Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.4.00/ NÁZEV PROJEKTU: VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FFUP V OLOMOUCI Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje Informace pro praktikanty

2 Pracoviště PPP OK ředitelství – Mgr. Lubomír Schneider
zást.ř. PhDr. Milena Hochmanová Soc. pracovnice Personalista Speciální pedagogové (8) Psychologové (10) Metodik PPRCH (primární prevence rizikového chování)

3 Klientela Děti od 3 – 19 let 3-6 výchovné obtíže, psychosomatika
5-6 školní zralost 6-19 výukové a výchovné obtíže 15 profesní orientace 18 zohlednění k maturitě rodiče pedagogové

4 Metody práce psychologická diagnostika
ŠZ – J-K, Reverzní test, znalostní testy, lateralita výukové obtíže -WISC-III, WJ-IE, Son-R výchovné obtíže - dotazníky(HSPQ, Big five), projektivní metody (FDT, Baum test, Nedokončené věty,…) profesní orientace – IST, ISA, Big five, HSPQ, zájmy, kresebné projektivní metody – Baum test Spec. pedagogická diagnostika – testy SPU Metodické vedení, intervence, terapie, hospitace

5 Specializované činnosti
metodika primární prevence rizikového chování (PPRCH)– metodické vedení školních preventistů, poradenství, diagnostika klimatu ve třídách, intervenční programy, indiv.vedení klienta, spolupráce se spec. pracovišti – OSPOD, Policie ČR, neziskové org. (P-Centrum, Sdružení – D, K-centrum, Poradna pro ženy a dívky aj.) týká se těchto jevů: agresivita, šikana, kyberšikana, návykové látky, gambling, poruchy příjmu potravy, sociokulturní menšiny, homofobie ad.) mimořádně nadané děti reedukace Feuersteinovo instrumentální učení

6 Systém spolupráce s klientem
Žádost zákonného zástupce - o vyšetření smí žádat jen zákonný zást.dítěte (zz.) – škola pouze doporučuje dokumenty potřebné k vyšetření: informovaný souhlas zz., rodinná a zdravotní anamnéza dítěte, školní dotazník - názor TU na žáka Vyšetření – realizuje se do nejpozději do 3 měsíců dle zákona vyhl. 116/2011 sb., reálně ale co nejdříve dle akutnosti problémů - v případě výukových obtíží se jedná o komplexní vyš.- tedy psychologické i spec. pedagogické fáze vyšetření - rozhovor s dítětem a zákonným zást. - diagnostika dle potřeb a zakázky - sdělení výsledků dítěti i rodiči, konzultace a konkrétní praktická doporučení Zpráva – předává se pouze do rukou zákonného. zást. - výsledky dg. a doporučení – liší se od klinické zprávy ( do 1 měsíce od vyšetření )

7 Zpráva – předává se pouze do rukou zz
Zpráva – předává se pouze do rukou zz. – musí souhlasit s jejím zněním a má možnost odvolání, pokud se se závěry neztotožňuje, škole předává zz.kopii zprávy dle svého uvážení. zpráva obsahuje: výsledky dg. a konkrétní praktická doporučení pro práci s dítětem v rodině i ve škole, má být psána srozumitelně a jasně s ohledem na příjemce liší se od klinické zprávy – nejsou uváděny citlivé anamnestické údaje o klientovi, pokud přímo nesouvisejí s účelem vyšetření, výsledky diagnostiky jsou popsány slovně s důrazem na možnosti a limity klienta- nezmiňujeme konkrétní číselné údaje např. u IQ – pouze pásma zpráva musí být vyhotovena nejpozději do 1 měsíce od ukončení vyšetření dle zákona

8 Praxe Zájemce o praxi může shlédnout tyto typy práce s klientem dle dohody a aktuálních možností Diagnostiku specifických poruch učení a chování Diagnostiku mimořádně nadaného dítěte školní zralost Doporučení k profesní orientaci Konzultaci výchovných obtíží u dětí různého věku intervenční program v „problémové třídě“ zaměřený na týmovou spolupráci a ošetření ostrakizace či šikany.

9 Praxe Po domluvě je možné realizovat náslech u všech výše zmíněných typů našich vyšetření, pokud se nejedná o citlivý případ, při kterém by byl náslech klientovi nepříjemný a mohl by nepříznivě ovlivnit průběh vyšetření. Také je rozhodující, které typy vyšetření jsou objednané v době, kdy student praxi absolvuje. Student je vždy přidělen jednomu z odborných pracovníků, který se o něj stará a je mu po dobu praxe konzultačně k dispozici. Náslechy ale absolvuje u různě zaměřených odborníků. Součástí praxe je i administrace základních diagnostických metod nebo jejich částí (WISC-III, Testy školní zralosti, projektivní kresebné testy), navázání kontaktu s klientem, vedení rozhovoru s klientem a zpracování odborného posudku (zprávy z vyšetření). Má-li student zájem, lze se dohodnout i na poskytnutí možnosti anonymního sběru dat, monitoringu, výzkumu.

10 Zájemci o praxi mě mohou kontaktovat na níže uvedené mailové adrese.
Děkuji za pozornost. Mgr. Kateřina Tomanová – vedoucí metodik prevence PPP OK Více informací o Pedagogicko-psychologické poradně Olomouckého kraje naleznete na :


Stáhnout ppt "Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google