Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B.Lesní porosty C.Ovocné dřeviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B.Lesní porosty C.Ovocné dřeviny."— Transkript prezentace:

1 Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B.Lesní porosty C.Ovocné dřeviny. D.Okrasné dřeviny. PUPFL=pozemky určené k plnění funkcí lesa na nich rostoucí lesní porosty rozhoduje orgán státní správy lesů Porosty s nelesním charakterem z pravidla mají výměru menší jak 1000 m 2 méně jak 50 kusů

2 Orgány ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a kraj.(§ 75) Obecní úřady Pověřené obecní úřady Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP) Pravomoci těchto orgánů ochrany přírody (OOP) § 8 zákona- povolování kácení dřevin § 9 zákona- ukládání náhradních výsadeb § 46 zákona- vyhlašování památných stromů a alejí

3 Přehled pozemků pro náhradní výsadbu za skácené stromy Obce (OOP) vedou seznamy pozemků v souladu s územními plány, na nichž mohou vysazovat stromy a keře Pozemky sloužící zájmům obrany státu jsou ve správním řízení v pravomoci ministerstva životního prostředí

4 Postup při řízení o žádosti k povolení kácení dřevin Základní pravidlo: Správní řízení je ovládáno zásadou písemnosti Žádost podává fyzická nebo právnická osoba i ústně OOP však postupuje ve smyslu zákona č.500/2006 Sb., -Založí spis a sepíše protokol o žádosti -Pokud nejsou u žádosti doloženy přílohy dle § 4 vyhlášky č.189/2013 Sb., řízení přeruší a vyzve žadatel k doplnění

5 Úkony správního správního orgánu (OOP) První – posouzení, zda žádost podává oprávněná osoba nebo subjekt (plná moc) Druhý – kontrola, zda přílohy odpovídají § 4 vyhl. č. 189/2013 Sb Třetí – úvaha nad VKP, památný strom, pozemky pro obranu státu Čtvrtý – úvaha o ekologické a estetické funkci /zadání znaleckého posudku) Pátý – výzva k vyjádření před vydáním rozhodnutí Šestý – vydání rozhodnutí

6 Náhradní výsadby za skácenou zeleň Vzorec pro výpočet množství kusů náhradní výsadby VEU MVD (NV) = ----------------- = kusy NSP+NP Kde MVD (NV) je množství vysazovaných dřevin VEU (VEN) je výše ekologické újmy (nákladů) v Kč NSP + NP je náklady na pořízení stromů nebo keřů v Kč Od náhradních výsadeb může OOP výjimečně upustit, toto však musí v rozhodnutí pečlivě zdůvodnit

7 ROZHODNUTÍ Platí zásada: Přezkoumatelnosti rozhodnutí Výroková část rozhodnutí musí obsahovat: 1. na jaké stromy a na kterém pozemku se povoluje kácení 2. uložit náhradní výsadby,( botanický druh, velikostní stupeň, počet kusů), na jakém pozemku, včetně následné péče (maximální délka 5 let). Poznámka: náklady na následnou péči je nutné odečíst od výše ekologické újmy (VEU) 3. u neuložení náhradní výsadby pečlivě zdůvodnit 4. rozhodnutí po předepsané lhůtě označit doložkou právní moci Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost Ing. František FROLA (GSM: 732476593), e-mail:f.frola@seznam.czIng. František FROLA (GSM: 732476593), e-mail:f.frola@seznam.cz


Stáhnout ppt "Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B.Lesní porosty C.Ovocné dřeviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google