Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybraná pravidla typografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybraná pravidla typografie"— Transkript prezentace:

1 Vybraná pravidla typografie
TAKTO TEDY NE ! TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE

2 Motto: Podobně jako je morálně nepřípustné veřejně publikovat texty s pravopisnými chybami, je stejně nepřípustné publikovat texty s vážnými typografickými chybami. TYPOGRAFIE nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografická pravidla sice nejsou dogma, ale měl by je znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin.

3 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Předložky jednohláskové neslabičné předložky K, k, S, s, V, v, Z, z, slabičné O, o, U, u, a spojky I, i, A, nesmějí být na konci řádky jen spojka a (pozor - ne velké A) na konci je povolena výjimky pouze v úzké sazbě. Zkratky slov, výrazů akademických titulů apod. se používají jen u vžitých výrazů a většinou končí tečkou (těsně za zkratkou). (aj., apod., atd., DrSc., CSc.) následuje-li za zkratkovou tečkou dvojtečka, sází se také bez mezery, přímo za tečku. iniciálové zkratky (tj. zkratky z velkých počátečních písem spojených slov názvů, organizací a různých institucí) se sázejí velkými písmeny bez tečky (OSN, NATO, OPEC, ODS, ČR)

4 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Čísla nižší číselné údaje se vyjadřují v sazbě slovně. Výjimku jsou pouze letopočty, data a spojení čísel se zkratkami. (100 m, 50 mm). Telefonní čísla sázejí se ve skupinách po 2-3 číslech se zúženou mezernicí tloušťky tečky (nesmějí se dělit do dvou řádek) např. čtyřmístné 12 34, pětimístné , osmimístné Datum den je vždy vyjádřen arabskou číslicí, měsíc buď slovně, nebo arabskou či římskou číslicí s tečkou letopočet se sází bez vynechávání prvního dvojčíslí, výjimku tvoří pouze určitá spojení (Nagano 98). datum vyjádřené pouze čísly se nesmí dělit do dvou řádek ( )

5 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
hodiny a minuty jsou odděleny tečkou bez mezer (12.00 hodin) sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou (19:26,3 min.) sportovní výkony vyjádřené časem se hodiny od minut a minuty od sekund oddělují dvojtečkou (18:56:13) Peněžní hodnoty značky peněžních měn Kč (Kč většinou až za číslo sumy), DM apod. se sázejí před číslo sumy, je-li uvedeno desetinným číslem. pokud je číslo celé, klade se značka měny za číselné označení nebo se dává před označení celých peněžních částek s desetinou čárkou a pomlčkou. (cena Kč 15,20; cena 500 Kč)

6 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Spojovník používá se k označení dělení slov nebo jako spojovací znaménko ve složených výrazech. při dělení se sází těsně k poslednímu písmenu první části děleného slova. Při použití jako spojovací znaménko se sází bez mezer. (Praha 10-Strašnice, slovník česko-anglický). Interpunkční znaménka tečka a čárka se sází těsně za poslední písmeno slova. dvojtečka, středník, vykřičník a otazník se oddělují od slova jedním bodem do velikosti písma 1 cicera, od 1 do 2 cicer dvěma body Tři tečky (výpustek) nahrazují na začátku nebo na konci věty nevyslovený text, uprostřed věty nahrazují řeč vzrušenou, neplynulou. Před tři tečky se vkládá pevná mezera. Pokud za nimi končí věta, nepíšeme již tečku.

7 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Pomlčka větší přestávka v řeči nebo od sebe výrazně odděluje části textu; nesmí jí začínat nová řádka (výjimku tvoří přímá řeč) nezaměňovat se spojovníkem nesprávné je také její použití místo znaménka mínus Uvozovky sázejí se těsně k výrazu nebo větě, které uvozují. V češtině se používají uvozovky „ “ nebo » « vždy jednotlivě v celém textu pokud je uvozena celá věta sází se tečka před uvozovku uvozuje-li se pouze jedno slovo nebo část věty, sazí se tečka za uvozovku.

8 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Závorky dávají se do nich části textu, které jsou do věty volně vloženy a nejsou její přímou součástí. závorky oblé ( ), hranaté [ ] a výjimečně složené (svorky) { }. Dává-li se do závorek celá věta, sází se tečka uvnitř závorek část věty, sází se tečka až za závorku. Znak § (paragraf) sází se bez tečky a odděluje se od čísla zúženou neměnnou mezernicí Znak & (et) se používá ve firemním označení, kde je obyčejně spojkou dvou jmen ve významu spojky a. z obou stran se odděluje zúženými neměnnými mezernicemi.

9 PRAVIDLA SAZBY JEDNOTLIVÝCH SAZEBNÍCH PRVKŮ A ZNAČEK
Hvezdička a křížek (* †) znaménka pro narození a úmrtí (hvězdička se používá též při odvolání textu) - se od letopočtu, popř. od jména oddělují zúženou mezernicí (* 1926, † 1998) Procento, promile (%,‰) oddělují se od slova zúženou neměnnou mezernicí, pokud jde o samotný výraz. V případě spojení slova s číslem do jednoho výrazu se tyto značky sázejí bez mezery (5 % soli, 5% roztok) Stupeň v označení teploty se sází a) –10 ° (mínus deset stupňů - minus a číslice 10 dohromady, stupeň je oddělen zúženou mezerou) b) –10 °C (minus deset stupňů Celsia - stupeň Celsia se sází jako jeden výraz dohromady a od čísla musí být oddělen zúženou mezernicí). Stupeň alkoholu se sází jako jeden výraz bez mezer - 12° pivo.

10 DĚLENÍ SLOV slova se dělí podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad. Dělit se nesmí tak, aby na konci řádky zůstalo pouze jedno písmeno (o-pice) zkrácený titul a příjmení (ing.-Novák) číslice a název počítaného předmětu či jevu (100-km, 1000-Kč) datum (je možné dělit den s měsícem od letopočtu) zkratky nežádoucí je dále dělení, při kterém se do druhé řádky přenášejí pouze dvě písmena, a dělení slov, jejichž rozdělením by vznikly výrazy nežádoucího nebo zvulgarizovaného významu (pravid-lo, spisova-tele, tlu-močit)

11 ÚPRAVA SAZBY DO ODSTAVCŮ
nejčastějsí způsob uspořádání je do odstavců, s odstavcovou zarážkou na začátku první řádky. velikost zarážky se předepisuje v počtu čtverčíků nebo půlčtverčíků základního písma a ovlivňuje ji stupeň velikosti písma, šíře sazby a proklad mezi řádky. obvykle se užívá zarážka 1 čtverčík, u širší sazby 1,5 až dva čtverčíky. první řádek odstavce nesmí zůstat na předchozí stránce (vdova) podobně poslední řádek odstavce se nesmí dostat osamoceně na další stranu (sirotek)

12 DALŠÍ DOPORUČENÍ Vyznačování a zvýraznění
Vyznačování důležitých slov v textu je nejlépe dělat jiným řezem téže rodiny (kurzíva, tučné, tučná kurzíva). Podtrhávání není vhodné. Kurzívou se sází obvykle termíny. Zdrojové texty programů se v zásadě píší strojopisem. Latinské názvy pište kurzívou. Používání písma Typografickou zásadou je, že dokonalá sazba by měla být vysázena stejným druhem písma (stejnou rodinou). Text knih v každém případě sázíme patkovým písmem, jako je např Times. Takto vytvořený text je přehledný a homogení. Prezentace naopak písmem bezpatkovým. Nikdy nekombinujte různé rodiny písem (ani u nadpisů).

13 DALŠÍ DOPORUČENÍ Osvědčený harmonický poměr stránky je poměr zlatého řezu: š : v = 1 : 1,618. Velmi podobný je jednoduchý poměr 2:3. Základní rozvržení stránky udává sazební obrazec. Velikost plochy pro sazbu určujeme buď přímo nebo zadáním velikosti okrajů stránky. V horním okraji může být záhlaví, v dolním pata. Okraj u hřbetu má být nejmenší, protože opticky se v otevřené knize okraje u hřbetu spojí. Největší má být dolní okraj. Číslování stránek bývá umístěno v záhlaví nebo v patě, případně ve vnějším okraji. Pravá stránka má liché číslo, levá sudé. Pravá stránka je významnější.

14 DALŠÍ DOPORUČENÍ Také plocha stránky nemá rovnoměrně rozdělenou pozornost čtenáře. Pravá horní a horní část stránky je významnější. Optický střed stránky leží výše než geometrický. Klasická konstrukce okrajů stránky - horní okraj je 1/9 výšky stránky Přehled částí knihy Každá kniha obsahuje titulní stranu, většina knih má obsah. Záleží na charakteru a obsahu knihy či brožury, které části obsahuje. Rovněž umístění v publikaci není u všech částí závazné, např. u odborné literatury je vhodné napsat obsah dopředu, u sbírky povídek může být vzadu. Obecně může mít kniha tyto části: patitul (předtitulní strana), titulní strana, vydavatelské záznamy, věnování, motto, obsah, předmluva, úvod, seznam zkratek, seznam literatury, seznam vyobrazení a přílohy. Nejvýznamnější části i začátek vlastního textu musí být umístěn na pravé stránce.

15 DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE
- také doporučení pro diplomové práce LATEX pro začátečníky (2. vydání), Jiří Rybička, Konvoj, Brno 1999 Základy typografie aneb Jak správně psát, Jiří Müller, 2000


Stáhnout ppt "Vybraná pravidla typografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google