Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S TEXTEM Kapitola 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S TEXTEM Kapitola 3."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S TEXTEM Kapitola 3

2 Stavební prvky dokumentu…
Datový soubor, dokument Písmeno, znak Slovo (odděleno mezerou) Odstavec (oddělen Enterem) Stránka (Oddíl) Vložené objekty obrázek, tabulka, graf, pole…

3 Vlastnosti písma… Druhy písem: ANTIKVA GROTESK PÍSMO PSACÍHO STROJE
patkové, proporcionální, nelineární, základní, tiskové AaBbCcČčDdEeÉéĚěFfGgHhIiJj… GROTESK bezpatkové, proporcionální, lineární, základní, tiskové PÍSMO PSACÍHO STROJE patkové, neproporcionální, lineární, základní, tiskové PSANÉ PÍSMO speciální

4 Vlastnosti písma… Řez písma: Obyčejné … základní
AaBbCcČčDdEeÉéĚěFfGgHhIiJj… Kurzíva … mírně „položeno“ (Italic) Tučné … silnější obrysové čáry (Bold) Tučná kurzíva … kombinace

5 Vlastnosti písma… Velikost písma: Měří se v BODECH
1 bod = 0,3759 mm ~ cca 0,4 mm Velikost písma 10 ~ 4 mm Velikost písma 12 ~ 5 mm Velikost písma 20 ~ 8 mm

6 Vlastnosti písma… Další vlastnosti: Podtržení Horní index Dolní index
Reliéf

7 Zásady práce s textem… Zásada 1: Ukončování řádků
Nikdy neukončujeme ručně řádky! Word automaticky odsadí slovo, které je příliš dlouhé. Zásada 2: Ukončování odstavců Klávesou ENTER se ukončují ODSTAVCE! Stiskem klávesy ukončíme odstavec, který může mít 1-x řádků. Zásada 3: Psaní textu Text píšeme na místo kurzoru! Nikoli tedy tam, kam koukáme, ale na místo blikajícího kurzoru. Zásada 4: Mezery Za každým interpunkčním znaménkem musí být mezera! Mezera je znak, který dovoluje oddělit jednotlivá slova.

8 Znaky, ve kterých se chybuje…
Zde jsou uvedeny správné způsoby psaní znaků a spojení znaků, ve kterých se často chybuje. Znak vždy napíšeme tak, že držíme levý Alt a vpravo na numerické klávesnici zadáme kód (včetně nul na začátku). Můžeme také použít nabídku Vložit — Symbol, kartu Speciální znaky. Uvozovky dole (kód Alt+0132) mají tvar malinkých devítek. Uvozovky nahoře (kód Alt+0147) mají tvar malinkých šestek. Znak ″ (který je na klávesnici nad ů) slouží k označení palců (disketa 3,5″), nejsou to uvozovky! Word má funkci automatické opravy (Nástroje → Automatické opravy; karta Při psaní), která, pokud je zapnuta, automaticky zapisuje správné české uvozovky. Pomlčka (–) (kód Alt+0150) není na klávesnici, tam je spojovník (-). Ten je o hodně kratší, píše se jen ve spojení slov (bude-li, Jean-Jack apod.)

9 Znaky, ve kterých se chybuje…
Pomlčka se píše: Ve významu „až do“ bez mezer (6–18 hod). Jako znak minus také bez mezer (–23). V aritmetických výrazech s mezerami (5 – 1 = 4). V označení měny se píše bez mezer (Kč 1540,–). Závorky a uvozovky se neoddělují mezerou od textu uvnitř (tj. píší se takto). (Správné [vkládání] závorek) Hranaté závorky: […Alt+0091, ] … Alt+0093. Procento (%) se od čísla odděluje nedělitelnou mezerou (Shift+Ctrl+Mezerník), ale ve významu … procentní se píše bez mezery. Tj. 10 % – deset procent, 10% – desetiprocentní. Jednotky a označení měny mají být vždy na stejném řádku s příslušnou číselnou hodnotou (15 kW, 25 Kč). K oddělování proto používáme pevnou (nedělitelnou) mezeru.

10 Znaky, ve kterých se chybuje…
Značka peněžní měny. Je-li číslo desetinné, píše se značka před číslo (Kč 6,80), je-li číslo celé, píše se měna za číslo (13 Kč). Pokud zapisujeme celou částku desetinně, zapíše se s desetinnou čárkou a pomlčkou (Kč 13,–). Zápis 13,– Kč je také možný. Čísla se zapisují s desetinnou čárkou (tečka je v angličtině) (3,14). Tisíce a miliony se oddělují (nezlomitelnou) mezerou (10  lidí). V seznamu mají být desetinné čárky pod sebou (použijeme desetinný tabulátor nebo textovou tabulku). Datum se píše s mezerami ( ). Rok se má psát Jen čtyřmístně (2004).

11 Znaky, ve kterých se chybuje…
Telefonní čísla se píší ve skupinách po dvou až třech číslicích, předvolba se odděluje závorkami: (+420)  898. Tečka se nepíše za nadpisy. Pokud věta končí zkratkou (která má u sebe tečku), další tečka se již nepíše. (Pokud je v závorce celá věta, píše se tečka do závorky.) Pokud je v závorce jen část věty a věta závorkou končí, píše se tečka za závorku (třeba tady). Dvojtečka, středník, otazník, vykřičník se píší hned za slovo. Dvojtečka ve významu dělení se píše s mezerami (6 : 3 = 23), ve významu sportovního výsledku bez mezer (1:0).

12 Klávesnice… Klávesnice má čtyři základní části: Funkční klávesy
Alfanumerický blok Speciální klávesy ……………… klávesy pro pohyb a úpravy šipky Numerický blok F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 1! 3# 4$ 5% 6^ 7& 8* 9( 0) _% |‘ Q W E R T Z/Y U I O P ú ) A S D F G H J K L ů X C V B N M , . /


Stáhnout ppt "PRÁCE S TEXTEM Kapitola 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google