Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozloha chráněných území na ploše ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozloha chráněných území na ploše ČR"— Transkript prezentace:

1 Rozloha chráněných území na ploše ČR
Tomáš Náhlík AMVT

2 Obsah Definice chráněných území Dělení chráněných území
Velkoplošná, maloplošná, obecně chráněná Jednotlivé typy ch. území Projekt Natura 2000 Grafy

3 Definice chráněných území
Zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Pojem zvláště chráněná území

4 Dělení chráněných území
Velkoplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území Obecně chráněná území

5 Velkoplošná zvláště chráněná území
Národní parky - NP Chráněné krajinné oblasti – CHKO

6

7 Maloplošná zvláště chráněná území
Národní přírodní rezervace – NPR Přírodní rezervace – PR Národní přírodní památky – NPP Přírodní památky – PP

8 Obecně chráněná území Přírodní park Významný krajinný prvek
Památný strom

9 Národní parky Vyhlašovány zákonem Krkonošský národní park 36 300 ha
Národní park Podyjí 6 300 ha Šumavský národní park ha Národní park České Švýcarsko 7 900 ha

10 České Švýcarsko NP (Czech Switzerland) Krkonoše NP (Giant Mts.)
Šumava NP (Bohemian forest) Podyjí NP (Dyje River Valley)

11 Národní park Krkonoše Source: KRNAP

12 Národní park Šumava Šumava NP I. zóna - 13% rozlohy parku
II. zóna - 83% rozlohy parku III. Zóna - 4% rozlohy parku Source: Šumav NP

13 Národní park Podyjí

14 Národní park České Švýcarsko

15 Chráněné krajinné oblasti
Chráněné krajinné oblasti Vyhlašovány vládním nařízením Celkem 25 o celkové rozloze ha Nejstarší CHKO Český ráj ha Nejmladší CHKO Český les ha

16 Národní přírodní rezervace
Zřizovány vyhláškou ministerstva ŽP Celkem 110 území o celkové rozloze ha Nejznámější a nejcennější Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd

17 Národní přírodní památka
Zřizovány vyhláškou ministerstva ŽP Celkem 102 o celkové rozloze 2 700 ha Např.: Kozákov, Zlatý kůň, Babiččino údolí Nejnovější Zbrašovské aragonitové jeskyní

18 Přírodní rezervace Vyhlašovány obecně závazným předpisem příslušného krajského úřadu Celkový počet: 750 Celková rozloha ha

19 Přírodní památka Zřizovány krajským úřadem Celkový počet: 1180
Celková rozloha: ha

20 Přírodní park Původně klidová oblast Zřizovány krajským úřadem

21 Významný krajinný prvek
Lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky Historické zahrady, parky, sídelní útvary Registrace zápisem do Ústředního seznamu ochrany přírody Registrovány obecním úřadem

22 Památný strom Mimořádně významné stromy, jejich skupiny, stromořadí
Vyhlašovány obecními úřady Celkový počet v ČR je téměř Seznam vede Agentura ochrany přírody a krajiny

23 Natura 2000 Projekt členských zemí EU 2 části
79/409/EHS – ochrana volně žijících ptáků 92/43/EHS – ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

24 Graf Velkoplošně chráněná území

25 Graf Rozloha chráněných území na ploše státu

26 Graf Mezinárodní srovnání

27 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rozloha chráněných území na ploše ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google