Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008"— Transkript prezentace:

1 Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008
Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Mgr.Michael Pondělíček Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

2 Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci)
Základem ochrany přírody a krajiny je zákon č.114/1992 Sb. (dnes už 460/2004 Sb.) Stanovuje pojmy a rozsah ochrany přírody a krajiny, jednotlivé kompetence, sankce, atd. Podává seznam chráněných území i nástrojů v ochraně přírody a krajiny Umožňuje nejen ochranu, ale i péči – management území a jeho odpovídající správu Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

3 Zákon č.114/1992 Sb. a jeho užití na obecní úrovni – OÚ a PoÚ
Povolování kácení Náhradní výsadby zeleně + kompenzace Pasport místních komunikací a cest Sankce za nepovolené kácení a poškození zeleně PoÚ Povolování kácení Náhradní výsadby zeleně Sankce u škod zeleně Pasport m. komunikací Vyhlášení/rušení a stanoviska k VKP Vyhlášení/rušení památných stromů Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

4 Pozice obecních/městských úřadů
Většinou dotčený orgán státní správy a účastník řízení V případě kompetencí v OP – orgán ochrany přírody Odvolacím orgánem je Krajský úřad nebo Správa CHKO – na území CHKO jiný režim při péči o přírodu Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

5 Zvláště chráněná území u obcí
Rozhoduje územní plán, vyšší ÚPD Směrný je také dokument orgánu ochrany přírody (plán péče, generel ÚSES, atp.) Vyhlášky a stanovené základní ochranné podmínky území Specielní požadavky na ochranu území (NATURA 2000 – EVL, PO, Geolokality) Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

6 Typy maloplošných ZCHÚ
Přechodně chráněná plocha (oznámené ZCHÚ) Památný strom Přírodní památka/rezervace Národní přírodní památka/rezervace Jiná ochrana území Ochranná pásma Prvky ÚSES, včetně IP VKP (včetně ze zákona) Registrované plochy OP Natura 2000: Evropsky významné lok. Ptačí oblasti Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

7 Rozsah kompetencí na příkladech
Území se liší rozsahem, péčí, vyhlášením a zákonnou podstatou VKP a památný strom má PoÚ ÚSES a krajinný ráz má ORP ZCHÚ má Krajský úřad Národní ZCHÚ má MŽP Správy CHKO a NP mají zvláštní pravomoci Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

8 Velkoplošná CHÚ a jejich rozsah
Přírodní parky – ochrana kraj.rázu Ptačí oblasti – ochrana biotopů mez. Chráněných ptačích druhů Chráněné krajinné oblasti – ochrana krajiny a přírody v daném území Národní parky – ochrana vyjímečně zachovalých přírodních struktur! Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

9 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.
Podpora pozice obce Dobré společenství Aktivní organizace i zastupitelstvo Platný územní plán Podpora občanů Zákonnost postupů Korektnost a stejný přístup ke všem Dobrý odvolací orgán Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

10 Druhová ochrana přírody
Ochrana rostlin a jejich biotopů Ochrana živočichů a jejich biotopů, stanovišť Ochrana druhů na mezinárodní úrovni – CITES Ochrana biotopů – Natura 2000 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

11 Sankce a organizace OP a K
Stráž přírody Česká inspekce ŽP Správy CHKO a NP Krajské úřady MŽP Vláda ČR Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

12 Odborné – duální organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny Správy NP Česká geologická služba Český hydrometeorologický ústav Výzkumný ústav vodohospodářský CENIA – informační agentura Muzea a jejich úloha Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

13 Špeky a nejasnosti zákona
Niva a vodní tok jako VKP § 12 – krajinný ráz Ochrana druhů a výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů Ochranná pásma Stadia ÚSES a jejich ochrana Zásahy do VKP Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

14 Očekávané změny a novely
Novela zák. č.114/1992 Sb. – AOPK jako odvolací orgán OP Novela Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. – změna seznamu chráněných druhů Změna ve Stavebním zákoně – ÚAP a ZÚR Změny v lesním zákoně a v Báňských předpisech. Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

15 Finanční zdroje na ochranu a údržbu zeleně a krajiny v ČR
Operační program pro ŽP (SFŽP) Podpora ze SFŽP Podpora z krajských fondů ŽP Podpora z krajských operačních programů a Programu Leader Podpora MŽP přes nevládní organizace Program Péče o krajinu Program agroenvironmentálních opatření, aj. Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.

16 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.
Děkuji za Pozornost ! Odkazy : Atd. Mgr.Michael Pondělíček a.k.a.


Stáhnout ppt "Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google