Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HELÉNISMUS VE FILOSOFII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HELÉNISMUS VE FILOSOFII"— Transkript prezentace:

1 HELÉNISMUS VE FILOSOFII
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md HELÉNISMUS VE FILOSOFII Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

2 Helénismus ve filosofii
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Helénismus ve filosofii období od smrti Alexandra Velikého (323 př.n.l.) zhruba k počátku letopočtu označení nadnárodní, kosmopolitní kultury všeho lidstva vznik: Po Alexandrově smrti se jeho říše sice rozpadla, ale šíření řecké kultury dále pokračovalo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

3 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md ? Na které filozofické období helénismus navazuje a co je považováno za mezník oddělující tato dvě období? ! Helénismus navazuje na vrcholné období řecké filozofie a mezníkem je smrt Aristotelova (322 př.n.l.) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

4 ? Které tři velké státy vznikly rozpadem Alexandrovy říše ?
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md ? Které tři velké státy vznikly rozpadem Alexandrovy říše ? ! Sýrie, Makedonie a Egypt. řecká kultura ovlivňovala mnohé neřecké, orientální národy, ale sama byla těmito elementy proniknuta označení helénismus poprvé použil německý historik Johann Gustav Droysen (1. pol. 19. stol.) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

5 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Filosofie hlavní téma filozofie té doby – etika jednotlivce a jeho začlenění do státu a společnosti centrum filozofie se přesunulo z Řecka do Říma nejvýznamnějšími filozofickými představiteli byli Římané (přestože hlavní filozofické systémy tohoto období vznikly v Řecku) filozofickými vzory byli především Sókratés a Platón Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

6 Hlavní směry helénistické filosofie
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Hlavní směry helénistické filosofie Stoicismus Epikureismus Skepticismus Eklekticismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

7 Stoicismus vznik 3. stol. př.n.l., zánik 529 n.l.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Stoicismus vznik 3. stol. př.n.l., zánik 529 n.l. nejvýznamnější systém tohoto období Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

8 ! Platónova Akadémia, z rozhodnutí císaře Justiniána.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md ? Uveď příklad významné filozofické školy, která byla v uvedeném roce (529) uzavřena pro její pohanský charakter? Kdo o tom rozhodl? ! Platónova Akadémia, z rozhodnutí císaře Justiniána. název je odvozen z řeckých slov stoá poikilé – označení Athénské barevné sloupové síně, kde přednášeli zakladatelé této filozofické školy nejdůležitější částí stoické filozofie je etika fyzika a logika tvoří předstupně k ní vliv na křesťanskou, renesanční a novověkou filozofii Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

9 Hlavní představitelé:
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Hlavní představitelé: Starší stoa Zénón z Kitia – zakladatel (340 – 260 př.n.l.) Chrýsippos ze Soloi ( př.n.l.) Kleantés z Assu (330 – 232 př.n.l.) Obr.1: Zénón z Kitia Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

10 Střední stoa Poseidónios (135 – 51 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Střední stoa Poseidónios (135 – 51 př.n.l.) Obr.2: Poseidónios Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

11 Mladší stoa Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Mladší stoa Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.) Obr. 3: Seneca Obrázek: Seneca Zdroj: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

12 Epiktétos (55 n.l. – 135 n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md
Obr. 4: Epiktétos Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

13 Marcus Aurelius (121 – 180) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md
Obr.5: Busta Marka Aurelia Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

14 Stoická etika základní etický princip – „Žij ctnostně!“
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Stoická etika základní etický princip – „Žij ctnostně!“ hlavní atributy ctnostného života – rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

15 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md ? Co je to ctnost? ! Sklon k dobrému jednání. Řecky areté, od slova aristós – to nejlepší, čeho je člověk schopen. žít ctnostně znamená žít život rozumný v souladu s přírodou cílem života člověka je vyrovnání se se skutečností, dosažení duševního klidu, zbavení se vášní – apatheia myšlenka humanismu a univerzálního kosmopolitismu – požadavek spravedlnosti a lásky člověka k člověku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

16 Epikureismus zakladatel Epikúros (4 – 3 st.př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Epikureismus zakladatel Epikúros (4 – 3 st.př.n.l.) nejvyšší hodnota – dobro cíl života – slast (hédoné) – vyrovnaný stav lidského nitra pro dosažení slasti je potřeba od dvou strastí lidského života – strachu z bohů a strachu ze smrti Obr. 6: Epikúros Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

17 Skepticismus ? Jakým pojmem můžeme v češtině nahradit slovo skeptik?
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Skepticismus ? Jakým pojmem můžeme v češtině nahradit slovo skeptik? ! Pochybovač, z řec. skeptomai – „pochybuji“. zakladatel – Pyrrhón z Élidy návaznost na učení sofistů relativnost lidského poznání, jeho nedokazatelnost a závislost na různých podmínkách pochybování o smyslu filozofického poznání vůbec Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

18 Ekleticismus řec. ek-lektos = vybraný
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Ekleticismus řec. ek-lektos = vybraný podstatou je výběr myšlenek z rozmanitých filozofických škol, směrů a systémů a zaujetí vlastního stanoviska prolínání řeckých, římských, židovských a orientálních prvků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

19 Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př.n.l.)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př.n.l.) představitel římského eklekticismu Obr.7: Marcus T. Cicero Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

20 představitel Alexandrijského eklekticismu
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Filón z Alexandrie (asi 25 př.n.l. – 50 n.l) představitel Alexandrijského eklekticismu Obr.8: Filón Alexandrijský Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

21 Poznámky VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Obr. 1: Zénón z Kitia. Dostupné z: Obr. 2: Poseidónios. Dostupné z: Obr. 3: Seneca. Dostupné z: Obr. 4: Epiktétos. Dostupné z: Obr. 5: Busta Marka Aurelia v mnichovské Glyptotéce. Dostupné z: Obr. 6: Epikúros. Dostupné z: Obr. 7: Marcus T. Cicero – mramorová busta Dostupné z: Obr. 8: Filón Alexandrijský. Dostupné z: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

22 Literatura GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Literatura GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996. DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994. AURELIUS, Marcus. Hovory k sobě. Svoboda, Praha Str Vyd. 2. ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "HELÉNISMUS VE FILOSOFII"

Podobné prezentace


Reklamy Google