Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku"— Transkript prezentace:

1 Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku (2.část) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

2 Připomeň si z minulé hodiny:
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Připomeň si z minulé hodiny: Které časové období je nazýváno tzv. „předsokratovským“? Kterým tématům se věnují filozofové té doby? Co jsou to nepřímé prameny, ze kterých filozofie čerpá? Kde vznikla první evropská filozofická škola a proč právě tam? Představitelé které filozofické školy té doby popírali existenci pohybu? Kterou filozofickou školu reprezentuje Anaximandros? Kterou pralátku považuje Thalés za prazáklad světa? Který filozof se proslavil tzv.“kritikou bohů“? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

3 Odpovědi: Jedná se o období 6. až 5. století př.n.l.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Odpovědi: Jedná se o období 6. až 5. století př.n.l. Původ a existence světa, hledání pralátky, výklad světa přírody. Pozdější filozofové se v rámci své filozofické činnosti zmínili o svých filozofických předchůdcích anebo se někteří učenci přímo zabývali sepisováním dějin filozofie. V přístavním městě Milét, kam se spolu s ostatním zbožím dostávaly také informace z různých koutů světa. Eleaté. Milátské. Vodu a vlhkost. Xenofanés. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

4 Hérakleitos (asi 540 – 480 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Hérakleitos (asi 540 – 480 př.n.l.) představitel přírodní filozofie 5. století př.n.l. rodák z Efesu (oblast dnešního Turecka) jeden z nejpronikavějších myslitelů mezi zakladateli řecké filozofie pro temnou a nepřehlednou formu svých spisů získal přídomek „temný“ Ve vysokém věku se prý Hérakleitos zcela odloučil od lidí a žil jako poustevník, kde se živil rostlinami – pravděpodobně byl prvním poustevníkem na evropské půdě.1) vytvořil první obsáhlý filozofický systém na řecké půdě na rozdíl od svých předchůdců nezkoumá pouze látkový svět, ale zajímá jej také lidská duše Obr. 1) Hérakleitos Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

5 Myšlenka věčného pohybu
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Myšlenka věčného pohybu v protikladu k Parmenidovi tvrdí, že existuje i prázdný prostor a v souvislosti s tím vyjádřil myšlenku věčného pohybu. výroky: „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“, „Vše plyne, nic netrvá“ ? Který filozof se snažil obhajovat Parmenidovy teorie tzv. „aporiemi“? ! Zénón z Eleje. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

6 Logos svět je podle Hérakleita nestvořený, existuje od věčnosti
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Logos svět je podle Hérakleita nestvořený, existuje od věčnosti všechno dění ve světě řídí logos význam: slovo, výrok, princip, rozumná řeč, rozum, zákon světa lidská duše je součástí logu, do kterého se po smrti vrací Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

7 Praoheň za prazáklad světa předpokládal jedinou substanci
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Praoheň za prazáklad světa předpokládal jedinou substanci tou je oheň, nikoli však doslova, ale v přeneseném významu jakási praenergie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Dialektika velký zákon, podle kterého se praenergie neustále rozvíjí, je jednota protikladů . „Veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil. Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad…“Každá věc potřebuje ke svému bytí svůj protiklad“. 2) tuto nauku o vývoji oživil po více než dvou tisící letech Hegel a marxisté Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

9 Předchůdci atomismu – Pluralisté
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Předchůdci atomismu – Pluralisté hlavní představitelé: Empedoklés Anaxagorás Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

10 Empedoklés (aasi 490 – 430 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Empedoklés (aasi 490 – 430 př.n.l.) eklektik – přebíral myšlenky jiných filozofů a spojoval je do jiného celku (vliv miléťanů, eleatů a Hérakleita) za prazáklad všeho nepovažuje jednu, ale čtyři pralátky – vodu, vzduch, oheň, zemi Obr. 2) Empedoklés Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

11 Anaxagorás (asi 500 – 428 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Anaxagorás (asi 500 – 428 př.n.l.) za prazáklad všeho považuje nekonečný počet kvalitativně odlišných látek, které nazývá „semena“, „zárodky“ nebo „spermata“ řád a harmonii světa udržuje abstraktní rozumový a všemohoucí princip, který Anaxagorás označuje pojmem NÚS (mysl, duch) Obr. 3) Anaxagorás Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

12 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Řecký atomismus filozofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu první materialistický směr starověku hlavní představitelé: Leukippos a Démokritos Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

13 Leukippos (asi 500 – 440 př.n.l.) Démokritův předchůdce a učitel
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Leukippos (asi 500 – 440 př.n.l.) Démokritův předchůdce a učitel zakladatel atomismu Obr. 4) Leukippos Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

14 Démokritos z Abdér (asi 460 – 370 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Démokritos z Abdér (asi 460 – 370 př.n.l.) z Leukippova učení vybudoval uzavřený filozofický systém podnikl řadu studijních cest, mezi jinými do Persie, Egypta a Indie velmi všestranný (matematika, fyzika, astronomie, navigace, geografie, anatomie, fyziologie, psychologie, lékařství, hudba a filozofie Obr. 5) Démokritos Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

15 Filozofie jedná se o důsledně materialistický systém
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Filozofie jedná se o důsledně materialistický systém základem je nekonečné prázdno, ve kterém se pohybuje nekonečné množství atomů atomy – nespočetná, nepatrná, nedělitelná, neměnná tělíska, která jsou všechna z téže látky, mají různou velikost a váhu vše vzniká a zaniká spojováním a rozpojováním atomů také duše člověka je složena z atomů, tedy hmotná a po smrti se její atomy rozptýlí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

16 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Poznámky STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 102 STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 103 Obr. 1: Hérakleitos Dostupné z: Obr. 2: Empedoklés Dostupné z: Obr. 3: Anaxagorás Dostupné z: Obr. 4: Leukippos Dostupné z: Obr. 5: Démokritos Dostupné z: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

17 Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996. DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Počátky filozofického myšlení ve starověkém Řecku"

Podobné prezentace


Reklamy Google