Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Noetická filozofie 17. a 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Noetická filozofie 17. a 18. století"— Transkript prezentace:

1 Noetická filozofie 17. a 18. století
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Noetická filozofie 17. a 18. století ( 1. část) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

2 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Noetika noetika (řec. noéma = myšlenka), také gnoseologie (řec. gnósis = poznání) nebo epistemologie (řec. epistémé = schopnost, znalost) základní filozofická disciplína, která se zabývá teorií poznání (vznikem, procesem, rozsahem, nástroji, předmětem, hranicemi, výsledky) ve filozofii se s touto problematikou setkáváme od jejího počátku, ale do popředí se dostává až s nástupem novověku samostatnou filozofickou disciplínu z ní učinil až Immanuel Kant dva hlavní proudy: racionalismus a empirismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

3 Racionalismus lat. ratio = rozum, rationalis = rozumný
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Racionalismus lat. ratio = rozum, rationalis = rozumný filozofický směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku poznání klade důraz na samočinnost rozumu v poznání, hlásá tedy suverenitu lidského rozumu tuto teorii preferovala řada filozofů již v antice - Anaxagoras, Parmenidés, Démokritos, Sokratés, Platón, Aristotelés tato teorie je protikladem k empirickým koncepcím hlavní představitelé: René Descartes Benedikt Spinoza Gottfried Wilhelm Leibniz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

4 Empirismus řec. empiria = zkušenost
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Empirismus řec. empiria = zkušenost filozofický směr, který za jediný zdroj poznání považuje zkušenost stojí v protikladu k racionalismu nejvýznamnější představitelé: Francis Bacon John Locke David Hume George Berkeley Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

5 Francis Bacon (1561 – 1626) anglický vědec, filozof a státník
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Francis Bacon (1561 – 1626) anglický vědec, filozof a státník je považován za zakladatele empirismu jako čtrnáctiletý úspěšně absolvoval universitu v Cambridge aktivní v politice – člen parlamentu vysoké politické posty – generální advokát, člen tajné rady, strážce pečeti, lord kancléř jmenován rytířem, baronem z Verulamu, vikomtem St Alban autor řady užitečných reforem, podílel se na vzniku Spojeného království Anglie a Skotska za prokazatelné přijetí úplatku byl zbaven všech poct a veřejných funkcí jako oblíbenec krále Jakuba I. byl omilostněn, avšak do politiky se až do své smrti odmítl vrátit plně se začal věnovat vědecké, filozofické a spisovatelské činnosti Obr. 1) Francis Bacon Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

6 Filozofická činnost hlavní cíl: veliké obnovení věd
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Filozofická činnost hlavní cíl: veliké obnovení věd Bacon se rozhodl reformovat od základu každý dílčí vědní obor plán měl 6 částí: ukázat příčiny stagnace věd od dob Řeků (dílo „O důstojnosti a pokroku věd“) podat nové rozdělení věd a jejich úkolů zavést novou metodu vysvětlování všech přírodních jevů (dílo „Nové Organon“) obrátit se k jednotlivým vědám popsat vynálezy a objevy budoucího bádání podat obraz budoucí společnosti (dílo „Nová Atlantida“) Bacon stihl realizovat pouze některé části, jiné zůstaly zcela nedotčeny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

7 Nauka o idolech pojednává o ní v díle „Nové Organon“ (Nový nástroj)
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Nauka o idolech pojednává o ní v díle „Nové Organon“ (Nový nástroj) předpokladem správného poznání (výkladu přírody) je očištění našeho vědomí od idolů idoly – omyly, klamy, iluze, přeludy, předsudky 4 druhy idolů: Idoly rodu – mají původ v lidské přirozenosti, kdy se člověk má tendenci řídit vůlí a afekty Idoly jeskyně – jsou individuální, mají původ ve výchově Idoly trhu – plynou ze společenských kontaktů, problémy jsou výsledkem nesprávné komunikace Idoly divadla – mají původ v zakořeněných tézích starých filozofů, které se podobají spíše smyšleným divadelním hrám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Nová Atlantida nedokončené dílo, které má rozsah pouze několika stránek Bacon podává svoji vizi budoucí společnosti ostrovní říše, která je hospodářsky soběstačná v čele nestojí politici, ale nejlepší vědci předmětem zahraničního obchodu je „světlo pokroku“ – získané poznatky, které jsou prakticky využitelné ve prospěch všeobecného blaha Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

9 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md René Descartes (1596 – 1650) lat. Renatus Cartesius – odtud označení kartezianismus (karteziánská filozofie) francouzský filozof, matematik a fyzik nejvýznamnější představitel racionalismu Obr. 2) René Descartes Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

10 Život narozen v šlechtické rodině
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Život narozen v šlechtické rodině důkladné vzdělání ve filozofii, matematice a vědách vstoupil do vojska Mořice Oranžského, později Maxmiliána I. Bavorského v obavě před dogmatiky emigroval do Bretagne, později Holandska a nakonec Švédska v roce 1642 se setkal s J. A.Komenským Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

11 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Filozofie je poznamenána nejistotou a neklidem jeho doby (reformace, náboženské války, nedůvěra v bibli, nedůvěra v možnosti lidského poznání) stejně jako F. Bacon vychází z kritiky dosavadního vědění (především scholastiky) jeho cílem bylo vytvořit autonomní filozofii, která se opírá o suverenitu lidského rozumu základem poznání je podle něj rozumová intuice (nepotřebuje žádné další důkazy) základem myšlení je analýza (rozložení složených pojmů na elementární prvky) analytická metoda úzce souvisí „metodickou skepsí“ – mohu pochybovat o všem, co nepoznávám jasnou rozumovou intuicí, mohu se domnívat, že mé tělo je jen klamná představa, nemohu však pochybovat o tom, že pochybuji - Pochybuji, tedy myslím, tedy jsem (Cogito ergo sum) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

12 Metafyzický dualismus
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Metafyzický dualismus Bůh je podle něj nekonečná substance, která ke své existenci nepotřebuje nic jiného (je příčinou sebe sama) kromě něj existují dvě stvořené substance, které ke své existenci nepotřebují nic, kromě Boha: substance myslící – DUCH substance rozprostraněná – HMOTA tak vznikl u Descarta „metafyzický dualismus“ dvou světů – těla a ducha rozdělil evropské myšlení na dva proudy monistický materialismus monistický idealismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

13 Otázky pro zopakování Co znamená pojem noetika?
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Otázky pro zopakování Co znamená pojem noetika? Jmenuj 2 hlavní proudy noetické filozofie 17. a 18. století. Kdo je autorem výroku: „Cogito ergo sum“? Co znamená v překladu? Který filozof je považován za zakladatele empirismu? Co je to kartezianismus? Co znamená v překladu název díla „Nové Organon“? Na jaké 2 proudy rozdělil R. Descartes svým metafyzickým dualismem evropské filozofické myšlení? Co jsou v Baconově pojetí idoly? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

14 Odpovědi Teorie poznání. Racionalismus a empirismus.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Odpovědi Teorie poznání. Racionalismus a empirismus. René Descartes. „Myslím, tedy jsem“. Francis Bacon. Filozofie René Descarta. Nový nástroj. Materialismus a idealismus. Omyly, klamy, iluze, přeludy, předsudky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

15 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Poznámky: Obr. 1: Francis Bacon Dostupné z: Obr. 2) René Descartes Dostupné z: _Portret_van_René_Descartes.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

16 Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.19/Md Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996. DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Noetická filozofie 17. a 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google