Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská Síť v Královéhradeckém kraji a v okrese Trutnov 30.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská Síť v Královéhradeckém kraji a v okrese Trutnov 30.11.2010."— Transkript prezentace:

1 Krajská Síť v Královéhradeckém kraji a v okrese Trutnov 30.11.2010

2 •Zřizovatelem Celostátní sítě pro venkov je Ministerstvo zemědělství ČR. Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, kterou zřizuje Evropská komise, za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU.Evropské síti pro rozvoj venkova •Krajské a regionální sítě •Síť je rozdělena do regionálních a krajských sítí. Sítě sdružují odbory krajských KAZV (jako Sekretariát Sítě) a subjekty působící v krajích. Jim organizačně podřízená oddělení agentur pro zemědělství a venkov (AZV) jsou sekretariátem sítě na úrovni okresů. •Regionální a krajské sítě zajišťují vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na krajské a regionální úrovni.

3 Cíle Sítě dle akčního a prováděcího plánu  Cíl č. 1. Setkávání aktérů venkovského prostoru •Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství. Tím se přispěje ke stabilizaci venkovských oblastí a zmírnění odlivu populace do měst. •Cíl č. 2. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolupráce

4 Cíle Sítě 3. a 4. dle akčního a prováděcího plánu •Cíl č.3. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů. Experti budou v rámci tématických pracovních skupin koordinovat výměnu odborných materiálů a informací. •Cíl č. 4. Sběr a zpracovávání informací a údajů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství a zvýšit tak účinnost

5 Cíle Sítě 5. a 6. dle akčního a prováděcího plánu •Cíl č. 5. Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí, týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Šíření informací o Programu obnovy venkova, dostupném poradenství, problematice venkova a zemědělství – konference VENKOV 2010 •Cíl č.6.Vytvoření databáze expertů a poradců včetně systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství. Zavedení registru certifiko­vaných poradců pro aktéry činné ve venkovském prostoru spadajících do os III a IV Programu rozvoje venkova

6 Cíl č. 7. Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova a podpořit atraktivitu venkovského území České republiky. •Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy. Cíl Sítě č. 7. dle akčního a prováděcího plánu

7 Seznam členů Sítě v roce 2010 Královéhradecký kraj Ministerstvo zemědělství - KAZV, USO - PÚ Krajská veterinární správa pro KHK Královéhradecký kraj Centrum evropského plánování CEP Spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí ČR Krajská síť MAS KH kraje SZIF Krajské informační středisko KIS Hradec Králové Agrární komora Asociace soukromého zemědělství Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů ČMSZP Spolek mladých agrárníků SMA ČR CHOVSERVIS obec Černý Důl

8 •Seznam členů Sítě v roce 2010 •okres Trutnov •MZe – AZV + PÚ •MAS Krkonoše, o.s. •MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. •Svazek obcí Žacléřsko •Svazek obcí Jestřebí hory •Společenství obcí Podkrkonoší •Okresní agrární komora •Asociace soukromého zemědělství •SEVER - Středisko ekologické výchovy •Města a obce

9 Témata roku 2010 •TRUTNOV – konané semináře •Jednání partnerů Celostátní sítě pro venkov okresu Trutnov, představení Sítě pro venkov, roční prováděcí plán •Školení –Využití portálu farmáře pro čerpání dotací v rámci PRV, od teorie k praxi •Seminář - Portál Sítě, pozemkové úpravy na okrese Trutnov- příklady dobré praxe •Seminář Sdílení zkušeností a možnosti získání certifikátu „Krkonoše originální produkt“ podpora marketingu produktů • plánované semináře •Seminář – dnes - Sdílení zkušeností a možnosti realizace aktivit Prodej ze dvora- platná legislativa, praktické připomínky,příklady dobré •Zhodnocení práce sítě okresu Trutnov za rok 2010 a aktivity v roce 2011 – přesunuto na leden 2011

10 INFORMACE - Portál Celostátní sítě

11

12

13

14

15

16

17

18

19 • Děkuji Vám za pozornost •Markéta Ertnerová •Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov •telefon :499 300 940 •mobil : 602 446 224 •marketa.ertnerova@mze.cz

20 Co jsme se naučili za 2055 let!!! "Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem. Pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory." (Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n. l.)


Stáhnout ppt "Krajská Síť v Královéhradeckém kraji a v okrese Trutnov 30.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google