Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Optimalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Optimalizace."— Transkript prezentace:

1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Optimalizace studijních a učebních oborů na středních školách v souladu s potřebami trhu práce Bc. Tomáš Vaculka 14. května 2010

2 Charakteristika současného stavu školství Problémy trhu práce Optimalizace středoškolských a učebních oborů v okrese Hodonín Struktura diplomové práce  Situace současného stavu školství na středních školách a učilištích  Struktura středních škol a učilišť v okrese Hodonín  Pohled na studium v jihomoravském kraji z procentuálního hlediska  Profese (obory), které jsou na trhu práce potřebné  Znalosti, schopnosti a dovednosti požadované od absolventů škol  Očekávání zaměstnavatelů ve vztahu ke školskému systému  Vyčlenění zainteresovaných oborů pro okres Hodonín  Zkvalitnění vzdělávání na středních školách a učilištích  Návrh možné restrukturalizace středoškolských a učebních oborů  Predikce uplatnění studentů po restrukturalizaci studijních a učebních oborů

3 Charakteristika současného stavu školství Střední školství je bohatě diferencovaný systém zajišťující vzdělávání a praktickou odbornou přípravu pro takřka celou populaci mladých lidí po ukončení povinné školní docházky a před nástupem do zaměstnání či před nástupem na systém vysokoškolský. EURIDICE, 2008b, s. 27 Střední vzdělání s maturitní zkouškou Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání Stupnice hodnocení předmětů 1Výborný 2Chvalitebný 3Dobrý 4Dostatečný 5Nedostatečný V současné době je v hodonínském okrese šestnáct škol odpovídajících parametrům zaměření diplomové práce. Z toho jsou šest učilišť, tři gymnázia, sedm středních odborných škol a jedna škola speciální. Některé z nich zde mají více než staletou tradici.

4 Problémy trhu práce AutomechanikČíšník – servírkaKonstruktérKuchařObchodníkObráběčProdavačŘidičSociální pracovníkSoustružníkZdravotní sestraZámečník V jihomoravském kraji jsou na trhu práce dle zaměstnavatelů potřebné následující obory. Znalost cizích jazykůKomunikační schopnosti a dovednostiAdaptabilita, flexibilita a ochota učit seSchopnost týmové prácePráce s čísly při pracovních úkonechSchopnost samostatného rozhodováníSchopnost řešit problémPorozumění pracovním instrukcímSchopnost nést zodpovědnostSchopnost vedení týmuPoužívání výpočetní technikyDovednost nakládat s informacemi Seznam kompetencí potřebných pro studenty učebních a maturitních oborů.

5 Teoretické znalosti Praktické dovednosti Otázka praktické přípravy Reálná představa Problémy trhu práce Důraz zaměstnavatelů je kladen na odbornou praxi pod vedením specializovaných odborníků.

6 Optimalizace středoškolských a učebních oborů v okrese Hodonín Sekundární vzdělávání Povinná docházka Terciální vzdělávání Vstupní zkouška závěrečná zkouška Optimalizace výuky a testovacího systému je nedílnou součástí restrukturalizace diferenciovaného systému středního školství. Další nedílnou součástí restrukturalizace je optimalizace učebních metod v následujících oblastech: Jazykové potřeby studentů Informatika a metody využití ICTAspekty aplikované matematikyPropojení praktického vyučování s trhem práceŘízení a vedení malých a středních týmů ve studentské oblastiAplikace moderních metod automobilového průmyslu Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. J. A. Komenský

7  sestavení přehledu současného stavu školství  optimalizace studijních a vyučovacích metod  vypracování metodické příručky pro pedagogy  propojení školského sektoru s trhem práce  globální propojení středoškolských systémů se zaměřením na vzájemnou komunikaci  selektivní optimalizace učebních metod a komunikačních systémů  sestavení přehledu současného stavu školství  optimalizace studijních a vyučovacích metod  vypracování metodické příručky pro pedagogy  propojení školského sektoru s trhem práce  globální propojení středoškolských systémů se zaměřením na vzájemnou komunikaci  selektivní optimalizace učebních metod a komunikačních systémů Optimalizace středoškolských a učebních oborů v okrese Hodonín Výsledkem po selekci již bude pouze optimálně navržený systém pro globální výuku v akceptaci ze strany studentů, školských institucí a trhu práce. V souvislosti s rozvojem školství je jako Damoklův meč nad námi doba, kdy bude nutné propojit systém středoškolského vyučování v globálním měřítku. Pro dosažení akceptace metod výuky v rámci nového světového systému je nutno provést několik významných opatření, z nichž většina je součástí níže uvedených bodů.

8 Optimalizace středoškolských a učebních oborů v okrese Hodonín Hlavní úskalí při propojování s trhem práce  Finanční stránka  Neochota zaměstnavatelů ke spolupráci  Vytváření nových pozic školitele  Snížení počtu gymnázií v hodonínském okrese  Převedení pravomocí na jinou školu v okrese  Restrukturalizace oborů na převedených školách Z původního počtu 16 středních škol a učilišť máme po restrukturalizaci 14 kvalifikovaných školských institucí. Z toho je zde jedna praktická škola, dvě gymnázia, jedna obchodní akademie, pět SOU a šest SOŠ.

9 Cíle a pokračování mé práce Cílem diplomové práce bylo ustanovení priorit optimalizace studijních a učebních oborů na středoškolsky zaměřených ústavech se specifikací na jihomoravský kraj, přesněji okres Hodonín. Zaměřili jsme se na změnu ve výuce a přístupu ke studentům, reorganizaci školských zařízení a studijních a učebních oborů. Práce bude využita jako pomocný materiál při realizaci další restrukturalizace či možného usměrnění kvality výuky na vybraných středních školách v hodonínském okrese jihomoravského kraje. Také je předložena řediteli úřadu práce v Hodoníně, na jehož prvotní zájem vznikla charakteristika zadání.

10 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Optimalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google