Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zemědělství ČR odbor koncepce rozvoje venkova Aktuální stav Opatření V.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Zřízení a provoz Celostátní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zemědělství ČR odbor koncepce rozvoje venkova Aktuální stav Opatření V.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Zřízení a provoz Celostátní."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zemědělství ČR odbor koncepce rozvoje venkova Aktuální stav Opatření V.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“

2 Návrh na zřízení Celostátní sítě pro venkov je založen na následujících dokumentech: Čl. 68 nařízení Rady (ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), Čl. 41 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, National Rural Network Fiche vydaná Evropskou komisí, Národní strategický plán rozvoje venkova.

3 Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem Celostátní sítě pro venkov je Ministerstvo zemědělství ČR. Koncept Síťování vychází z nutnosti zefektivnit propojení administrativy a organizací činných ve venkovském prostoru a to, jak horizontálně, tak i vertikálně. Celostátní síť pro venkov bude „komunikačním mostem“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova. Celostátní síť pro venkov bude hrát klíčovou roli při formování přístupu k zemědělství a venkovu po roce 2013, proto se důležitost této platformy nesmí nijak podcenit. Naopak, je potřeba efektivně využít tuto jedinečnou příležitost.

4 Celostátní síť pro venkov Síť bude propagovat nejen aktivity Ministerstva zemědělství ČR, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru. Síť bude především platformou pro spolupráci.

5 Celostátní síť pro venkov Cíle Sítě Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje zemědělství a venkova. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje zemědělství a venkova sdružením expertů. Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how.

6 Celostátní síť pro venkov Cíle Sítě Organizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji zemědělství a venkova. Vytvoření databáze expertů a poradců + systém certifikace poradců pro zemědělství a venkov pro osy III a IV Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Být komunikačním nástrojem Ministerstva zemědělství ČR a Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

7 Celostátní síť pro venkov Nástroje Sítě, kterými budou její cíle dosahovány: Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání, Informační systém, Poskytování informací, Databáze expertů a poradců, certifikace poradců pro osy III a IV Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

8 Celostátní síť pro venkov Organizační zajištění Sítě Institucionální struktura Sítě koresponduje se strukturou Evropské sítě pro rozvoj venkova, která byla navržena v rámci rozhodnutí Komise a schválena výborem pro rozvoj venkova dne 23. ledna 2008, s tím rozdílem, že tématické pracovní skupiny a regionální sítě budou spadat do kompetencí Sekretariátu Sítě. EK rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Podvýbor Leader Výbor pro evaluaci PRV Tématické pracovní skupiny Národní sítě pro venkov MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Regionální sítě Sekretariát výkonná funkce Tématické pracovní skupiny Evropská síť pro rozvoj venkova Celostátní síť pro venkov

9 Celostátní síť pro venkov Členství v Síti Členství organizací v Síti bude ošetřeno formou nominačních formulářů a budou jmenovány ministrem zemědělství ČR. Organizace musí mít zastřešující charakter. Organizace reprezentuje kategorie příjemců. Organizace či subjekt je ochoten podílet se na rozvoji zemědělství a venkova. Organizace či subjekt plní funkci experta. Organizace, jejichž činnost souvisí s náplní jednotlivých os Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

10 Celostátní síť pro venkov Motivace k začlenění se do Sítě Získání platformy pro komunikaci mezi státní správou a organizacemi činnými v rozvoji zemědělství a venkova. Snazší přístup k informacím a vzdělávání v oblasti rozvoje zemědělství a venkova. Snazší přístup k aktuálním novinkám v oblasti rozvoje zemědělství a venkova. Možnost diskutovat pilotní domácí a mezinárodní projekty nejlepší praxe v oblasti rozvoje zemědělství a venkova. Spolupodílení se na koncepci přístupu k rozvoji zemědělství a venkova. Přispění Sítě k naplňování potřeb jejich členů.

11 Celostátní síť pro venkov Využití potenciálu stávající struktury regionálních Zemědělských agentur Ministerstva zemědělství ČR k funkci Sítě Struktura existuje v podobě 63 pracovišť. Vybavené technické zázemí Zemědělských agentur. Zemědělské agentury disponují podrobnou znalostí regionu, ve kterém působí. Mají v regionu autoritu. Zemědělské agentury mají kapacitu pro zavádění nových činností.

12 Celostátní síť pro venkov Schéma využití stávající struktury regionálních Zemědělských agentur Ministerstva zemědělství ČR k funkci Sítě: Řídící struktura Ministerstva zemědělství ČR – Celostátní sítě pro venkov + Monitorovací výbor EAFRD (Pracovní skupiny na celostátní úrovni) Krajská struktura Ministerstva zemědělství ČR – Celostátní sítě pro venkov (13 ředitelů) (Pracovní skupiny na krajské úrovni) Struktura regionálních pracovišť Ministerstva zemědělství ČR – Celostátní sítě pro venkov (63 pracovišť) (Pracovní skupiny na regionální úrovni)

13 Celostátní síť pro venkov Jakou mají Zemědělské agentury motivaci k začlenění se do Sítě? Zvýšení úrovně práce v regionech ze strany Ministerstva zemědělství ČR, zejména v informační a poradenské oblasti. Účast všech zástupců regionálního rozvoje v regionech na řízení rozvoje regionu v gesci Ministerstva zemědělství ČR (Agrární komora, Spolek pro obnovu venkova, …atd.). Zvýšení koordinace regionálních aktérů rozvoje venkova a struktury Ministerstva zemědělství ČR. Zvýšení komunikace mezi zemědělci, neziskovými organizacemi, veřejnou správou a státní správou. Vybudování systému zpětné vazby z regionů pro koncepční práci centrálního úřadu.

14 Celostátní síť pro venkov Výše alokace opatření V.2 (2007-2013): Na opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ je vyhrazena částka 7,2 mil. € tj. cca 175 mil. Kč. Opatření V.2.1 - na zřízení struktur potřebných pro provoz Sítě - maximálně 25% (částka cca 44 mil. Kč). Opatření V.2.2 - na vytvoření a realizaci Akčního plánu - od 75% (částka cca 131 mil. Kč).

15 Celostátní síť pro venkov Odbor koncepce rozvoje venkova Vám děkuje za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo zemědělství ČR odbor koncepce rozvoje venkova Aktuální stav Opatření V.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „Zřízení a provoz Celostátní."

Podobné prezentace


Reklamy Google