Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie, psaní textů na počítači

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie, psaní textů na počítači"— Transkript prezentace:

1 Typografie, psaní textů na počítači
Informatika Typografie, psaní textů na počítači

2 Počítačová typografie
nauka o tom, jak má vypadat tiskovina pravidla nejsou závazná, mají jen formu doporučení když už překročit, tak úmyslně, mělo by být poznat, že to je schválně dříve specialisté, dnes kdokoliv

3 Zpracování textu, programy
Textové editory - editory obyčejných (plain) textových souborů bez možnosti formátování textu; Textové (slovní) procesory - možnost nastavit formát textu, vkládat obrázky apod.; Sázecí programy - tvorba složitějších textů s možností přesné sazby textu a vložených objektů;

4 Sazba – základní pojmy šablona – souhrn přednastavených vlastností dokumentu, slouží jako východisko pro tvorbu stejně vypadajících různých dokumentů; oddíl – část dokumentu, ve které je možno nastavit odlišně některé vlastnosti dokumentu (počet sloupců, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, číslování stránek,…); odstavec – vymezený stiskem Enteru; styl – souhrn vlastností odstavce, příp. znaku (odstavcové a styly); záhlaví (zápatí) – vyskytuje se na stránce nahoře (dole) – nad (pod) vlastním textem stránky – obsahuje většinou číslo stránky, název kapitoly, apod.

5 Typy písma znaky, které charakterizují typ písma
stínovaný tah osa stínu kolmá osa stínu šikmá nestínovaný tah znaky, které charakterizují typ písma způsob zakončení tahu (má / nemá patku) má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) stínovaný / nestínovaný tah dřík – hlavní tah písma je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem

6 Klasifikace písem Proporcionální Neproporcionální Patkové písmo

7 Typografická pravidla I
v dokumentu maximálně tři typy písma - fontů pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit celkový počet řezů 6 – 8 velikost ne více než 3 velikosti jednoho písma zřetelně odlišené 4 – 5 velikostí v jedné sazbě nejmenší velikost písma 7 bodů – od velikosti 12 bodů používat pouze sudé velikosti písem; čím delší text, tím čitelnější písmo patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

8 Typografická pravidla 2
nepoužívat více mezer za sebou – pro odsazení využít tabulátorů, odsazení odstavců nebo tabulek v textu; používat pevnou mezeru – za jednoslabičnými předložkami, mezi iniciálami křestního jména a příjmením (např. K. J. Erben), ke spojení hodnoty a jednotek (např. 500 kg); nadpisy nejvyšší úrovně by měly začínat na nové stránce – to ovšem závisí na charakteru práce; zvýraznění – nepoužívat podtržené písmo, pouze tučné, kurzívu nebo tučnou kurzívu.

9 Základy psaní textu I Interpunkční znaménka
uvozovky(„“) (Alt , Alt + 147) těsně ke slovu bez mezer " rovné uvozovky – palec závorky těsně ke slovu, vně je mezera spojovník (-) je na klávesnici dělení slov na konci řádku spojování slov česko-anglický pomlčka (–) (Alt ) je delší oddělovač větných celků (s mezerami) rozsah hodnot (a–z) uvození přímé řeči označení měny: 23,– Kč Interpunkční znaménka tečka(.), čárka(,) těsně za slovo bez mezery a za ní mezera mezera se nepíše následuje-li další znaménko končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše nepíše se za nadpisem dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!) dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery pomlčka se skoro vždy odděluje mezerami, jen ne u záporných čísel. pomlčka by neměla vyjít na konec řádku – tvrdé mezery

10 Základy psaní textu II Psaní čísel matemat. znaménka (+ , – , = )
píší se s mezerami výpustek (…) (Alt ,CTRL+.) nahrazuje nevyslovený text nemá se psát jako 3 tečky odsuvník (’) (Alt ) apostrof, nahrazuje písmeno přisazuje se těsně ke slovu stupeň (°) úhel bez mezery 65° teplota s mezerou 30 °C procenta (%) s mezerou ve významu podstatného jména Šance je 50 %. bez mezery jako přídavné jméno Šťáva je 50%. Psaní čísel věta nesmí začínat číslicí v textu vyjadřujeme čísla slovy neplatí pro datum, letopočet, časový údaj neplatí v odborných textech oddělení desetinných čísel – čárka rozdělení mezerou po třímístných skupinách i vpravo od desetinné čárky 0,567 18 ne letopočty, PSČ apod. násobky bez mezer 10krát, 16bitový datum s tečkami a mezerami označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou kratší čísla se vyjadřují slovy delší 1356 se píšou číslicí jednopísmenné předložky se píší se slovem dohromady s tvrdou mezerou, nesmí zůstat na konci řádku ZaSeKáVá z, s, k, v

11 Základy psaní textu III
směrovací čísla s mezerou po prvních třech číslech telefonní čísla po dvou až třech číslicích předvolba se odděluje závorkami (+420) Předložky jednopísmenné (z s k v – zasekává) nesmějí zůstávat na konci řádku. mezi písmeno a slovo vložíme pevná mezeru. (CTR+SHIFT+mezerník) Zkratky (např., apod.) ne na začátku věty víceslovné spojené do jednoho slova tj., nepíše se t.j. iniciálové zkratky (USA) nemají tečku pozor M.A.S.H. tečky má viz není zkratka

12 Literatura: kol.: Pravidla českého pravopisu.
Mgr. Dvořáková, Monika: Typografie, GPJP (dostupné na Pelikánová Lucie, Mgr. Tahalová Lenka PhD.: Psaní textových dokumentů, MFF UK (typografie) (typografie)


Stáhnout ppt "Typografie, psaní textů na počítači"

Podobné prezentace


Reklamy Google