Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání Piešťany, 16.-18.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání Piešťany, 16.-18.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání Piešťany, 16.-18.9.2008

2 základní dokument pro oblast KV základní dokument pro oblast KV schvalovaný nejvyššími orgány schvalovaný nejvyššími orgány  Předsednictvem a Radou OS KOVO současná Strategie je schválena na 2 roky, tj. na rok 2009 a 2010 současná Strategie je schválena na 2 roky, tj. na rok 2009 a 2010 OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

3 příprava dokumentu probíhá v Komisi KV, ustavené v souladu se Stanovami OS KOVO příprava dokumentu probíhá v Komisi KV, ustavené v souladu se Stanovami OS KOVO v souladu s platnou legislativou v souladu s platnou legislativou vychází z pravidelných rozborů výsledků dosažených v KV na podnikové i vyšší úrovni v minulých letech vychází z pravidelných rozborů výsledků dosažených v KV na podnikové i vyšší úrovni v minulých letech Strategie má dvě části Strategie má dvě části OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

4 A. Kolektivní vyjednávání PKS cíl – co nejvíce KS s kvalitními závazky cíl – co nejvíce KS s kvalitními závazky stěžejní oblastí práce OS KOVO je a musí být jednání o dobrých pracovních a mzdových podmínkách svých členů a ostatních zaměstnanců s příslušnými zaměstnavateli stěžejní oblastí práce OS KOVO je a musí být jednání o dobrých pracovních a mzdových podmínkách svých členů a ostatních zaměstnanců s příslušnými zaměstnavateli OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

5 Opatření nutná ke splnění vytýčeného cíle vydávat metodickou pomůcku, pro KV v podnikové sféře vydávat metodickou pomůcku, pro KV v podnikové sféře zpracovat vzorovou PKS, která bude obsahovat minimální rozsah závazků zpracovat vzorovou PKS, která bude obsahovat minimální rozsah závazků v rámci programu vzdělávání OS KOVO zvyšovat úroveň vyjednavačů PKS: v rámci programu vzdělávání OS KOVO zvyšovat úroveň vyjednavačů PKS:  organizované na úrovni metodických pracovišť (základní stupeň pro začínající (nové) kolektivní vyjednavače PKS)  na centrální úrovni OS KOVO nebo v rámci působnosti MP OS KOVO (střední stupeň, nástavba na výše uvedené)  pro zaměstnance OS KOVO, případně členy orgánů OS KOVO, kteří se zabývají oblastí KV OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

6 v časopise „Kovák“ zveřejňovat: v časopise „Kovák“ zveřejňovat:  faktografii v oblasti KV  odborné články  diskuse, dobré příklady, ankety stanovit nepodkročitelná minima, která ZO OS KOVO zapracují do svých návrhů PKS stanovit nepodkročitelná minima, která ZO OS KOVO zapracují do svých návrhů PKS nepodkročitelná minima I. – krátkodobá, každoročně se opakující: nepodkročitelná minima I. – krátkodobá, každoročně se opakující: a)zásady odměňování, podle kterých lze sjednat celou mzdu b)růst mezd c)snížení fondu pracovní doby stanoveného právními předpisy d)konkretizace oblasti BOZP na podmínky u jednotlivých zaměstnavatelů e)materiální zabezpečení činnosti ZO OS KOVO OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

7 nepodkročitelná minima II. – dlouhodobá nepodkročitelná minima II. – dlouhodobá a)růst reálných mezd s využitím koordinačního pravidla EMF b)stanovení podmínek pro další vzdělávání zaměstnanců ve smyslu 1. společného požadavku EMF c)podpora zaměstnanosti věkově starších a dlouhodobých zaměstnanců d)podmínky pro slaďování profesního a rodinného života především vytvářením prorodinného prostředí e)využít v maximální míře smluvní volnost danou pracovněprávní legislativou k vytvoření co nejlepších pracovních, mzdových a sociálních podmínek pro co nejvíce zaměstnanců OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

8 Organizační zabezpečení Strategie KV OS KOVO provádí rozbory návrhů PKS a uzavřených PKS OS KOVO provádí rozbory návrhů PKS a uzavřených PKS provádí rozbory Výkazů o mzdách v OS KOVO provádí rozbory Výkazů o mzdách v OS KOVO sleduje trendy v KV a výsledky poskytuje ZO OS KOVO jako významný podklad k využití v KV sleduje trendy v KV a výsledky poskytuje ZO OS KOVO jako významný podklad k využití v KV pro zlepšení koordinace KV na podnikové úrovni se doporučuje vytvářet regionální výbory KV, či koordinovat v regionu v rámci stávající organizační struktury pro zlepšení koordinace KV na podnikové úrovni se doporučuje vytvářet regionální výbory KV, či koordinovat v regionu v rámci stávající organizační struktury OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

9 ZO OS KOVO je doporučeno konzultovat návrhy PKS s příslušnými metodickými pracovišti OS KOVO ZO OS KOVO je doporučeno konzultovat návrhy PKS s příslušnými metodickými pracovišti OS KOVO ZO OS KOVO mají povinnost předat uzavřenou PKS, případně její dodatek k vyhodnocení příslušnému metodickému pracovišti OS KOVO ZO OS KOVO mají povinnost předat uzavřenou PKS, případně její dodatek k vyhodnocení příslušnému metodickému pracovišti OS KOVO povinné je rovněž předávání vyplněných Výkazů o mzdách v OS KOVO, zpracovaných z dostupných informací, v předkládacích termínech (2x ročně) povinné je rovněž předávání vyplněných Výkazů o mzdách v OS KOVO, zpracovaných z dostupných informací, v předkládacích termínech (2x ročně) OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

10 B. Kolektivní vyjednávání KSVS cíl – zachování kontinuity v procesu KV KSVS, zkvalitnění, případně udržení sjednaných závazků cíl – zachování kontinuity v procesu KV KSVS, zkvalitnění, případně udržení sjednaných závazků návrhy KSVS předkládat sociálním partnerům bez specifikace, na které členy zaměstnavatelského sdružení by se KSVS měla vztahovat návrhy KSVS předkládat sociálním partnerům bez specifikace, na které členy zaměstnavatelského sdružení by se KSVS měla vztahovat v jednotlivých oblastech KSVS klást důraz na sjednání závazků nejméně v rozsahu daném „Nepodkročitelnými minimy“ v jednotlivých oblastech KSVS klást důraz na sjednání závazků nejméně v rozsahu daném „Nepodkročitelnými minimy“ priority a konkrétní výše požadavků budou výsledkem jednání příslušných sekcí OS KOVO priority a konkrétní výše požadavků budou výsledkem jednání příslušných sekcí OS KOVO OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

11 ustavit vyjednávací skupiny pro vyjednávání jednotlivých KSVS ustavit vyjednávací skupiny pro vyjednávání jednotlivých KSVS v případě neúspěšného vývoje KV, rozhodne VV OS KOVO o vyhlášení sporu o uzavření KSVS, nebo předloží záležitost Předsednictvu OS KOVO k rozhodnutí v případě neúspěšného vývoje KV, rozhodne VV OS KOVO o vyhlášení sporu o uzavření KSVS, nebo předloží záležitost Předsednictvu OS KOVO k rozhodnutí o průběhu vyjednávání jsou informováni všechny ZO OS KOVO, kterých se KV týká o průběhu vyjednávání jsou informováni všechny ZO OS KOVO, kterých se KV týká ZO OS KOVO, za které se KSVS vyjednává se zavazují, že: ZO OS KOVO, za které se KSVS vyjednává se zavazují, že:  nepředloží svůj návrh PKS, který by podkročoval požadavky OS KOVO uvedené v návrhu příslušné KSVS  bez konzultace s centrálou OS KOVO neuzavřou PKS dříve, než bude uzavřena příslušná KSVS, příp. její dodatek OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

12 pro zajištění úkolů ve Strategii je rovněž schvalován Harmonogram KV pro zajištění úkolů ve Strategii je rovněž schvalován Harmonogram KV v něm jsou stanoveny konkrétní termíny a odpovědnost za jejich splnění v něm jsou stanoveny konkrétní termíny a odpovědnost za jejich splnění výsledky Strategie za celé období jsou průběžně hodnoceny orgány OS KOVO výsledky Strategie za celé období jsou průběžně hodnoceny orgány OS KOVO OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš

13 Děkuji za pozornost OS KOVO – Ing. Zděnek Dobiáš


Stáhnout ppt "Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání Piešťany, 16.-18.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google