Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická a formální úprava písemných projevů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická a formální úprava písemných projevů"— Transkript prezentace:

1 Grafická a formální úprava písemných projevů
Základní typografická pravidla

2 Písmo patkové Times New Roman, Courier, Bookman
pro delší text pro čtení na papíře patky vedou oči po řádku bezpatkové Arial, Verdana, Trebuchet, Tahoma pro krátký text pro čtení na obrazovce pro prezentace

3 Mezery Mezi slovy je vždy 1 mezera.
Mezeru píšeme za všechna interpunkční znaménka. , : ; ! ? Nikdy neděláme mezeru před interpunkci! Jan ,Ivan ,ale Aleš ne ! Slyšíš ? ŠPATNĚ Jan,Ivan,ale Aleš ne!Slyšíš? ŠPATNĚ Jan, Ivan, ale Aleš ne! Slyšíš? SPRÁVNĚ

4 Závorky a uvozovky Uvnitř závorek připojíme text bez mezer, vně s mezerami. Nářadí (lopaty a rýče) s sebou. SPRÁVNĚ Nářadí( lopaty a rýče )s sebou. ŠPATNĚ Úvodní uvozovky píšeme vždy dole, uzavírací nahoře. Text uvnitř připojíme bez mezer, vně s mezerami. „Nezapomeň přijít!“ SPRÁVNĚ „ Nezapomeň přijít! “ ŠPATNĚ

5 Značky jednotek, procent
Mezi číslem a značkou je mezera. Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. 6 kg, 64 %, 12 Kč, 2 ‰. Samostatné výše položené značky (horní indexy) se připojují bez mezery. Pivo 12°, rozloha 20 m2. Značky měn V sestavách se značky měn píšou za peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. 2 600 $, 25 €, £ 15

6 Měřítko, poměr, skóre Čísla se od dvojtečky mezerami neoddělují. 1:10 000 Exponenty, indexy Exponenty a indexy se připojují k číslici nebo k písmenu bez mezery na následující znakovou rozteč. (a + b)2; 10-5; 300 m3; 12 m2; H2SO4; CaCO3; HNO3

7 Teplotní stupně Značka pro stupeň se připojuje těsně ke značce stupnice. Mezi číslem a značkou je mezera. 15 °C; -20 °C Časové údaje Časové údaje se píšou dvoumístně a oddělují se dvojtečkami (08:00–12:00). Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s nebo zkratkami hod., h., min. V textu se časové údaje píší jednomístně (v 9 hod).

8 Spojení čísel se slovy nebo písmeny
Mezera se nedělá tam, kde se spojuje číslo se slovem nebo s písmenem v jedno slovo nebo v jednu značku. 20násobek; 4násobný; 12denní; 2krát; odd. IIIb; Záběhlická 15a; formát A5 Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. 6V baterie = 6voltová; 100km rychlost = 100kilometrová; 8% sleva = 8procentní sleva

9 Spojovník Spojuje výrazy, které tvoří těsný významový celek. Píšeme bez mezer! u složených přídavných jmen modro-zelený, technicko-ekonomický u spojení typu C-vitamín; Rh-faktor při dělení slov na konci řádku

10 Pomlčka - delší než spojovník, - píšeme alt + minus na numerické klávesnici, - nebo alt + 0150.
s mezerami pokud nahrazuje čárku spojení utkání Sparta – Slavia trať Praha – Ostrava bez mezer ve významu rozsahu od-do, rozmezí otevřeno pondělí–pátek částka Kč 200–300,- i městské části Ostrava–Poruba

11 Výpustka (tři tečky) s mezerou z jedné strany
pokud nahrazuje vypuštěný text na začátku nebo na konci věty Přemýšlím… Už to mám! s mezerami z obou stran pokud nahrazuje slova ve výčtu věcí čárka je připojena k výpustce bez mezery Rýče, …, lopaty, kůly.

12 Konce řádků Na konec řádku nepatří neslabičné předložky v, s, z ,k a jednoslovné spojky a předložky a, i, o, u. Na jeden řádek se píší spojení, která k sobě významově patří: a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., FF UK 100 Kč, 10 kg, , Fr. Trávníček, Ing. Čečetka, lidí, Kč Mezi slova, která se nemají objevit na dvou různých řádcích, vkládáme pevnou mezeru. Současně stiskneme tři klávesy: Ctrl + Shift + mezerník.

13 Výčty (odrážky a seznamy)
Při psaní velkých písmen a interpunkce ve výčtech máme několik možností. Pokud si vybereme některý z následujících způsobů, v rámci jednoho textu jej pak musíme dodržet a postupovat jednotně.

14 Výčet 1 Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý řádek malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku a výčet ukončíme tečkou. Objednejte v dostatečném množství: lahvové pivo, cukrovinky, ubrousky.

15 Výčet 2 Je-li výčet tvořen větami, jednotlivé položky zpravidla začínáme velkým písmenem a každý bod ukončíme tečkou. U dodaného zboží reklamujeme tyto závady: Lak na dveřích je oprýskaný. Barva prahu u dveří neodpovídá objednávce. V zásilce chybí kukátko.

16 Výčet 3 Jsou-li jednotlivé body výčtu dostatečně graficky odlišeny, a to umístěním na samostatném řádku, interpunkční znaménko (včetně tečky na konci) na konci řádku psát nemusí Problematikou úpravy písemností se zabývá řada příruček a typografických prací, např.: ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě


Stáhnout ppt "Grafická a formální úprava písemných projevů"

Podobné prezentace


Reklamy Google