Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některá typografická pravidla (a různá další doporučení pro psaní textů na počítači)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některá typografická pravidla (a různá další doporučení pro psaní textů na počítači)"— Transkript prezentace:

1 Některá typografická pravidla (a různá další doporučení pro psaní textů na počítači)

2 Typografická pravidlaSnímek č.2 Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem (konspekt), potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE, nikoli na konci řádku! (Při psaní textu se neohlížejte, zda se blížíte k pravému okraji stránky, text se AUTOMATICKY sám přesune na nový řádek, pokud se již na konec řádku nevejde.) Klávesa MEZERNÍK se používá jen pro psaní mezery mezi slovy, nepoužívá se k odsazování textu. Mezi slovy se píše vždy JEDNA mezera.

3 Typografická pravidlaSnímek č.3 Další obecnější doporučení: Dávejte přednost patkovému písmu – nejběžnější je Times New Roman Dodržujte jednotný font a velikost pro různé typy nadpisů. Používejte maximálně dvě barvy v textu. V jednom odstavci nepoužívejte více druhů ani velikostí písma. Odstavce zarovnávejte vlevo (i nadpisy!), případně do bloku. Zarovnání na střed či vpravo se používá jen velmi zřídka. Nevkládejte do textu laciné efekty typu klipart, wordart apod. Nepoužívejte v textu podtržené písmo. Když něco chcete vyznačit, používejte raději jiný řez písma – tučně nebo kurzívou Poznámka: podtržené písmo se dá lehce zaměnit s hypertextovýn odkazem, uživatel se bude snažit „klikat“ a čekat na otevření webové stránky)

4 Typografická pravidlaSnímek č.4 INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA (tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník) se píší TĚSNĚ za slovo, po nich následuje mezera. Řekl mi, abych už šel. Ale kam? To mi neřekl! Nevadí. Ukázka: Poznámka: pokud nebudete výše uvedené pravidlo respektovat, mohou nastat tyto problémy: - řádek bude začínat tečkou, čárkou apod. - na konci řádku budou velké mezery Mezera za tečkou se NEPOUŽÍVÁ u: - názvu souborů (tabulka.exe) - členění kapitol (1.1–1.1.2) - určení času (16.00)

5 Typografická pravidlaSnímek č.5 Tečka se nepíše: - za nadpisy - u popisů obrázků Tři tečky (nahrazují vynechaný text) Přisazuje se k příslušnému výrazu bez mezery.... tady citát začíná a končí... U neúplného výčtu se vkládá mezera Člověk má pět smyslů: zrak, sluch,... Doplň scházející slovo: jedna, dvě,..., čtyři, pět. Závorky Píší se bez mezer těsně ke slovům, větám nebo údajům, které obklopují - podobné jako interpunkce. Správně: (text v závorce)Chybně: ( text v závorce ) Uvozovky se v českém textu používají dolní a horní. Táta řekl: „Dnes pojedeme domů.“ Lomítko se neodděluje mezerami 20 km/h, školní rok 1995/96

6 Typografická pravidlaSnímek č.6 Číslovky vícemístná čísla se píší s pevnou mezerou po trojciferných skupinách 2 150 000, 20 000, tel: 571 499 421 Pevná mezera se píše (Ctrl + Shift + mezerník) Mezerou neoddělujeme tisíce u letopočtů a dalších čtyřmístných čísel. v roce 1989, r. 2008 Za řadovou číslicí se píše tečka. Nepřidávají se žádné koncovky Skončil 15. v pořadí. Nelze: 23tí v pořadí Číslovky a jednotky 10 m znamená „deset metrů“ (mezera mezi číslovkou a jednotkou) 10m je přídavné jméno „desetimetrový“ (bez mezery) Podobně: sleva na zboží je 10 % („deset procent“), ale 10% sleva („desetiprocentní“ sleva) Mezera není mezi matematickou značkou plus či minus a číslicí, mezi číslicí a stupněm se mezera píše. +15 °C, -10 °F Pro označení stupně používáme Alt + 0176 Píše se 21letý mladík, 6strunná kytara, 4násobný reprezentant apod.

7 Typografická pravidlaSnímek č.7 Čas – dynamický – píše se s dvojtečkou Rekord pokořil s časem 1:40:15. – statický – píše se s tečkou Začátek představení v 20.30 (možno i 20 h 30 min) Datum za čísly se píše tečka a mezera: 17. 11. 1989, 3. března 1999 Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami. Stejně tak ostatní matematická znaménka. 6 : 3 = 2, 4 + 3 = 7

8 Typografická pravidlaSnímek č.8 Zkratky Používáme jen všeobecně známé zkratky, méně známé rozepisujeme. Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka: p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok). Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratku nepatří: fa (firma), pí (paní), cca (circa = přibližně). Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera: a. s. (akciová společnost), t. r. (tohoto roku), v. r. (vlastní rukou). Zkratky společností jsou ve větě přístavkem, proto se musí oddělit čárkami z obou stran: Horáček & Pažout, s. r. o., exportuje do celého světa. Ve městě zaměstnává množství lidí firma DEZA, a. s.

9 Typografická pravidlaSnímek č.9 Spojovník (-) Najdeme jej na klávese s otazníkem Není nikdy oddělen mezerou.od ostatního textu. Používáme ho ke spojování slov: Praha-Holešovice, česko-německý slovník, literárně-dramatický obor, Anna-Marie Poláková, uvidíš-li Pomlčka (–) Není na klávesnici Píšeme pomocí Ctrl + mínus na numerické klávesnici nebo Alt + 0150. a) před a za pomlčkou je mezera Používá se k naznačení přestávky mezi řečí víno – ženy – zpěv b) před a za pomlčkou není mezera. Označování celých peněžních hodnot v cenících, účetnictví,... 150,– Kč Nahrazuje spojky ve významu od, do, str. 12–25, v letech 1977–1992, otevírací doba 8–15 hod.

10 Typografická pravidlaSnímek č.10 Odstavec – řádkování Pro lepší přehlednost nastavte větší řádkování mezi jednotlivými řádky v odstavci. Ústřední ɰ ÿta ㈳ɷ gen Oněgin žije v Moskvě rozmarným a hýřivým životem. Jím znudě ౮డ u znechucen odjíždí na venkov převzít dědictví po svém zesnulém strýci. Tam se seznamuje s mladým básníkem Vladimírem Lenským. Ústřední postava Eugen Oněgin žije v Moskvě rozmarným a hýřivým životem. Jím znuděn a znechucen odjíždí na venkov převzít dědictví po svém zesnulém strýci. Tam se seznamuje s mladým básníkem Vladimírem Lenským. Pro oddělení dvou odstavců použijte alespoň dvojitou mezeru. ChybněSprávně Ústřední postava Eugen Oněgin žije v Moskvě rozmarným a hýřivým životem. Jím znuděn a znechucen odjíždí na venkov převzít dědictví po svém zesnulém strýci. Tam se seznamuje s mladým básníkem Vladimírem Lenským... Stručný děj celé knihy napsal žák 1.ročníku gymnázia. Objevuje se zde řada drobných nepřesností, ale celkově můžeme hodnotit text jako zdařilý. Pravopisné chyby se v textu prakticky nevyskytují...

11 Typografická pravidlaSnímek č.11 Při tvorbě delšího dokumentu používejte předdefinované styly

12 Konec prezentace © Mgr. Ivan Šošolík


Stáhnout ppt "Některá typografická pravidla (a různá další doporučení pro psaní textů na počítači)"

Podobné prezentace


Reklamy Google