Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaní textových dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaní textových dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Psaní textových dokumentů
Pelikánová Lucie 2005

2 Počítačová typografie
nauka o tom, jak má tiskovina vypadat současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — každý může připravovat tiskoviny drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky) typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin pravidla nejsou dogma laici by se pravidel měli držet typus = znak, vzor – grafó = píši

3 Písmo znak, písmeno – základ dokumentu písmo, font, písmová sada
názvy písem (podle tvůrců, produktu) znaková sada

4 Znaková sada malá písmena - minusky velká písmena - verzálky
číslice ( ), zlomky (½¼) diakritická, interpunkční znaménka a závorky (‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) matematická znaménka značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) různé další znaky piktogramy (emotikony ), ideogramy

5 Typy písma znaky, které charakterizují typ písma
stínovaný tah osa stínu kolmá osa stínu šikmá nestínovaný tah znaky, které charakterizují typ písma způsob zakončení tahu (má / nemá patku) má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) stínovaný / nestínovaný tah dřík – hlavní tah písma je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem duktus – síla tahů proporce písma

6 Klasifikace písem

7 Řezy písma rodina písem řezy písma Sklon šířka písma
písma vycházející ze stejného výtvarného základu písma se liší silou, šířkou a sklonem řezy písma síla – „hustota písma“ slabá (light) obyčejná (regular, book) polotučná (demi, bold) tučná (heavy) extratučná (black, extra bold) Sklon stojaté (normal) kurzivní (italic) šířka písma zúžená (condensed) normální rozšířená (expanded)

8 Typografické jednotky
Pica (angloamerická stopa) 1 " = 72,27 points 1 point = 0,353 mm 12 points = 1 pica = 4,233 mm Upravený systém pica (pajka) (Adobe) upraveno pro počítačové použití při tvorbě Postscript 1 " = 72 bodů = 6 picas 1 pica = 12 bodů Didot (pařížská stopa) 1 bod = 0,376 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm nepoužívá se v počítačové sazbě

9 Velikost písma udává se v bodech
volí se podle formátu a typu tiskoviny dětská knížka 12 – 14 bodů učebnice, knihy většího formátu 11 – 12 bodů beletrie pro dospělé 10 bodů časopisy 9 bodů noviny 8 bodů čtverčík čtverec o hraně odpovídající velikosti písma horizontální typografická míra pro mezislovní mezery, velikost zarážky spod. em – celý čtverčík en – polovina čtverčíku minusky malá písmena verzálky velká písmena kapitálky jsou verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky)

10 Šířka písmen šířka „kuželek“ jednotlivých písmen
liší se pro daný typ písma číslice mají stejnou šířku proporcionální, neproporcionální (Courier) písmo Neproporcionální písmo Proporcionální písmo

11 Kerning některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery problém u velkých nadpisů VLTAVA

12 Doporučení pro používání písma
typ a řez ne více než 3 rodiny (typy) písma pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit celkový počet řezů 6 – 8 velikost ne více než 3 velikosti jednoho písma zřetelně odlišené 4 – 5 velikostí v jedné sazbě čím delší text, tím čitelnější písmo patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

13 Slovo skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou
mezeru píšeme zásadně jednu ne před znaménkem, ale za znaménka být musí pevná mezera

14 Základy typografická pravidla
Interpunkční znaménka tečka (.), čárka (,) těsně za slovo bez mezery a za ní mezera mezera se nepíše když následuje další znaménko věta končí zkratkou, další tečka se nepíše nepíše se za nadpisem dvojtečka(:), středník(;), otazník(?), vykřičník(!) dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery uvozovky(„“) (Alt , Alt + 147) těsně ke slovu bez mezer rovné uvozovky (palec) ″ závorky těsně ke slovu, vně je mezera spojovník (-) je na klávesnici dělení slov na konci řádku spojování slov česko-anglický pomlčka (–) (Alt ) je delší jako znak minus (–23) oddělovač větných celků (s mezerami) aritmetické výrazy (3 – 5) uvození přímé řeči nahrazuje spojku až (9 – 11 hod) označení měny

15 Základy typografická pravidla
matemat. znaménka (+ , – , = ) píší se s mezerami výpustek (…) nahrazuje nevyslovený text nemá se psát jako 3 tečky Alt odsuvník (’) apostrof nahrazuje písmeno přisazuje se těsně ke slovu Alt stupeň (°), minuta (´), vteřina (˝) ©, ®, ™ Psaní čísel věta nesmí začínat číslicí v textu vyjadřujeme čísla slovy ne datum, letopočet, časový údaj oddělení desetinných čísel – čárka rozdělení zúženou mezerou po třímístných skupinách ne letopočty, PSČ apod. násobky bez mezer 10krát, 16bitový datum s tečkami a mezerami označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

16 Základy typografická pravidla
směrovací čísla s mezerou po prvních třech číslech telefonní čísla po dvou až třech číslicích devítimístná nnn nnn nnn předvolba se odděluje závorkami (+420) zkratky (tj., apod.) ne na začátku věty iniciálové zkratky (USA) nemají tečku pozor M.A.S.H. tečky má pozor na viz vyznačování nejlépe řezem kurzíva není vhodné tučně (technická literatura) postrkáváním nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání nepoužívat vyznačování jiným písmem technická literatura jiná skupina písma

17 Pravidla zkratky (tj., apod.) vyznačování ne na začátku věty
iniciálové zkratky (USA) nemají tečku pozor M.A.S.H. tečky má pozor na viz vyznačování nejlépe řezem kurzíva není vhodné tučně (technická literatura) postrkáváním nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání nepoužívat vyznačování jiným písmem technická literatura jiná skupina písma

18 Odstavec základní stavební kámen
každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce vkládá se klávesou (Enter) zobrazuje se jako speciální znak odstavcová zarážka posunutí prvního řádku v odstavci v celém textu stejné dnes se již v sazbě nemá používat mezery mezi odstavci (proklad) východový řádek poslední řádek odstavce delší než zarážka o 1 em kratší než plný řádek nelze kontrolovat automaticky vlastnosti odstavce pozice levého, pravého okraje odsazení prvního řádku, mezera před a za odstavcem řádkování, zarovnávání, tabelační zarážky vzhled a chování odstavce

19 Odstavec řádkový proklad styly odstavců psaní textu do odstavce
zalamování řádků automatické dělení slov (nedělíme ručně) necháváme na editoru nucené zalomení řádku (speciální znak Shift-Enter) zarovnání odstavce na levý okraj na střed (u plakátů, pozvánek) na pravý okraj do bloku rozšiřování mezer, řádky končí na pravém okraji zhoršuje se čitelnost dokumentu, dělení slov pozor na krátké odstavce řeky řádkový proklad mezera mezi řádky nastavuje se vzhledem k velikosti písma obvykle 2 body styly odstavců

20 Tabelátory nevkládejte nikdy více mezer za sebou
tabelátor, tabelační zarážka zarovnání vlevo doprostřed vpravo číselná (desetinná stránka) vodící znak skryté tabulky Tabulky (Word)

21 Tok textu vdovy a sirotci svázání řádek
svázání odstavce s následujícím automatické ukončení řádky před odstavcem ručně Ctrl + Enter

22 Sloupce vícesloupcová sazba řádkový rejstřík

23 Formát tiskovin, úprava stránky
poměr zlatého řezu š:v = 1:1,618 2:3 standardizovaný formát papíru A A3, A4, A5 A4 (210 x 297 mm) A0 (1m2) optický střed stránky je výš než geometrický střed sazební obrazec základní rozvržení stránky okraje stránky záhlaví a pata umístěno číslování stránek největší dolní okraj nejmenší okraj u hřbetu záleží na vazbě číslování stránek umístěno v záhlaví nebo v patě pravá liché číslo (významnější) oddíl

24 převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z

25 Umístění titulků a obrázků na stránce
pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu), měl by být umístěn v optickém středu je kousek nad geometrickým středem nejdůležitější nadpisy nebo obrázky umístěte na tzv. zlatý střed ve 2/3 výšky, ve 2/3 šířky pokud je v textu více obrázků měly by jejich okraje být v lince pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy text by měl být výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu

26 Generátor dummy textů výplňové texty (Lorem ipsum)
potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat potřebuji vyplnit něčím, co má rytmus, střídají se znaky, různé délky slov existuje i „český“

27 Fonty Bitmapové fonty Vektorové fonty
písmo uložené jako data na počítači soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma instalují se s programovým vybavením fonty lze dokoupit zvláštní fonty (obrázkové) přenos dokumentu na jiný počítač nemusím mít k dispozici stejné fonty přikládání fontu k dokumentu Bitmapové fonty tvar písmene je určen body v matici nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality datový tvar pro každou velikost hardwarově závislé (tiskárny) Vektorové fonty tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek bez problémů měním velikost (transformace) TrueType, Adobe Postscript

28 Programové vybavení programové editory textové editory DTP systémy
pro psaní programů textové soubory základní práce s textem přesun, kopírování textu, vyhledávání textové editory psaní dokumentů parametry stránky, různé typy písma, zarovnávání textu formát uložení dokumentu textové procesory velké formátovací možnosti sazba do sloupců vkládání obrázků kontrola pravopisu styly a šablony tvorba tabulek rejstřík, obsah hromadná korespondence DTP systémy (Desk Top Publishing) příprava publikací, zaměřeno na počítačovou sazbu Adobe Page Maker WYSIWYG formátování vidím průběžně

29 Přenos dokumentů Kódování češtiny
znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního písma většinou 256 znaků (228) část znaků řídících 8 bitů (dostačuje pro znaky Západní Evropy) pro češtinu speciální znaková sada (CE EE) vzájemně nekompatibilní - problémy Unicode - univerzální kódování 2 B, pro praktickou práci zavedeny skripty znaky se ukládají v Unicode - univerzálně čitelný text Speciální znaky Alt+0xxx (Alt+092 \) Formáty pro přenos dokumentů PDF formát založen na jazyce PostScript, zobrazeni není závislé na výstupním zařízení nelze editovat Adobe Acrobat mohu již ukládat do tohoto formátu např. z Open Office, Tex RTF formát - formátování popsáno textově

30 Použitá literatura Pavel Roubal, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press, 2003 Robin Williamsová: Grafická úprava pod vedením profesionálů, Mobil Media, 2002 Kočička Pavel – Blažek Filip, Praktická typografie, Computer Press 2000 článek Martina Kopty Česká a světová typografie na internetu - server o typografii (nejen počítačové) - „O písmu a nejen o něm“ - pravidla českého pravopisu – stručná typografická pravidla Monika Šrámková: Přípravy na výuku MS Word, 2005 (předáno osobně) generátor náhodných textů - generátor náhodných textů (i českých od Petra Znamenáčka


Stáhnout ppt "Psaní textových dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google