Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Ing. Jan Pivoňka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Ing. Jan Pivoňka."— Transkript prezentace:

1 Management Ing. Jan Pivoňka

2 Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa
Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle – motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez vize Ukáznění a racionální lidé

3 Stanovení priorit Problémy Postup stanovení Dělám všechno nestíhám nic
Špatné pochopení poslání Nedostatek delegování Postup stanovení Soupis úkolů Odhad časové dotace Posouzení souvislosti s vizí Posouzení naléhavosti Stanovení pořadí priorit Přehodnocení

4 Rozhodovací proces Identifikace problému
Identifikace rozhodovacích kritérií Přiřazení váhy kritériím Formulování alternativ Analýza alternativ Výběr alternativy Implementace alternativy – spoluúčast uživatele Hodnocení efektivnosti rozhodnutí

5 Rozhodování Má vztah k Ohraničená racionalita Eskalace závaznosti
Plánování Organizování Vedení Kontrole Ohraničená racionalita Uspokojení z dostatečně dobrého rozhodnutí Eskalace závaznosti Návaznost na špatné rozhodnutí – neochota připustit chybu Intuitivní rozhodování Zkušenosti, cit, podvědomí, etika, dovednosti a znalosti

6 Typy problémů a jejich rozhodování
Dobře strukturovaný problém – programové rozhodování – nižší management Programové rozhodnutí Postup – soubor navazujících kroků, který přesně definuje co dělat Pravidlo – prohlášení, které říká co se má a co nemá dělat Politika – formuluje parametry pro rozhodování Nedostatečně strukturovaný problém – neprogramové rozhodnutí – vyšší management Nový a neopakovatelný problém

7 Podmínky a styly rozhodování
Jistota – známé výstupy, přesné rozhodnutí Riziko – rozhodovatel je schopen odhadnout určitých výstupů Neurčitost – není ani jistota ani přijatelná pravděpodobnost odhadnout výstupy Racionální myšlení (přesné) – Intuice (tolerance k nejednoznačnosti, pohled shora) Direktivní – racionální myšlení, nízká tolerance k nejednoznačnosti kratší horizont Analytický – více alternativ, větší tolerance k nejednoznačnosti, více racionální, delší doba – přesnější Koncepční – velmi dlouhý horizont, široký rozhled, tvůrčí řešení, tolerance k nejednoznačnosti, intuitivní myšlení Behaviorální – nižší tolerance k nejednoznačnosti ale vysoká intuice - dobře vychází s ostatními

8 Plánování - poslání Poslání – důvod existence organizace
Vize – emocionální charakter Cíle - racionální charakter

9 Plánování Definování cílů organizace, formulování celkové strategie pro jejich dosažení a vytvoření souborů plánů pro integraci a koordinaci organizace Cíle – požadované výsledky (skupin, jednotlivců i organizace); se definují (strategické, finanční) Zisk, tržní podíl, motivace zaměstnanců, etika Deklarované cíle a jejich důvěryhodnost Skutečné cíle Plány – Popis prostředků a dalších aktivit nutných pro dosažení cílů; se formulují (akce, zdroje, pravidla) Stupeň nejistoty – úroveň v organizaci – délka závazků do budoucnosti Koncepce závaznosti – plán musí být optimálně dlouhý, musí být naplněny vzniklé závazky) Formalizované plánování – obtížná reakce na dynamické prostředí, snížení inovativnosti, falešné pocity jistoty

10 Typy plánů Podle Šíře Časového rámce Charakteru Četnosti užití
Strategické Taktické Operační Časového rámce Dlouhodobé střednědobé Krátkodobé Charakteru Směrnice Specifické Četnosti užití Jednorázové průběžné

11 Zásady plánování Musí vycházet z tržní situace
Je zaměřeno na dosažení zisku nebo zvýšení tržní hodnoty podniku Zahrnuje všechny útvary podniku Časová a věcná sladěnost Odpovědnost Celoroční aktivita Pružnost Vznik na základě analýzy

12 Formulování cílů Tradiční Management podle cílů
Na nejvyšší úrovni jsou formulovány cíle a rozloženy na dílčí cíle pro každou úroveň organizace (ztráta přesnosti) Naplnění cíle na jedné úrovni je prostředkem pro dosažení cíle na další úrovni Management podle cílů společné stanovení cílů zaměstnanci a managery, kontrola a odměna dle plnění cílů Dobrý cíl: formulovaný z hlediska výstupů nikoliv aktivit, měřitelný, srozumitelný a časově ohraničený, náročný ale splnitelný, napsaný a zviditelněný, dobře komunikovaný Stanovení cílů Posouzení poslání Posouzení zdrojů Individuální stanovení včetně vstupů od ostatních Sestavení se zaměstnanci Hodnocení a změna cílů

13 Techniky posouzení prostředí
Monitorování vnějšího prostředí - konkurence 80 % informací je dostupných Legalita, etika Reverse engineering Prognózování – odhad budoucích výstupů Kvantitativní X Kvalitativní Efektivita – klesá se stabilitou prostředí Benchmarking Vyhledávání nejlepších praktik mezi konkurencí nebo jinde

14 Techniky pro alokování zdrojů
Rozpočet – číselný plán ve vztahu ke konkrétním činnostem Tvorba harmonogramu – co, kdo, kdy, kde PERT Diagram – sled činností, náklady a čas Definice následných činností Analýzy bodu zvratu Lineární programování – matematická technika, sestavování rovnic

15 Analýzy bodu zvratu

16 Současné techniky plánování
Projekt – definovaný začátek a konec Projektový management – čas, rozpočet, specifikace Scénáře – důsledný pohled na pravděpodobnou budoucí situaci + identifikace nečekaných situací

17 Strategický management
Soubor rozhodnutí a aktivit, které určují dlouhodobou výkonnost organizace Definování současného poslání organizace, cílů a strategií Analýzy prostředí Identifikace příležitostí a hrozeb Analýza zdrojů a kapacit organizace Identifikace silných a slabých stránek Formulování strategií – příležitost = zdroje + vnější příležitosti Realizace strategií Hodnocení výsledků = podklady pro další formulace strategií 2,3,4,5 = SWOT analýza SW – vnější; OT - vnitřní (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

18 Typy strategií Strategie na úrovni korporace
Strategie stability Růstová strategie Analýzy portfolia za pomoci matice BCG (Boston Consulting Group) Strategie na úrovni podniku Konkurenční výhoda (managemet kvality, rychlost, značka, cena…) Vůdcovství v nákladech x Diferenciace Funkční strategie Strategie podpory vyšších strategií

19 Analýza portfolia dle BCG


Stáhnout ppt "Management Ing. Jan Pivoňka."

Podobné prezentace


Reklamy Google