Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování textů počítačem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování textů počítačem"— Transkript prezentace:

1 Zpracování textů počítačem
Základy typografie

2 Úvod Ahoj člověče! Zdravím pane! Ahoj člověče! Zpracování textů
nejrozšířenější aplikační oblast vkládání, úprava, uchování a výstup textů doplnění textů o netextové informace (obrázky, grafy, …) široce dostupné  diletantský přístup Typografické chyby jsou stejně závažné jako pravopisné Základní druhy textů dle písma Neproporcionální text: Přejeme Vám dobrý den. Ahoj člověče! Zdravím pane! Proporcionální text: Přejeme Vám dobrý den. Ahoj člověče!

3 Práce s neproporcionálním textem
Každý znak zabírá stejné místo  lze měřit délku řádků počtem znaků  normalizovaná stránka (30 řádků po 60 znacích) Zarovnání jen na levý okraj Snadné zarovnání textů v tabulce Řádkování: 1, 1½, 2 (norm. str. má řádkování 2) Pravidla: Odstavec začíná 5 mezerami Po interpunkci 1 mezera Mezera není před interpunkcí ani za otevírací a před uzavírací závorkou Pomlčka k oddělení větných celků – z obou stran 1 mezera Pro práci s neproporcionálním textem se používají tzv. textové editory.

4 Práce s proporcionálním textem
Zcela odlišný způsob práce Písmena seskládaná u sebe Výhody: dobře čitelná slova Programy pro práci s proporcionálním textem: DTP systémy DTP pro sazečskou práci v tiskárně (profesionální) DTP vzniklé vývojem textových editorů (chyby)

5 Typografie PLAVAT PLAVAT Zabývá se úpravou textových dokumentů
Stanovuje pravidla závazná pro psaný text Některé typografické pojmy: Font – úplný soubor znaků jednoho typu písma (verzálky, minusky, kapitálky, číslice, a další znaky) Akcidenční písmo – vhodné pro zvláštní příležitosti (reklamy, titulky) Knižní písmo – vhodné pro delší souvislé texty Italika – dnes obvykle totéž co Kurzíva (nakloněné písmo) Verzálka – velké písmeno (od účáří po horní dotažnici) Minuska – malé písmeno (na střední výšku a, příp. s horním f nebo dolním g dotahem) Kapitálka – malá verzálka (na střední výšku písma) Řez – varianta daného typu písma (polotučné, tučné, jemné, lineární, úzké, široké, kurzivní, stínované …) Serify – (patky) – příčná zakončení písmových tahů Stupeň – velikost písma Vyrovnání – (kerning) úprava mezipísmenné mezery PLAVAT PLAVAT

6 Písmová osnova Řdp Akcentová dotažnice horní dotažnice
verzálková dotažnice střední dotažnice účáří dolní dotažnice

7 Typ a stupeň písma 4 kategorie:
Serifová (antikvy) – vedou oči po řádku Bezserifová (grotesky) – kratší text, nadpisy Lineární serifová (egyptienky) - příležitostně Ostatní (zdobná apod.) Vyznačení (zdůraznění významu textu) Kurzíva Tučný řez Kapitálky (slavnostní ráz, nadpisy) P r o s t r k á n í – u editorů se nepoužívá Stupeň písma: obvykle 9-12 bodů (cca. 10 – 13 pt.) 8 – Kolonel (noviny) 9 – Borgis (časopisy, knihy) 10 – Garamond (knihy) 12 – Cicero (dětské knihy)

8 Zvláštní znaky Mezery Mezislovní mezera – mezerník, pružná velikost, možnost zalomení textu Nezlomitelná mezera – pevné svázání slov Pozor na rozdíl: 13 % a 13% 12 ° a 12° Pomlčky Spojovník (rozdělovník): žluto-zelený, Rimskij-Korsakov, dělení slov (je nejkratší a nemá kolem sebe mezery) Pomlčka bez mezer: namísto slov až, až do a versus. Např. 6–8, Sparta–Slavia (nesmí být na konci řádku) Pomlčka s mezerami (k oddělení větných celků). Např. Udělal pro to vše – výsledek se dostavil. Znaménko minus (koresponduje s šířkou číslice) Uvozovky Počáteční „ a koncové“ (US: “uvozovky”) Vždy bez mezery stejně jako závorky Další: O×0 1×l

9 Sazba odstavců Zarovnání: doleva (na prapor vpravo)
doprava (na prapor vlevo) na střed na blok Oddělení odstavců: odsazení (zarážka) v prvním řádku odstavcové odsazení (svislá mezera mezi odstavci) předsazení 1. řádku (např. u slovníkových hesel) odstavce, které jsou součástí seznamů (výčtů) – odrážky a číslování číslování: 1., 1.4., IV, iv, a), a) Pro zarovnání do bloku se používají pouze mezislovní mezery. Typograficky správně: šedý odstavec, špatně: řeka. Švícko (parchant, sirotek): osamocený poslední řádek odstavce na nové stránce. Proklad (obdoba řádkování): vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků na 120% bodové velikosti písma.

10 Stránka a publikace Zrcadlo: prostor pro vlastní text na stránce
horní okraj je zpravidla menší než dolní vnitřní okraj (u hřbetu) menší než vnější Záhlaví: pro orientaci v textu (název kapitoly, článku, autor, číslo stránky) Zápatí: méně informací, obvykle jen číslo stránky Pravé stránky – lichá čísla 1 sloupec, více sloupců netextové objekty – jednotný ráz, problém obtékání Publikace: Titul (obálka) i uvnitř dokumentu (na pravé stránce) levá stránka prázdná – vakát Vlastní text (předmluva, úvod, obsah, text členěný do kapitol) Nadpisy kapitol – zřetelný systém (stupeň písma , příp. řez) Zadní část: dodatky, rejstříky, tiráž (údaje o autorech, nakladateli, náklad ... )

11 Rozdělení textových editorů – dle možností
Textový editor – program pro vytvoření, úpravy a tisk textových dokumentů. Rozdělení (dle možností programu) Jednoduché editory neformátovaný text (znaky a konce řádků) Pro psaní dávkových souborů Pro psaní zdrojového textu programů (WWW stránek) Př: Poznámkový blok (Notepad) Textové procesory Formátovaný text (font, typ, řez, velikost písma, zarovnání, řádkování) Vkládání netextových objektů (obrázky, tabulky, …) Pomocné funkce (kontrola pravopisu, synonyma, …) Př: MS Word, Word Perfect, …

12 Textové procesory – dle způsobu formátování textu
S přímým (vizuálním) formátováním Princip WYSIWYG (What You See Is What You Get) Formátovací příkazy se ihned provádí a výsledek se zobrazuje na obrazovce Mezi zobrazením na obrazovce a vytištěným výsledkem jsou vždy rozdíly Př: MS Word, Word Perfect, … S kontextovým formátováním Formátovací příkazy se vkládají přímo do textu (obdoba HTML) Formátování se provádí až při tisku Menší a snadno přenositelné mezi platformami Př: TEX (LATEX)


Stáhnout ppt "Zpracování textů počítačem"

Podobné prezentace


Reklamy Google