Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká Fénicie, Kanaán a Izrael

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká Fénicie, Kanaán a Izrael"— Transkript prezentace:

1 Starověká Fénicie, Kanaán a Izrael
Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli.

2 Základní pojmy polyteismus monoteismus hláskové písmo Tóra Talmud
Bible Mojžíš kmen Juda

3 Starověká Fénicie Fénicie – území na JV pobřeží Středozemního moře (dnešní Libanon) nikdy nebyla celistvým státem → existence městských států – Byblos, Arad, Bérytos, Sidón, Týros, přičemž vůdčí úlohu hrál Týros (dnešní Súr) semitská skupina obyvatel obr. 1

4 Starověká Fénicie byli zdatní mořeplavci a obchodníci, jejich obchodní trasy vedly kolem celého Středozemního moře – na Sicílii, Sardinii a do severní Afriky nejvýnosnějším obchodním artiklem byl purpur (foinix = řecky purpurová barva získávaná z usmrceného plže – ostranky) a cedrové dřevo, rozvinuta výroba skla zakládali města na severním pobřeží Afriky (Ugarit, Akko) nejznámější město – Kartágo, bylo zničeno Římany (146 př. n. l.) mísení národů – různé jazyky → objev a zavedení hláskového písma – každé hlásce přidělen jeden znak → fénická abeceda (předchůdce řecké abecedy i latinky) polyteismus, časté uctívání bohů spjatých s přírodou, bůh Baal (déšť, plodnost), jeho žena Aštoret (láska), Mot (smrt, sucho) doba rozmachu Fénicie trvala asi od roku 1200 do roku 900 př. n. l.; stále se však museli bránit útokům Egypťanů, Asyřanů a Babyloňanů

5 Zápis do sešitu Starověká Fénicie JV pobřeží Středozemního moře
zdatní mořeplavci a obchodníci obchodovali hlavně s cedrovým dřevem a purpurem (barvivo z mořských měkkýšů) zakládali města na severním pobřeží Afriky nejznámější město – Kartágo, zničeno Římany vytvoření hláskového písma (předchůdce řecké abecedy, latinky i azbuky) polyteismus, bohové spjatí s přírodou, (npř. Baal – déšť, plodnost, Aštoret – láska)

6 Kanaán a Starý Izrael Kanaán = území Předního Východu (dnešní Izrael, Palestina, Libanon a část Sýrie) od roku 2000 př. n. l. osídlena Kananejci existence městských států bez jednotné vlády od roku 1250 př. n. l. sem přichází dvanáct izraelských kmenů jejich jazykem byla hebrejština obr. 2

7 Kanaán a Starý Izrael izraelské kmeny s sebou přinesly nové náboženství – monoteismus je to náboženství vyznávající jednoho Boha prorokem tohoto náboženství byl Mojžíš, kterému Bůh na hoře Sinaj předal soubor posvátných textů Tóru v Tóře bylo obsaženo i Desatero Božích přikázání obr. 3

8 Kanaán a Starý Izrael většina izraelských kmenů byla zničena Asyřany, přetrval silný kmen Juda (Židé), který byl vzat do zajetí – tzv. babylónské zajetí v zajetí vznikla Bible = soubor posvátných textů Židů (Starý Zákon) a křesťanů (Starý + Nový Zákon) Starý zákon obsahuje pět knih Mojžíšových (Tóru) výroky proroků, příběhy z historie Židů a např. i rady do života Židé také dodržují pravidla – Talmud, vytvářená po staletí židovskými učenci Talmud – pravidla, která Židé dodržují

9 Zápis do sešitu Kanaán a Starý Izrael
Kanaán = území Předního Východu osídlené Kananejci dvanáct izraelských kmenů – jazyk hebrejština nové náboženství – monoteismus (náboženství vyznávající jednoho Boha) prorok Mojžíš, soubor posvátných textů Tóra Desatero Božích přikázání Asyřané zničili nebo vzali do zajetí většinu Židů – tzv. babylónské zajetí přetrval kmen Juda (Židé) v zajetí vznikla Bible = soubor posvátných textů Židů (Starý Zákon) a křesťanů (Starý + Nový Zákon)

10 OPAKOVÁNÍ Starověká Fénicie Kanaán a Starý Izrael
JV pobřeží Středozemního moře zdatní mořeplavci a obchodníci obchodovali hlavně s cedrovým dřevem a purpurem (barvivo z mořských měkkýšů) zakládali města na severním pobřeží Afriky nejznámější město – Kartágo, zničeno Římany vytvoření hláskového písma (předchůdce řecké abecedy, latinky i azbuky) polyteismus, bohové spjatí s přírodou, (npř. Baal – déšť, plodnost, Aštoret – láska) Kanaán a Starý Izrael Kanaán = území Předního Východu osídlené Kananejci dvanáct izraelských kmenů – jazyk hebrejština nové náboženství – monoteismus (náboženství vyznávající jednoho Boha) prorok Mojžíš, soubor posvátných textů Tóra Desatero Božích přikázání Asyřané zničili nebo vzali do zajetí většinu Židů – tzv. babylónské zajetí přetrval kmen Juda (Židé) v zajetí vznikla Bible = soubor posvátných textů Židů (Starý Zákon) a křesťanů (Starý + Nový Zákon)

11 Otázky a úkoly Jaká písma se vyvinula z písma Fénického?
Jak se jmenovalo nejznámější fénické město na severním pobřeží Afriky? Vysvětli rozdíl mezi monoteismem a polyteismem. Zkus vyjmenovat co nejvíce bodů Desatera. Vzpomeneš si, které dvě části má Bible? Kde v Ostravě stávaly synagogy (židovské modlitebny – „kostely“)? (Stačí uvést dvě, ale s podrobným popisem polohy.) Proč dnes již nestojí?

12 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – mapa Fénicie a jejich obchodní cesty obr. 2 – mapa Kanaánu obr. 3 – Rembrandt: Mojžíš s Desaterem


Stáhnout ppt "Starověká Fénicie, Kanaán a Izrael"

Podobné prezentace


Reklamy Google