Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku"— Transkript prezentace:

1 Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku ( 1. část) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

2 Obecná charakteristika
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Obecná charakteristika období 6. až 5. století př. n. l., tzv. předsókratovské z přímých pramenů (díla, spisy filozofů té doby) se dochovaly pouze zlomky filozofie čerpá pouze z nepřímých pramenů pozdější filozofové se v rámci své filozofické činnosti zmínili o svých filozofických předchůdcích někteří učenci se přímo zabývali sepisováním dějin filozofie hlavní filozofická téma – původ a existence světa, hledání pralátky, výklad světa přírody Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

3 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md ? Pojmenuj obory, které se původem a existencí světa zabývají. ! Kosmologie – věda, zabývající se vesmírem jako celkem a ontologie – filozofická disciplína, zabývající se jsoucnem (bytím, existencí). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

4 Milétská filozofická škola
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Milétská filozofická škola škola založena ve městě Milét na jihozápadním pobřeží Malé Asie v 6. století př. n. l. jedno z 11 maloasijských přístavů, nejjižněji položeno, v 6. století př. n. l. největší řecké město ( obyvatel) rodiště řecké, a tím i západní vědy a filozofie (založeno v 11. století př. n. l.) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

5 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1) Milét
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

6 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md ? Zamysli se a diskutuj. Proč se právě město Milét stalo kolébkou řecké filozofie? ! Jednalo se o přístavní město, které tvořilo jakýsi most mezi Evropou a Asií. Milét byl ze všech maloasijských měst nejjižněji položen, proto se sem spolu se zbožím dostávaly poznatky z Východu nejdříve. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

7 Nejvýznamnější představitelé:
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Nejvýznamnější představitelé: společné filozofické téma – hledání prazákladu světa - pralátky přírodní filozofové – usilují o výklad světa přírody význam – poprvé v dějinách se veškerou existenci snaží vyložit přírodovědeckým myšlením Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

8 Thalés z Milétu (asi 624 př. n. l – 545 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Thalés z Milétu (asi 624 př. n. l – 545 př. n. l.) zakladatel milétské školy zcestovalý kupec, všestranný přírodovědec pralátka – voda a vlhkost Obr. 2) Thalés z Milétu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

9 Anaximandros (asi 610 př. n. l. – 546 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Anaximandros (asi 610 př. n. l. – 546 př. n. l.) spolu s Thalétem je považován za zakladatele filozofie jako samostatné vědy pralátka – apeiron - „nekonečné a neomezené“, které vše řídí Obr. 3) Anaximandros Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

10 Anaximenés (asi 585 př. n. l. – 525 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Anaximenés (asi 585 př. n. l. – 525 př. n. l.) Anaximandrův žák pralátka – vzduch (všeobjímající dech, který je základem všech životních jevů) Obr. 4) Anaximenés Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

11 Pýthagorejská škola filozofická škola, kterou okolo roku 530 př. n. l.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Pýthagorejská škola filozofická škola, kterou okolo roku 530 př. n. l. založil Pýthagorás škola měla formu navenek poměrně uzavřeného společenství, kde platila poměrně asketická pravidla vznikla ve městě Crotone v Kalabrii členové byli vázáni bezpodmínečnou poslušností a mlčenlivostí kladli velký důraz na čistotu a řád, uctívání bohů, soudržnost a přátelství mezi lidmi nakonec byli pronásledováni a násilně rozehnáni, protože se dostali do politických konfliktů (měli politické ambice ve prospěch aristokratických tendencí) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

12 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 5) Pýthagoras
Obr. 6) Crotone v Kalábrii Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

13 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md ? Vysvětli pojem asketa. ! Člověk, který odmítá světské zájmy, aby dosáhl cíle v duchovní oblasti. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

14 Filozofie Pýthagorejské školy
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Filozofie Pýthagorejské školy pythagorovci stejně jako ostatní předsokratici usilovali o odhalení a pochopení nejobecnějších zákonitostí řádu světa do centra své nauky postavil číslo rozdíl mezi Pýthagorejci a Miléťany – Miléťané viděli prazáklad světa v pralátce, Pýthagorejci v jakémsi „prazákonu“ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

15 Elejská filozofická škola
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Elejská filozofická škola vznikla na přelomu 6. a 5. století př. n. l. Elea – západní italské pobřeží, kolonizační oblast Řeků Představitelé: Xenofanés Parmenidés Zénón z Eleje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

16 Xenofanés (asi 570 př. n. l. – 480 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Xenofanés (asi 570 př. n. l. – 480 př. n. l.) podnikl útok filozofie proti tradičnímu řeckému náboženství – kritika bohů vadí mu nemorální chování bohů a jejich antropomorfizace (mimolidským skutečnostem a jevům jsou připisovány lidské rysy, vlastnosti nebo podoba) „To, co je nejvyšší a nejlepší, může být jen jedno. Tento bůh je všudypřítomný a jeho podobu ani jeho myšlení nelze srovnávat se smrtelníky“.1) odmítá rovněž víru v zázraky, stěhování duší, bojuje proti pověrám Obr. 7) Xenofanés Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

17 Parmenidés (asi 540 př. n. l. – 470 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Parmenidés (asi 540 př. n. l. – 470 př. n. l.) nejvýznamnější filozof elejské školy jeden z nejváženějších filozofů starověku tvůrce filozofické teorie o neproměnlivém jsoucnu a neexistenci pohybu bytí je stálé, nebytí není – neexistuje prázdný prostor, ten je zcela vyplněn – pohyb může být pouze do prázdného prostoru, a ten není řeší také otázky gnozeologické – jediné správné poznání je rozumem Obr. 6) Parmenidés Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

18 Zénón z Eleje (asi 490 př. n. l. – 430 př. n. l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Zénón z Eleje (asi 490 př. n. l. – 430 př. n. l.) Parmenidův žák a obhájce jeho filozofických teorií k obhajobě teorie o neexistenci pohybu používá tzv. aporie (neřešitelný rozpor mezi dvěma stejně dobře doloženými názory)2) nejznámější aporie – Achilles a želva, Letící šíp Obr. 7) Zenón z Eleje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

19 Poznámky: VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md CZ.1.07/1.5.00/34.0501
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 100 Obr. 1: Milét Dostupné z: Obr. 2: Thalés z Milétu Dostupné z: Obr. 3: Anaximandros Dostupné z: Obr. 4: Anaximenés Dostupné z: Obr. 5: Pýthagoras Dostupné z: Obr. 6: Crotone v Kalábrii Dostupné z: Obr. 7: Xenofanés Dostupné z: Obr. 6: Parmenidés Dostupné z : Obr. 7: Zenón z Eleje Dostupné z: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

20 Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996. DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku"

Podobné prezentace


Reklamy Google