Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Hana KEPROVÁ TEMATICKÁ OBLAST: ČESKÝ JAZYK NÁZEV DUMu: Nejstarší památky světa - hebrejská literatura POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 9 KÓD DUMu: HK_CJ1R_09 DATUM TVORBY: 10.10.2013 ANOTACE (ROČNÍK): 1.ročník Prezentace se v úvodu zaměřuje na historii hebrejského národa, na základní informace o judaismu a Bibli. Jádro materiálu pak tvoří poznatky o Staré zákoně. METODICKÝ POKYN: ---

2 NEJSTARŠÍ PAMÁTKY SVĚTA

3  umění starověkých palestinských Židů (Hebreů)  kočovné kmeny > usazování v Palestině od 13.stol.př.n.l. (doba Mojžíše)  asi 1000 př.n.l. –judsko-izraelský stát (králové – Saul, David, Šalamoun)  později 2 samostatné státy: Judsko a Izrael  zničeny Asyřany a Babyloňany → nadvláda Řeků → Římanů

4

5  monoteické náboženství  bůh Jahve (JHWH)  vzniklo ve 2.tisíciletí př.n.l.  Židé – vyvolený národ  smlouva mezi Bohem a Izraelity  Bůh dal židovskému národu Zákon → zapsán do Bible  (z řec.biblia = knihy)  Davidova hvězda – symbol Židů a judaismu

6  literatura, která zasáhla celý svět nejvíce  soubor textů liturgických, historických, právních, pravidel morálky a náboženství, textů jen literárních  nejrozšířenější a nejčtenější kniha na světě (přeložena asi do 1800 jazyků a dialektů)

7  staroslověnština – Cyril a Metoděj 863 – Velká Morava  čeština – 14.století  Bible kralická http://cs.wikisource.org/wiki/Bible_Kralick%C3%A1 1579- první díl tzv. Šestidílky

8 2 části: STARÝ ZÁKON (45 knih)  judaismus, 12.-2.st.př.n.l.  hebrejská literatura NOVÝ ZÁKON (27 knih)  křesťanství, 1.-2.st.n.l.  středověká literatura

9  vznik - 12.-2.st.př.n.l.  jazyk: hebrejský, část aramejský  soubor 45 knih  pův. náboženské texty  žánrově různorodé (mýtická vyprávění, historická, úvahy, duchovní a milostné písně, přísloví, mravní zásady, …)

10 obsahuje: 1) TÓRA (ZÁKON) neboli PENTATEUCH ( 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH) 2) KNIHY PROROKŮ 3) SPISY

11 1. kniha - Genesis (Stvoření)  stvoření světa, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa světa a Noe, stavba babylonské věže, zmatení jazyků, praotec Abraham, …  prodání do egyptského zajetí

12 2.kniha – Exodus (Vyjití)  vyvedení z egyptského zajetí  Mojžíš – hora Sinaj – DESATERO  přechod přes Rudé moře

13 3.kniha – Leviticus 4.kniha – Numeri 5.kniha - Deuteronomium  Mojžíšovy promluvy  náboženská a etická ponaučení

14 = knihy prorocké a historické  Knihy Soudců  Knihy Samuelovy  Knihy Královské (dějiny Židů)  Knihy o životě a skutcích proroků

15  Žalmy  Job  Přísloví  Píseň písní (Šalamounova píseň)

16  Sochorová Marie: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0652-9  Hrabák Josef: Literatura pro 1.ročník středních škol, SPN, 1977, publikace č. 71-15-11  Dr. Dowley Tom: Školní průvodce Biblí, Česká biblická společnost, 1994, ISBN 80-85810- 00-X  VOLNÉ DÍLO. Wikipedia [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kralice.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kralice.jpg  AMORUSO. Wikipedia [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Davids-kingdom.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Davids-kingdom.jpg  VOLNÉ DÍLO. Wikipedia [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg  MARCIN N®. Wikipedia [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Menora.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Menora.svg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google