Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zpracování dat o odpadech za rok 2011 Seminář pro ohlašovatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zpracování dat o odpadech za rok 2011 Seminář pro ohlašovatele."— Transkript prezentace:

1 1 Zpracování dat o odpadech za rok 2011 Seminář pro ohlašovatele

2 Obsah ►Legislativa (přehled důležitých změn pro ohlašování) ►Způsob ohlašování v roce 2012 za rok 2011 – WWW.ISPOP.CZ ►Registrace subjektu ►Zpracování hlášení ►Odeslání a autorizace hlášení ►Dotazy … 2

3 Legislativa – důležité pro ohlašování  Podle § 39 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je původce odpadů povinen podat roční hlášení za předpokladu, že nakládal s odpady ve vyšším množství než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů v daném roce.  Zákon 77/2011 Sb. ■Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP a některé další zákony ( … Zákon o odpadech 185/2001 Sb.) ■Podstatné změny: ●Nově lze ohlašovat přes ISPOP pomocí DS MŽP (ID = 5eav8r4). ●WWW.ISPOP.CZ – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnostíWWW.ISPOP.CZ ●Ohlašovatel musí být v ISPOP zaregistrován. ●Zmocnění k zastupování ohlašovatele (Plná moc). ●Možnost ohlašovat prostřednictvím k tomu určené elektronické služby. ●Zmocnění zpracování osobních údajů v ISPOP. 3

4 Způsob ohlašování v roce 2012 •Všechna hlášení o odpadech kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílají na ORP přes systém ISPOP •Hlášení lze zasílat pouze v elektronické podobě v platném Přenosovém datovém standardu MŽP •Roční hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) se zasílá do 15. února •Hlášení dle přílohy 22, 23, 24, 27 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílá do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení 4

5 Způsob ohlašování v roce 2012 •Hlášení lze zaslat přes systém ISPOP na ORP pomocí: –Webové služby ISPOP –Datové schránky (http://www.mojedatovaschranka.cz)http://www.mojedatovaschranka.cz 5 ■Hlášení musí být autorizované. Autorizaci lze provést: ■Zasláním hlášení přes datovou schránku ■Zasláním elektronicky podepsaného hlášení ■ Zasláním potvrzení v listinné podobě na adresu CENIA

6 Datový standard MŽP pro ev. rok 2011 •Datový standard MŽP (DS) pro odpady definuje strukturu, rozsah a formát dat pro přenos dat v elektronické podobě včetně popisu přípustných hodnot (automatizované kontroly) •Současný název DS pro přenos dat za rok 2011 v roce 2012 je MZP_ODPADY_2011_A ►Popis DS je zveřejněn na adrese: http://www.mzp.cz/cz/ evidencni_ohasovaci_standardy 6

7 Registrace subjektu •www.ispop.czwww.ispop.cz •XML obálka nově obsahuje: –Typ subjektu (právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání, subjekt bez IČ) –Kód země v případě subjektu bez IČ –Adresa sídla (ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, ZÚJ sídla) –Adresa provozovny (ulice, č.p., č.o., obec, PSČ, ZÚJ provozovny) –Položka vyplnil je nově rozdělena na položky Jméno a Příjmení 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Úplně a správně vyplněný formulář zkontrolujete tlačítkem „On-line kontrola“. Bez vyplněných povinných polí nelze pokračovat. Po té kliknutím „Odeslat on-line“ odešlete registraci do systému.

12 12  Registrační formulář odeslat: 1) Připojením elektronického podpisu k příslušnému elektronickému dokumentu. Elektronický podpis musí odpovídat kvalifikovanému elektronickému certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem kvalifikovaného certifikátu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele. 2) Zasláním dokumentu datovou schránkou datové schránky ISPOP Ministerstva životního prostředí.“ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)“ ID: 5eav8r4 3) Listinnou formou – žádost o registraci je nutné autorizovat zasláním listinného formuláře „Potvrzení údajů elektronicky odeslaných do ISPOP“, který je automaticky doručen na zaregistrovaný email. Potvrzení je nutné vytisknout, nechat potvrdit podpisem oprávněné osoby s podpisovým právem za organizaci a doručit nejpozději do 5 dnů provozovateli ISPOP na adresu: CENIA – česká informační agentura životního prostředí Litevská 1174/8 100 05 Praha 10

13 Zpracování hlášení 13  Přes www.inisoft.czwww.inisoft.cz

14 14  přes ISPOP

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Prostor pro Vaše dotazy … 31

32 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Věra Mikešová a Zdeněk Posád, MěÚ Telč, odbor životního prostředí tel. +420 567 112 492 e-mail: vera.mikesova@telc-etc.cz 32 http://www.telc- etc.cz/telc/?target=rozcestnik&id=1241&menu=1241


Stáhnout ppt "1 Zpracování dat o odpadech za rok 2011 Seminář pro ohlašovatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google