Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IRÁN Elam, Médie, Persie Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IRÁN Elam, Médie, Persie Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net."— Transkript prezentace:

1 IRÁN Elam, Médie, Persie Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček ©

2 LOKALIZACE STAROVĚKÉHO IRÁNU
Dnešní Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kirgizie, Afghánistán, západní Pákistán

3 ELAM, MÉDIE Elam – války se Sumerskými městy
Médové – patří k árijcům, dobyli Novobabylónskou říši Peršané Elam Médové 539 Médové – árijci, dobyli Novobabylónskou říši Irán = země Árijců; Árijci se po roce 1500 př. Kr. ze své vlasti v Iránu rozšířili do Evropy a Indie (viz indoevropské jazyky). Vyplenili Ninive 612 331 3000 2000 1000 1

4 MÉDIE Na jihu však již vidíme počátky nové říše – Persie, která si podmanila všechny zobrazené říše

5 Indoevropské jazyky

6 A. PERŠTÍ KRÁLOVÉ Kýros Veliký (560-529 Př. K.) Cambyses (529-522)
Dareios ( ) Xerxes ( ) Říše Achaemenidovců ( př. Kr.) Médové a Peršané přišli do Persie ze střední Asie před rokem 1000 př. Kr. Byli výbornými válečníky. Kýros Velký Achaemenidovec vládl př. Kr. a stál u zrodu první velké perské říše. Cambyses Připojil Egypt. Darius reigned from 521 to 486 and expanded the empire both east and west Dareius Dareios vládl př. Kr. a rozšířil říši jak na východ, tak na západ. Dareiova říše sahala od řeky Indus na východě až po Egejské moře na západě a od Arménie na severu po první katarakt Nilu na jihu. Ovládal asi 35 miliónů poddaných v 70 národech. Popis stavby paláce v Súsách svědčí o různorodosti jeho impéria. Xerxes Ještě o něm (a Dareiovi) uslyšíme až budeme mluvit o řecko-perských válkách Dareios Dareios a Xerxés poskytují audienci

7 Růst Perské říše

8 Perský jezdec a perský lučišník

9 Perští „Nesmrtelní“

10 ORGANIZACE IMPÉRIA Kombinace centralizace a decentralizace
Panovník ustanoven Ahura Mazdou Persepolis Královská cesta Jednotné daně Ovládání tak rozmanitého impéria mohlo být těžší, než jeho dobytí. Perští králové, zejména Dareios, však byli skvělými správci. Vytvořili správu vyváženou mezi centrální mocí a místní administratiovou. Centralization Achajmenidovští panovníci používali oficiální titul „Velký král, král králů, král Persie, král zemí“. Dareius panoval z milosti Ahury Mazdy, zoroastristického boha světla: „Velkým bohem je Ahura Mazda, který stvořil zemi, který stvořil nebe, který stvořil člověka, který stvořil štěstí pro člověka, který učinil Dareia králem.“ Achaemenid rulers held the official title of “The Great King, King of Kings, King of Persia, King of Countries” Královo rozhodnutí bylo ve všech věcech politiky konečné. Král byl vrchním velitelem armády a ceremoniálně zaujímal pozici v centru formace. Tam byl chráněn elitní gardou: nesmrtelnými. Jednotné daně: Před Dareiem, Kýros přijímal nepravidelné opakující se „dary“ jako poplatek od podmaněných zemí a měst. Tyto dary však neposkytovaly trvalý a spolehlivý zdroj příjmů. Dareios vše změnil. Nahradil nepravidelné platby přesnými daňovými zákony. Každý satrapa byl povinen platit dané množství stříbra – a někdy i množství koní a otroků – královskému dvoru. (viz obrázek). Aby sjednotil platby, razil jednotné mince dáriky. (Vždy vyobrazen lučišník, viz. obrázek – král s lukem)

11 ORGANIZACE IMPÉRIA pokr.
Decentralizace Satrapové Tolerance Decentralizace Satrapové: Dareios rozdělil království na 23 satrapií, což byly administrativní a daňové kraje spravované satrapy. Satrapové byli jmenováni králem, často členové královské dynastie od narození nebo sňatkem Satrapie měly tendenci se stát dědičnými úřady. Protože satrapové byli často vzdáleni od hlavního města Persepoli, existovala vždy možnost, že by se mohli spojit s místním obyvatelstvem a stát se nezávislými na královské moci. Aby tomu předešel, umístil Dareios kontingent vojenských důstojníků a vyběračů daní do každé satrapie, aby kontrolovali satrapovu moc. Jiní agenti sloužili jako „oči a uši“ krále cestujíce skrz říše vykonávaje nečekanou kontrolu a shromažďujíce informace. Tolerance Právní: Peršané nerušili stávající práva místních území. Neměli jednotný zákoník pro celé impérium. Jeho právní experti kodifikovali zákony podmaněných národů a slaďovali je, bylo-li potřeba, se zákonnými principy celku impéria. Náboženská: „Nyní tedy, Tattenaji, vládci Zaeufratí, a Šethare-Bozenaji a vy, nižší úředníci té provincie, zdržte se od toho. Nezasahujte do práce na tomto chrámu Božím.“ Nechť správce Židů a židovští starší obnoví tento dům Hospodina na svém místě.“ (Ezdráš 6: 6-7) Dareios také projekt financoval a tvrdě trestal každého, kdo se obnově chrámu stavěl do cesty. Satrapa přijímá návštěvu

12 Náboženství Původně polyteismus Zoroastrismus
Zakladatelem Zarathuštra (11. st. př. Kr.) Dobrý bůh Ahura Mazda bojuje ve světě se zlým duchem Angra Mainju Monoteismus Ahura Mazda Zakladatelem Zarathuštra (11. st. př. Kr.) Tradováno ústně až po staletích bylo sepsáno v Avestě Zoroastrismus byl Perským náboženstvím, které zdůrazňovalo dualitu dobra a zla a roli jednotlivce v určování vlastního osudu. Dobrý bůh Ahura Mazda bojuje ve světě se zlým duchem Angra Mainju Svět je kolbištěm těchto dvou, nakonec vyhraje Ahura Mazda. Člověk má pomáhat Ahura Mazdovi. Kdyby skutečně probíhal boj na život a na smrt mezi Bohem a mocným duchem, země by se stala nejspíš svědkem hvězdných válek… Jaký je rozdíl mezi bojem Boha se Satanem a bojem v zoroastrismu? Není to boj na život a na smrt, Satan je nesrovnatelně slabší než Bůh a může působit jen proto, že Bůh mu to dovolí (respektuje jeho svobodu padlého anděla).

13 Mágové Kněží Zarathuštrova kultu – mágové – viz příběh o třech králích z východu Tehdy… …a nyní

14 Oltář posvátného ohně v Persii

15 Současný zoroastristický chrám
Co je to?

16 Stavitelství Brána v Persepolis

17 Persepolis

18 Umění

19 Persepolis Hlavice Dřík Patka

20

21 Hrobka Kýra Velikého Královská hrobka

22 Reliéfy Peršana poznáte podle vzorně upraveného plnovousu

23

24 Co je to? Královská cesta

25 Tento popis nemůže být rozsahem říše za jednoho krále. Kterého?
Kýra Velikého – Egypt připojil až jeho následovník Kambýses. Ve skutečnosti je to říše za vlády Dareia I.


Stáhnout ppt "IRÁN Elam, Médie, Persie Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google