Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, Školní rok: 2011/2012 Určení: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Téma: Starověká Palestina Anotace: Materiál slouží jako doplněk výkladu, upřesnění a názorné ukázky pojmů vážících se k oblasti Palestiny. Připomíná nejdůležitější národy žijící v této oblasti. Připomíná souvislosti literární – biblické. Součástí jsou obrázky,, úkoly a zvuková ukázka. Žáci budou pracovat s mapou. Datum zpracování:

2 Národy žijící na území Palestiny ve starověku
Starověká Palestina

3 Mapa starověkých oblastí

4 Chetité Přišli z Kavkazu, kolem roku 2000 př.n.l.
Oblast dnešního Turecka Hl. město – Chatúšaš – velké hradby, Lví brána, chrámy citadely Největší rozmach – 14.st.př.n.l. – vládce Šuppiluliumaš Styky a boje s Egyptem 8. stol.př.n.l. – součást Asyrské říše, později Féničanů

5 Chetitské písmo Klínové Inspirace v Mezopotámii
Rozluštil český vědec – Bedřich Hrozný

6 Féničané Největší obchodníci starověku
Mořský národ – zakládají městské státy podél úrodného Středomoří – S Afrika, Sicílie, Pyrenejský poloostrov, Sardinie Často jsou pod nadvládou Egypťanů, Asyřanů, Peršanů Od 4. stol.př.n.l. – součást Řecka

7 Fénické městské státy Městské státy – Tyros, Sidon, Kartágo, Cádiz, Kypr….

8 Úkol Na území kterých dnešních států se nacházely fénické kolonie?

9 Fénické písmo Hláskové, hieratické
Používají znaky pouze pro souhlásky – nesnadné čtení Př.: mlk lze číst jako Melk = král Malki = mé království Malak = vládne Malaku = vládli

10 Židé Dějiny zachyceny v Bibli – Starý zákon (Abrahám přišel do Kanáánu) Kol. 1900př.n.l. – hebrejské kmeny Židů přišly ke Středozemnímu moři Největší rozkvět v 10.st.př.n.l. král David – sjednocení = vznik státu král Šalamoun – velmi moudrý, po jeho smrti rozdělení na 2 části Judea (hl.m.Jeruzalém) a Izrael – (hl. město Samáří) Často v zajetí jiných národů – Asyřanů, Babyloňanů, Peršanů, Řeků, Římanů

11 Židovské náboženství = judaismus
Monoteistické Jediný bůh – Jahve Soubor náboženských zákonů – tóra – Pentateuch – Starý zákon = 5 knih Mojžíšových – obsahuje i Desatero Božích přikázání Kol. roku 0 rozdělení – judaismus a křesťanství

12 Židovské písmo Nejdokonalejší starověké písmo Hláskové – hebrejské

13 Podle učebnice str. 54 vybarvi mapku v sešitě a napiš hebrejským písmem své jméno

14 Peršané Národ z Kavkazu
V 6.s tol.př.n.l. – říši vytváří Kýros Veliký – dynastie Achajmenovců Postupně zabírají území Médie, Lydie, Babylonu, Egypta Hlavní město – Persepolis – dnešní Irán

15 Dareios I. Perský velkokrál
Rozšiřuje říši na východ – K Afgánistánu a Indu Říše rozdělena na satrapie = provincie 6. – 4. století – válka s Řeky

16 Perské náboženství Učení proroka Zarathuštry – boj mezi bohem a ďáblem

17 Zánik Perské říše 331 př.n.l. – říši dobyl Alexandr Veliký
Po jeho smrti zabírají říši postupně Arabové Dnes státy Irán, Irák, Afgánistán

18 Doplňovačka Asi ve 13.století př.n.l. přišli Hebrejové ( Židé ) na území, kde vytvořili svůj stát, který nazvali……………….. Velmi známým králem byl …………….. Po smrti krále …………..se jednotné království rozdělilo na 2 části:………………….a…………………… V 1. století př.n.l. se stát Hebrejů stal součástí ………………… Židé věří v ……………… Jejich posvátnou knihou je ……………….

19 Doplňovačka Asi ve 13.století př.n.l. přišli Hebrejové ( Židé) na území, kde vytvořili svůj stát, který nazvali Izrael. Velmi známým králem byl David. Po smrti krále Šalamouna se jednotné království rozdělilo na 2 části: Judsko a Izrael. V 1. století př.n.l. se stát Hebrejů stal součástí Římské říše. Židé věří v jednoho boha. Jejich posvátnou knihou je Bible – Starý zákon.

20 odkazy Vše staženo ke dni 16. 2. 2012 Obrázky:
Hudební odkaz: Text: vlastní práce autorky


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google