Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING"— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING
C II Popis zájmového území

2 C II Struktura environmentální charakteristiky
Vymezení zájmového území Popis zájmového území Indikátory ŽP Stav ovzduší (emise, imise) Stav vody a vodních toků Stav geosféry a pedosféry Stav biosféry a její ochrana, biodiversita Koncepce a záměry – SEA/EIA Socioekonomická omezení zájmového území Odpadové hospodářství Naučné a turistické utilizace zájmového území Shrnutí environmentálního stavu, bariéry a možnosti rozvoje zájmového území ENIN - C II Popis zájmového území

3 C II Popis zájmového území
ENIN - C II Popis zájmového území

4 C II Popis zájmového území
ENIN - C II Popis zájmového území

5 C II Popis zájmového území
Životní prostředí Ochrana ŽP Krajinný pokryv Atmosféra ČIŽP Geologie a geomorfologie Geologie Geomorfologie Botanika Fragmentace krajiny dopravou Hydrologie Typologie krajiny Pedologie Územně správní členění . . . Koupací vody Hlukové mapy Integrovaný registr znečišťování ENIN - C II Popis zájmového území

6 C II Popis zájmového území
ENIN - C II Popis zájmového území

7 C II Popis zájmového území
ENIN - C II Popis zájmového území

8 C II Popis zájmového území
Vymezení zájmového území Určení vybraného sídla (případně jeho části) + mapa (silniční, turistická, ortofoto mapa) Velikost zájmového území (km x km, plocha, souřadnice rohů ZÚ, souřadnice středu sídla, nadmořská výška – max., min. + vybraného sídla) Zařazení dle územních jednotek (NUTS, ORP, POU, obce, části obcí/městské části, katastrální území) Popis zájmového území Dopravní cesty (dálnice, silnice 1. a 2. třídy + podélný sklon, železnice, vodní cesty, hr. přechody) Vybavenost obcí (plynofikace, kanalizace, topení, hustota osídlení atd.) Geomorfologické zařazení ZÚ Geologický podklad ZÚ Pedologie ZÚ Krajinný pokryv ZÚ Typologie krajiny ZÚ Fytogeografické členění ZÚ Potenciální přirozená vegetace kraje obce s pověřeným obecním úřadem  obce s rozšířenou působností ENIN - C II Popis zájmového území

9 C II Popis zájmového území
Chráněná území (velkoplošná včetně zonace, maloplošná) Biosférické rezervace, NATURA 2000 Přírodní parky Územní systémy ekologické stability Chráněná území akumulace vod Staré ekologické zátěže ENIN - C II Popis zájmového území

10 ENIN - C II Popis zájmového území
KONEC ENIN - C II Popis zájmového území


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING"

Podobné prezentace


Reklamy Google