Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU Leden 2008 Seminář o sociálním dialogu 15. únor 2008 (na projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU Leden 2008 Seminář o sociálním dialogu 15. únor 2008 (na projektu."— Transkript prezentace:

1 1 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU Leden 2008 Seminář o sociálním dialogu 15. únor 2008 (na projektu se stále pracuje)

2 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 2  Žádné konkrétní financování.  Paritní jednání z iniciativy zástupců velkých podniků. FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU PŘED DOHODOU ZE DNE 4. KVĚTNA 1995

3 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 3  Silná politická vůle CAPEB k prosazení nezávislého sociální dialogu ve stavebních podnicích.  Snazší rozvoj smluvní politiky ve stavebních podnicích podle specifik daného odvětví.  Rozvoj užšího sociálního dialogu s odborovými organizacemi. PROČ BYLA UZAVŘENA DOHODA ZE DNE 4. KVĚTNA 1995?

4 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 4  Finanční nezávislost při rozvoji a vedení sociálního dialogu.  Podpora kolektivních pracovních smluv podle podmínek konkrétního podniku, bez nutnosti čekat na přijetí zákona.  Organizace kolektivního vyjednávání na všech územně-správních úrovních (stát, oblast, departement). MOŽNOSTI, KTERÉ OTVÍRÁ DOHODA ZE DNE 4. KVĚTNA 1995

5 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 5  Dohoda mezi CAPEB a pěti odborovými organizacemi: CFDT, CFTC, CGT, CFE/CGC a FO.  Dohoda určená pouze pro stavební podniky s nanejvýš deseti zaměstnanci. OBSAH DOHODY ZE DNE 4. KVĚTNA 1995

6 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 6  Veškeré schůze paritní komise na úrovni státu, oblasti nebo departementu.  Dva zástupci z každé odborové organizace na každé schůzi (maximálně deset zástupců).  Dva zástupci z každé profesní organizace zaměstnavatelů (maximálně deset zástupců). PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

7 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 7  Uvolnění z práce pro dvě přípravné nebo průběžné paritní schůze ročně.  Uvolnění z práce pro zaměstnance s pověřením od odborové organizace, které je opravňuje k účasti na kolektivním vyjednávání.  Lhůta pro oznámení účasti zaměstnavateli: nejpozději dva pracovní dny před datem paritní schůze. ÚČAST NA KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ Pro zástupce zaměstnanců

8 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 8  Zástupci CAPEB a stavebních podniků s nanejvýš deseti zaměstnanci na úrovni státu, oblasti a departementu.  Žádný zástupce sdružení podnikatelů (velké podniky). ÚČAST NA KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ Pro zástupce zaměstnavatelů

9 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 9  Vytvoření celostátního paritního sdružení pověřeného řízením činnosti.  Řízení činnosti zajišťováno zástupci CAPEB a pěti celostátními zaměstnaneckými organizacemi.  2leté předsednictví: kolegium zaměstnanců, poté kolegium zaměstnanců.  Správa příspěvků ve výši 0,05 % mzdy. FINANCOVÁNÍ PRÁVA NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

10 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 10  Úhrada příspěvků ve výši 0,05 % mzdy stavebními podniky s nanejvýš deseti zaměstnanci.  Odvod příspěvků do fondu zabezpečení BTP-PREVOYANCE. ZAMĚSTNANECKÉ PŘÍSPĚVKY

11 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 11 cestovné úhrada ušlého zisku / náhrada mzdy / další výdaje informační, přípravná a organizační činnost v rámci kolektivního vyjednávání VYUŽITÍ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 50% 50% CAPEB odborové organizace 40% 60% 40% 60%

12 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 12  Předložení dokladů o výdajích (účty za ubytování, stravování, zvací dopisy na paritní schůze apod.).  Jednou ročně předložení zprávy o činnosti, jež obsahuje odůvodnění čerpání fondů. ODŮVODNĚNÍ ČERPÁNÍ Pro zástupce zaměstnavatelů i zástupce zaměstnanců

13 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 13  Financování sociálního dialogu v odvětví řemesel – příspěvek 0,15 % mzdy, z toho 0,08 % pro mezioborovou činnost a 0,07 % pro odvětví stavebnictví.  Zajistit zastoupení podniků činných v odvětví řemesel. MEZIOBOROVÁ ÚROVEŇ DOHODA ZE DNE 12. PROSINCE 2001

14 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 14  Podpora vyjednávání s odborovými organizacemi.  Rozvoj projektů zaměřených na analýzu, prevenci a změny v profesních odvětvích.  Rozvoj sociálního dialogu na úrovni územně-správních struktur.

15 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 15  Dohoda uzavřená na základě mezioborové dohody ze dne 12. prosince 2001.  Nově uzavřená dohoda ze dne 20. října 2003.  Zahrnutí zvýšeného příspěvku v odvětví stavebnictví – 0,05 % … 0,15 %. OBOROVÁ ÚROVEŇ DOHODA ZE DNE 20. ŘÍJNA 2003

16 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 16  Nový příspěvek ve výši 0,15 % ze mzdy pro veškeré stavební podniky s nanejvýš deseti zaměstnanci.  Příspěvky vybírá paritní sdružení pověřené řízením: - 0,07 % pro odvětví stavebnictví; - 0,08 % pro odvětví řemesel (mezioborová oblast řemesel).  Na provedení systému se zatím čeká. DOHODA ZE DNE 20. ŘÍJNA 2003

17 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) 17  Sociální partneři byli vyzváni k zahájení mezioborového jednání o odborovém zastoupení a financování sociálního dialogu.  Jednání začala 24. ledna 2008.  Výsledky by měly být oznámeny 31. března 2008. ÚROVEŇ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ


Stáhnout ppt "1 Sdružení řemesel a malých podniků ve stavebnictví (CAPEB) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU Leden 2008 Seminář o sociálním dialogu 15. únor 2008 (na projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google