Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sumerové Starověký přední východ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sumerové Starověký přední východ"— Transkript prezentace:

1 Sumerové Starověký přední východ

2 Mapa Mezopotámie

3 Sumerové Jižní, úrodnější část Mezopotámie měla lepší podklady pro rozvoj civilizace. O původu Sumerů se vedou dodnes diskuse Ve 4.tisíciletí začaly vznikat první města-postupným zabíráním zemědělského okolí vznikaly tzv.městské státy – Ur, Uruk, Lagaš,Kiš, Nippur a další Centrem těchto městských států byl chrám – chrámové hospodaření, nebo palác – palácové hospodaření. Zavlažovací systém polí byl nutností Jednotlivá města mezi sebou soupeřila o hegemonii Náboženským střediskem bylo město Nippur Vrstva kněží byla velmi silná a vlivná

4 Základním objevem sumerské civilizace bylo klínopisné písmo

5 Protože v Mezopotámii byl velký nedostatek kamene, používala se pálená hlína, která byla velmi trvanlivá. Psalo se na hliněné destičky rákosovým stylem Stejně tak i na stavby se obvykle používala hlína, jen významné stavby si zasloužily být z kamene

6 Základní typ Sumerských staveb- zikkurat

7 Akkad Asi 2340 před Kristem se moci uchopil semitský úředník Sargon a vybudoval severně od Sumeru město Akkad, které nakonec Sumer ovládlo. Hovoříme tak o sumersko – akkadské dynastii. Vybudovali mnoho pevností, mimo jiné i město Ninive. Kolem roku 2000 jejich moc upadla a vzrostl nebývale vliv Asýrie.

8 Významná památka – Naramsínova stéla z Akkadu

9 Ukázka assyrského umění

10 Asýrie Staroasyrská říše – 2000 – 1800 pK.
Středoasyrská říše – 1500 – 1000 pK. Novoasyrská říše – 911 – 612 pK. V době středoasyrské říše převládala moc jiných států – především tajemné země Mittani, říše Chetitů a Egypt.

11 Celková mapa Orientu

12 Staroasyrská říše Čilé obchodní kontakty s Malou Asií, vyváží látky, vlnu, kovy- cín,olovo Dováží drahé kovy Kolem roku 1650 asýrii ovládl kočovný kmen Churitů, který založil stát Mittani

13 Novoasyrská říše 722 pK zvítězil v bojích o trůn Sargon II a založil nejslavnější dynastii v zemi. Jeho syn srovnal se zemí Babylon a získal obrovské bohatství. Za sídelní město vybrali Ninive, které se stalo velmocí starověkého světa Assarhadon – vnuk Sargona II obnovil Babylon a dobyl Egypt Po jeho smrti se však říše začíná drobit a poslední král Aššurbanipal ztrácí Egypt a musí čelit babylonskému povstání.Založil i slavnou knihovnu v Ninive. Jeho potomci podlehli vojenskému tlaku Médů a Babyloňanů a 612 pK bylo Ninive zcela zpustošeno. Novoasyrská říše tak zaniká.

14 Babylonie

15 Období Báb –ilím ( brána boží ) Starobybalonská říše – 1900 – 1600 pK
Středobabylonská říše – 1500 – 1000 pK Novobabylonská říše – 612 – 539 pK

16 Z Babylonu se stalo město měst

17 Starobabylonská říše Nejvýznamnější panovník tohoto období byl CHAMMURAPI Dobyl Asýrii a Babylon učinil kulturním centrem celé Mezopotámie Zavedl jako všeobecné platidlo stříbro Ustanovil přísný zákoník, který se dochoval na čedičové stéle.Byl velmi přísný, vyznával oko za oko. Zavedl státní kult boha Marduka Jeho říši vyvrátili 1595 Chetité

18 Chetité Usadili se v Malé Asii, nehostinném hornatém kraji.
Věnovali se proto pastevectví a chovu koní Byli to velcí válečníci, ohrožovali i Egypt. Znali bojový vůz a uměli vynikajícím způsobem zpracovávat železo Kolem 1700 založili velmi mocnou a obávanou říši Hlavní město Chatušaš, známý panovník Chatušiliš. Jejich písmo rozluštil Bedřich Hrozný. Kolem roku 1200 jejich říše mizí pod náporem mořských národů

19 Novobabylonská říše

20 Započala monumentální přestavba Babylonu
Je spojena se jménem prakticky jednoho muže – Nabukadnesara II. Dobyli Ninive,zpustošili město Aššur. Vedli válku v Palestině a dobyli 587 Jeruzalém. Započala monumentální přestavba Babylonu

21 Babylonská věž

22 Dekor slavné Ištařiny brány v Babylonu

23 Konec Babylonu Po Nabukadnesarově smrti nastává úpadek
Babylon se bez boje vzdává mocné říši, která právě vstupuje do dějin – Persii a jejímu králi Kýrovi Velikému.

24


Stáhnout ppt "Sumerové Starověký přední východ"

Podobné prezentace


Reklamy Google