Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 období křesťanské literatury a teologie 1. – 8. století v dějinách filozofie se tímto termínem označují první pokusy o filozoficko teologické vyjádření křesťanského náboženství název pochází z latinského slova páter = otec (míněno církevní Otcové) filozofické myšlení té doby se formovalo v názorech a dílech církevních Otců VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 šíření křesťanství začalo misionářskou činností apoštolů v 1. stol. Apoštol = poslaný - (z řec. apostolos = poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V užším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků. 1) Období organizovaného pronásledování, kterým státní moc chtěla křesťanství potlačit nebo odstranit bylo náboženstvím, jehož výkon byl oficiálně zakázán shromáždění a bohoslužby probíhaly tajně (k označení těchto míst sloužil symbol ryby = řec. ICHTYS VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1) Ichtys

5 mezi nejkrutější pronásledovatele křesťanů patřili císař Neron, Domitián, Traján, Hadrián, Antonius Pius, Marcus Antonius, Decius, Valerián, Diocletián 313 – Edikt milánský – toleranční výnos vydaný císařem Konstantinem, zaručující křesťanům svobodné vyznávání náboženství Konstantin byl za své skutky křesťany obdařen přízviskem „Veliký“ těsně před svou smrtí v roce 337 přijal křest VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 2) Mramorová busta Konstantina ze 4. Století

7 Modrá tmavá – do roku 300 Modrá – do roku 600 Modrá světlá – do roku 800 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr.3) Šíření křesťanství

8 konfrontace s řeckou filozofií spory v rámci křesťanství samotného – hereze Hereze = kacířství, bludné nauky – teologický názor, který je odlišný od ortodoxní teorií dané církve (např. gnosticismus, manicheismus, ariánství) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 stanovení základních křesťanských dogmat Dogmata = poučky víry, církevní doktríny – v křesťanství označují ty články víry, které jsou církví uznány jako zjevena, neoddiskutovatelná pravda (např. trojjedinost Boha, dědičný hřích, neposkvrněné početí apod.). položení základů jednotné církve VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 313 – Edikt milánský – vydaný Konstantinem Velikým a Luciniem, zajišťující všem obyvatelům římské říše svobodu náboženského vyznání. 325 – níkajský (nicejský) koncil – shromáždění nejvyšších představitelů křesťanské církve, svolané císařem Konstantinem, na kterém došlo k upevnění jednoty církve (např. vyloučení ariánství). období působnosti apologetů Apologeti = obhájci víry – filozoficky vysoce vzdělaní křesťané, kteří polemizovali s pohanskými kritiky a hájili křesťanství před nespravedlivými nařčeními ze strany římského státu. Mezi nejvýznamnější patřili např. Justin Mučedník, Tertullianus, Kléméns Alexandrijský. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 4) Justin MučedníkObr. 5) Tertullianus Obr. 6) Kléméns Alexandrijský

12 systematizace církevních doktrín (4. – 5. stol.) vznik jednotného systému křesťanské filozofie Augustin Aurelius – nejvýznamnější myslitel a osobnost tohoto období VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 1. Vysvětli pojmy: a) apologeta b) hereze c) dogma d) ichtys e) koncil 2. Jaký význam mělo pro křesťany vydání Ediktu milánského? 3. Vymez časově období patristiky. 4. Jmenuj nejvýznamnější křesťanskou osobnost období patristiky. 5. Který římský císař přijal jako první v dějinách křest? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 1a) Obhájci víry, kteří bránili křesťanství před útoky a nařčeními ze strany pohanů a římského státu. 1b) Bludné nauky, které byly odlišné od přijaté křesťanské dogmatiky. 1c) Poučka víry, neotřesitelná a neoddiskutovatelná křesťanská pravda. 1d) Ryba, symbol používaný křesťany pro označení tajných shromaždišť v době organizovaného pronásledování. 1e) Shromáždění nejvyšších představitelů křesťanské církve. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 2. Zaručoval svobodu náboženského vyznání všem obyvatelům římské říše. 3. 1. – 8. století 4. Augustin Aurelius 5. Konstantin Veliký (337) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštol http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštol Obr. 1: Ichtys Dostupné z: http://blognabozenstvi.blog.cz/0904/ichthys-symbol-ryby-v-krestanstvihttp://blognabozenstvi.blog.cz/0904/ichthys-symbol-ryby-v-krestanstvi Obr. 2: Mramorová busta Konstantina ze 4. Století Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Constantine_Chiaramonti_Inv1749.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Constantine_Chiaramonti_Inv1749.jpg Obr.3: Šíření křesťanství Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapspreadofxity.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapspreadofxity.jpg Obr. 4: Justin Mučedník Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justin_Martyr.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justin_Martyr.jpg Obr. 5: Tertullianus Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tertullian.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tertullian.jpg Obr. 6: Kléméns Alexandrijský Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ClemensVonAlexandrien.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ClemensVonAlexandrien.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501

17  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Patristika http://cs.wikipedia.org/wiki/Patristika  http://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství http://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.13/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google