Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav opatření V.2 zřízení Celostátní sítě pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav opatření V.2 zřízení Celostátní sítě pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav opatření V.2 zřízení Celostátní sítě pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Celostátní síť pro venkov Dle nařízení Rady je Česká republika povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) Síť podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR Síť bude komunikační platformou Programu rozvoje venkova

3 Celostátní síť pro venkov  Cíle Sítě Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje zemědělství a venkova Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje zemědělství a venkova sdružením expertů Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how

4 Celostátní síť pro venkov  Cíle Sítě Organizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji zemědělství a venkova Vytvoření databáze expertů a poradců + systém certifikace poradců pro zemědělství a venkov pro osu III a IV PRV Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

5 Celostátní síť pro venkov  Nástroje Sítě, kterými budou její cíle dosahovány Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání Informační systém Poskytování informací Databáze expertů a poradců, certifikace poradců

6 Celostátní síť pro venkov  Organizační zajištění Sítě Institucionální struktura Sítě koresponduje se strukturou Evropské sítě pro rozvoj venkova, která byla navržena v rámci rozhodnutí Komise a schválena výborem pro rozvoj venkova dne 23. ledna 2008, s tím rozdílem, že tématické pracovní skupiny a regionální sítě budou spadat do kompetencí Sekretariátu Sítě EK rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Podvýbor Leader Výbor pro evaluaci PRV Tématické pracovní skupiny Národní sítě pro venkov MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Regionální sítě Sekretariát výkonná funkce Tématické pracovní skupiny Evropská síť pro rozvoj venkova Celostátní síť pro venkov

7 Celostátní síť pro venkov  Členství v Síti Členství organizací v Síti bude ošetřeno formou nominačních formulářů a budou jmenovány Ministrem zemědělství Organizace musí mít zastřešující charakter Organizace reprezentuje kategorie příjemců Organizace či subjekt je ochoten podílet se na komplexním rozvoji zemědělství a venkova

8 Celostátní síť pro venkov  Členství v Síti Organizace či subjekt plní funkci experta Organizace, jejichž činnost souvisí s náplní jednotlivých os Programu rozvoje venkova

9 Celostátní síť pro venkov  Výše alokace opatření V.2 (2007-2013) opatření V.2. na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov je vyhrazena částka 7,2 mil. € tj. cca 183 mil. Kč opatření V.2.1. na zřízení struktur potřebných pro provoz Sítě (až 25%, částka cca 45 mil. Kč) opatření V.2.2. na vytvoření a realizaci Akčního plánu (až 75%, částka cca 137 mil. Kč)


Stáhnout ppt "Aktuální stav opatření V.2 zřízení Celostátní sítě pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google