Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ"— Transkript prezentace:

1 STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ
Mgr. Jitka Moskvová

2 MALÁ ASIE oblast nejstaršího zemědělství
vznikala opevněná města (např. Trója) přírodní podmínky  náhorní roviny, pohoří a malé vodní srážky v hornatějších oblastech se rozvíjelo pastevectví oblast bohatá na nerostné zdroje metalurgie  objev výroby železa

3 most mezi Egejskou oblastí, Balkánem a Asií
ve druhém tisíciletí př.Kr. se v Malé Asii objevují indoevropské kmeny  Chetité, … ve střední a východní části Malé Asie vznikají obchodní centra celá oblast Malé Asie zůstává dlouho rozdrobena

4 Chetité kolem roku 1650 př.Kr. se začala v Malé Asii tvořit mocná říše Chetitů centrem Chetitské říše bylo město Chattušaš svou moc přechodně rozšířila až do Mezopotámie Chetité ovládli Sýrii, kde roku 1274 př.Kr. zastavili postup Egypta  v bitvě u Kadeše načas ovládli i Babylon

5 do války s Egyptem se dostali znovu na počátku 13. st. př. Kr
do války s Egyptem se dostali znovu na počátku 13. st.př.Kr.  uzavřeli první mezinárodní mírovou smlouvu nakonec kolem roku 1200 př.Kr. podlehla náporu „mořských národů“ a poté i Asyřanům

6 BLÍZKÝ VÝCHOD FÉNIČANÉ
řecký název pro obyvatele území pod pohořím Libanon též se jim říkalo Foiníčané ve tisíciletí př.Kr. založili města SIDON, TYROS a BYBLOS,… nejlepší stavitelé lodí, mořeplavci a obchodníci ve Středomoří na lodích podnikali dlouhé obchodní plavby

7

8

9 úrodná půda, omezená rozlohou
pěstovali: obilí, olivy, víno, fíky,… v horách měli ložiska mramoru, lignitu a železné rudy z hlíny vyráběli červenou keramiku největším bohatstvím byly libanonské lesy  borovice, cypřiše a cedry  na stavbu paláců, lodních stěžňů,…, vývoz do ciziny

10

11 k barvení látek používali PURPUROVĚ červené barvivo  z mořského plže OSTRANKY
FOINOS = odvozeno z řeckého foiniks = purpurově červený vývoz látek do celého Středomoří

12 polyteistické náboženství  každé město mělo svá ochranná božstva
BAAL  ochránce plavby a obchodu

13 vymysleli HLÁSKOVÉ PÍSMO, tvořené 22 hláskami
pochází z 12. st.př.Kr. poprvé bylo nalezeno na hrotech fénických šípů

14 FÉNICKÁ KOLONIZACE  při svých plavbách budovali opěrné základny, z nichž vznikaly stálé osady = KOLONIE mezi všemi vyniklo KARTÁGO

15

16 SÝRIE a PALESTINA Sýrie byla rozdrobena na několik desítek malých státečků  střídavě pod vlivem Egypta, Babylónie, Chetitů, Churitů a Hyksósů při mořském pobřeží Palestiny se usadili nejprve Pelištejci (= Filištíni) v polovině 13. st.př.Kr. přicházejí do Palestiny hebrejské kmeny  podmanily si Kananejce a vytvořily federaci proti Pelištejcům

17

18 v čele Hebrejů stáli náčelníci (zároveň soudci a kněží)  měli politickou, vojenskou i soudní moc
z bojů s Pelištejci známe Saula z kmene Benjaminova  stal se prvním hebrejským králem (končí doba soudců) první STÁT s centrem v Jeruzalémě vytvořil král DAVID (1010 – 970 př.Kr.)

19 v době jeho vlády došlo k rozvoji obchodu
Davidův syn ŠALAMOUN se snažil upevnit politiku a obchodní styky s okolními státy (Egypt, Fénická města) v době jeho vlády došlo k rozvoji obchodu začala výstavba chrámů a paláců v Jeruzalémě po smrti Šalamouna se hebrejský stát rozdělil na: severní  Izraelské království jižní  Judské království

20

21

22 Davidova dynastie vládla v Judském království do roku 587př. Kr
Davidova dynastie vládla v Judském království do roku 587př.Kr.  Jeruzalém dobyt Babylóňany Izraelské království  vyvráceno Asyřany celá Palestina se dostala do babylónského zajetí roku 539př.Kr. Novobabylónskou říši ovládl perský král KÝROS  dovolil Hebrejům návrat do Palestiny

23 pojmenování HEBREJCI je nahrazeno pojmem IZRAELITÉ a po návratu z babylonského zajetí ŽIDÉ
praotcem hebrejského národa byl ABRAHÁM jejich náboženství jako první vyznávalo jediného boha  JAHVE historie a kultura je známa především díky dochovaným písemným pramenům  Starý zákon (s Novým zákonem tvoří Bibli)

24 Ve Starém zákoně, posvátné židovské knize, kterou však uznávají také křesťané i muslimové, je možné se dočíst o stvoření světa, historii lidstva s důrazem na Izrael, vyvolený národ, dále jsou jeho součástí různé básnické a mudroslovné knihy a proroctví. Starý zákon nebyl napsán jako jedna kniha. Jde ve skutečnosti o soubor 73 knih, které byly napsány v různých dobách a jazycích, na mnoha místech a ve velmi odlišných situacích. Můžeme jej rozdělit na několik částí:  prvních pět knih Mojžíšových – tzv. Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium)  historické knihy (Jozue, Soudců, Rút, Samuelovy, Královské, Kronik, …)  básnické a mudroslovné knihy (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní)  prorocké knihy (Izaiáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, …)  deuterokanonické knihy (neuznávané Židy) (Júdit, Tobiáš, Moudrosti, Sírachovec,…)

25

26

27


Stáhnout ppt "STAROVĚK Malá Asie a Blízký východ"

Podobné prezentace


Reklamy Google