Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN"— Transkript prezentace:

1 KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN
OCHRANA PŘIRODY V ČR KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN

2 Ochrana přírody v ČR se řídí zákonem
z roku 1992. Ochranou přírody mají na starosti: Ministerstvo životního prostředí 2) odbory životního prostředí 3) Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) 4) správy NP 5) Správa ochrany přírody (Správa CHKO) 6) dobrovolné organizace např. Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

3

4

5

6

7

8 ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR
Kategorie chráněných území podle zákona z roku 1992: zvláště chráněná území: velkoplošná: národní park NP (4) chráněná krajinná oblast CHKO (24) maloplošná: národní přírodní rezervace NPR (110) národní přírodní památka NPP (102) přírodní rezervace PR (750) přírodní památka PP (1180)

9 NP České Švýcarsko Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí

10 2) obecně chráněná území:
přírodní parky (135) významné krajinné prvky VKP územní systém ekologické stability ÚSES (biocentra a biokoridory) 3) přechodně chráněné plochy:

11 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE
V rámci programu Člověk a biosféra (MAB), který vyhlásilo UNESCO, je postupně vytvářena celosvětová síť chráněných území. ČR v ní reprezentuje: Krkonošský NP NP + CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Křivoklátsko CHKO Pálava CHKO Bílé Karpaty

12 NATURA 2000 Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce
ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. ptačí oblasti: V ČR bylo vymezeno 41 oblastí na ochranu vybraných druhů ptáků. Začínají se vyhlašovat. evropsky významné lokality: V ČR bylo navrženo několik set lokalit na ochranu vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Na návrhu se stále pracuje.

13

14

15

16

17


Stáhnout ppt "KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN"

Podobné prezentace


Reklamy Google