Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Dějepis Ročník : 6. Téma : Mezopotámie Autor : Mgr. Monika Konečná

2 č Doplň křížovku. 1) Bronz je slitina cínu a ….
2) Nejstarší domestikované zvíře. 3) Polidštění. 4) Člověk rozumný = Homo …. 5) Platidlo doby bronzové. 6) V době bronzové převažovala na našem území kultura popelnicových …. 1) 8) Historie rozlišuje prameny hmotné a …...

3 Mezopotámie (=meziříčí) - oblast mezi řekami Eufrat a Tigris
kolébka starověké civilizace (7000 př.n.l. vznik zemědělství, 5000 př.n.l. počátky měst) Vyznač na mapě. Kde pramení Eufrat a Tigris? Kam ústí Eufrat a Tigris? Turecko, Egypt. 2)

4 Doplň chybějící text a zapiš do sešitu.
na severu __________ povrch, z hor útočí _________ kmeny na jihu _________ záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s _______ , na západě _________ jarní _________ zvedaly hladinu řek až o 8 metrů 3) Pozn: hornatý, horské, Perský, Indií, stepi, záplavy

5 umělé zavlažování - voda z jarních záplav byla odváděna do
umělých nádrží a odtud pak v době sucha pomocí husté sítě kanálů do polí pěstovalo se obilí (ječmen), sezam, datle, olivy, vinná réva 5) 7) 8) 4) 6) 9)

6 na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. přišli do oblasti Mezopotámie
Sumer na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. přišli do oblasti Mezopotámie Sumerové (neznáme jejich původ, nevíme odkud přišli) klínové písmo – psáno na hliněné tabulky rákosovými stébly Poznáš, jaké písmo je na obrázcích? 10) 12) 11)

7 - městské státy – Ur, Uruk, Lagaš, Eridu, Kiš, Nippur
- uprostřed měst stupňovité, terasovité chrámy = zikkuraty 13) 14) Sumerové používali k výrobě nástrojů bronz, znali hrnčířský kruh

8 Asýrie - při horním toku Tigridu - největší rozsah říše v 9. – 7. století př.n.l. hl. město: Ninive (obrovská knihovna – hliněných tabulek) - panovník: Aššurbanipal - vyvrácena Peršany Jaká říše se rozkládala při dolním toku řek Eufrat a Tigris?

9 - při dolním toku Eufratu a Tigridu - hl. město: Babylón
Babylónie - při dolním toku Eufratu a Tigridu - hl. město: Babylón panovník: Chammurapi (18. stol. př.n.l.) - vytvořil zákoník trestního práva - zásada – „oko za oko, zub za zub“ Čti text. Jakou zásadou se řídily zákony? „Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku“. „Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen“. „Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko“.

10 panovník: Nabukadnezar II.
- r. 587 př.n.l. vyvrátil Jeruzalém a odvlekl do Babylónu tisíce jeho obyvatel (= babylonské zajetí Židů) 17) Stavitelství : Ištařina brána, Visuté zahrady Semiramidiny, Babylónská věž 15) 16)

11 nedostatek kamene – chrámy a paláce se stavěly z hlíny a
cihel, polévaných lesklou glazurou Kultura: - polyteistické náboženství (mnoho bohů) - Šamaš – bůh Slunce - Ištar – bohyně plodnosti a lásky - rozvoj matematiky, geometrie, astronomie 18)

12 Vyznač na mapě: Rudé moře, Kaspické moře, Perský záliv,
Eufrat, Tigris. 19)

13 Použité zdroje: Literatura: Obrázky:
LINHART, J., at al. Dějepis 6: Pravěk a starověk. 1. vydání. Plzeň: Fraus, s. ISBN ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, s. ISBN Obrázky: 1) URL:< 23. října 2010] 2) URL:< 23. října 2010] 3) URL:< 23. října 2010] 4) URL:< 23. října 2010] 5) URL: < 23. října 2010] 6)URL:< 23. října 2010] 7) URL:< 23. října 2010] 8) URL:< 23. října 2010] 9) URL:< 23. října 2010] 10) URL:< 23. října 2010] 11) URL:< 23. října 2010] 12) URL:< 23. října 2010] 13) URL:< 23. října 2010] 14) URL:< 23. října 2010] 15) URL:< 23. října 2010] 16) URL:< 23. října 2010] 17) URL:< 23. října 2010] 18) URL:< 23. října 2010] 19) URL:< >[cit 23. října 2010]


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google