Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Byzantská říše Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Na mapě vyznač: Apeninský poloostrov, Balkánský poloostrov, Malou Asii, Středozemní moře, Černé moře, Egypt, Sicílii, Egejské moře 1)

3 Římská říše se roku ________ rozpadla na říši ______________
Opakujeme. Doplň chybějící text. Římská říše se roku ________ rozpadla na říši ______________ a východořímskou. Hlavním městem východořímské říše byl________________, který nechal vybudovat císař Konstantin I. roku 330 n. l. na místě bývalé řecké osady Byzantion. Zpočátku se Byzantská říše rozprostírala na území _________ Asie a na _____________ . Západořímská říše byla roku ________ definitivně dobyta, ale Byzantská říše pokračovala dalších 977 let. 4) 3) 2)

4 - pokračovatelka antických tradic římské říše
Byzantská říše (395 – 1453 n.l.) - pokračovatelka antických tradic římské říše - hl. město: Konstantinopol = Cařihrad = Istanbul 4) 3) Město mělo výbornou polohu (úžina Bospor). Kontrolovalo obchod mezi Evropou a Asií. Je to jediné město světa ležící ve dvou světadílech.

5 poloha: zpočátku Malá Asie, Balkánský poloostrov
(rozšířena za císaře Justiniána, 6. stol. – ovládala celé Středomoří) - jazyk: řečtina, náboženství: křesťanské (pravoslavné) Justinián I. (527 – 565 n.l.) zákoník občanského práva (vzor pro ostatní státy Evropy) - Caesaropapismus = císař soustředil do svých rukou nejen světskou, ale i církevní moc - územní rozsah říše (gen. Belisar) - velkolepé stavby (chrám Hagia Sofia) 5)

6 Chrám Boží Moudrosti v Istanbulu.
7) 6)

7 Seřaď chronologicky události z dějin Byzantské říše.
založení Konstantinopole, zákoník císaře Justiniána, rozpad Římské říše, dobytí Konstantinopole Turky, nájezdy Turků, zánik říše západořímské

8 Byzantská architektura
9) napodobovala a doplňovala antiku vnitřní výzdoba: ikona (náboženský obraz) mozaika (útvar sestavený z malých částí) 8)

9 rozkol mezi křesťanským Východem a Západem
Velké schizma (1054) rozkol mezi křesťanským Východem a Západem Křesťanství 11) Západ Východ - římskokatolická církev - pravoslavná církev - hl. představitel = papež - hl. představitel = patriarcha Jak se jmenuje současný papež? 10)

10 Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě.
13) 12) 14)

11 od 11. století útoky Turků, postupný úpadek říše
1453 Turci dobyli Konstantinopol a Byzantská říše definitivně padla (město bylo přejmenováno na Istanbul) 15) 16)

12 Použité zdroje: Literatura: Obrázky:
MANDELOVÁ, H. – KUNSTOVÁ, E. – PAŘÍZKOVÁ, I. Dějiny středověku a počátků novověku. 1. vydání. Liberec: Dialog, s. ISBN ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, s. ISBN Obrázky: 1) URL:< 18. října 2010] 2) URL:< 18. října 2010] 3) URL:< 18. října 2010] 4) URL:< 18. října 2010] 5) URL:< 18. října 2010] 6) URL:< 18. října 2010] 7)URL:< 18. října 2010] 8) URL:< 18. října 2010] 9) URL:< 18. října 2010] 10) URL:< 18. října 2010] 11) URL:< 18. října 2010] 12) URL:< 18. října 2010]

13 13) URL:<http://cs. wikipedia. org/wiki/Soubor:Kostel_Sv. _Gorazda
13) URL:< [cit. 18. října 2010] 14)URL:< 18. října 2010] 15) URL:< 18. října 2010] 16) URL:< 18. října 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google