Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slohové postupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slohové postupy."— Transkript prezentace:

1 Slohové postupy

2 je způsob podání a zpracování tématu
SLOHOVÝ POSTUP je způsob podání a zpracování tématu pojetí tématu řazení a rozvádění tematických složek výběr jazykových prostředků vytváří základní linii tematické i jazykové výstavby textu

3 INFORMAČNÍ SLOHOVÝ POSTUP
podává fakta – co se kdy a kde stalo věcně, pravdivě a srozumitelně konstatuje určitá fakta, prosté podání informace texty jsou stručné, věcné, bez citového a expresivního zabarvení může mít i podobu pouhého výčtu uplatňuje se ve funkčním stylu prostěsdělovacím (zpráva, dopis, oznámení) administrativním (zápis schůze, žádost) publicistickém (prostá zpráva, reklama) - text nemá složitou stavbu, prostředky neutrální a hovorové

4 POPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP (deskriptivní)
- vypočítává vnější znaky a vlastnosti osob, zvířat, věcí, výtvorů, dějů a činností - uvádí části nějakého celku, jejich vlastnosti, zjišťuje, jak části spolu souvisejí, především místně a časově je subjektivní – autor je tím, kdo informace vybírá a uvádí soustředí se na detaily, logické části nebo na celek postupuje podle různých klíčů – směr, důležitost, zjevnost…

5 prostý popis - prostý výčet znaků dějový popis
prostěsdělovací styl dějový popis - v uměleckém stylu a odborném stylu odborný popis – úplnost a přesnost spojení s postupem výkladovým – návod odborný styl líčení – silně subjektivní popis umělecký častý v uměleckém stylu publicistický popis

6 mnohdy se samostatně vyděluje charakteristika přímá charakteristika
člověk, literární postava, prostředí (+ posudek) přímá charakteristika vystihuje vnitřní znaky výčtem vlastností nepřímá charakteristika uvádí příklady jednání či dějů, v nichž se vlastnosti projevují (životopis, dotazník, životopis, odborný popis, popisné části ve výkladu, popisy v reklamě, cestopis…) - třídí informace podle pevného řádu, slovesa nejčastěji ve 3.osobě indikativu prézenta, hojný výskyt substantiv, adjektiv a pronomin

7 VYPRÁVĚCÍ SLOHOVÝ POSTUP (narativní)
podává průběh jedinečného děje je subjektivizovaný – příběh utváří a prožívá vypravěč děje se v linii od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení základní řazení dějových složek je v časové a příčinné souvislosti (možnost retrospektivy, paralelnosti i dějových retardací odbočkami) sdělení musí být zajímavé, napínavé, barvité i názorné základní čas vyprávění je slovesný čas minulý

8 v beletrizujících publicistických žánrech – styl publicistický
v jednodušší formě se užívá v běžné komunikaci a publicistice – styly prostěsdělovací a publicistický v beletrizujících publicistických žánrech – styl publicistický je základem epiky stylu uměleckého základním útvarem je vypravování nezaměňovat s POPISEM DĚJE !!! vypravování MUSÍ obsahovat ZÁPLETKU! děj se komplikuje, zaplétá – nemůže se dále rozvíjet očekávaným směrem dynamická slovesa a přítomnost přímé řeči

9 VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP (explicitní)
vysvětlují se předměty nebo děje, tedy jejich příčiny, nesoustředí se tedy na vnější znaky, nýbrž na vnitřní vztahy logickou cestou se zdůvodňuje jejich podstata a vnitřní vztahy jejich složek lze vyvozovat logické závěry a podávat zdůvodněné hodnocení, naznačovat řešení mohou se srovnávat různé jevy

10 teoretický odborný styl – vědecký výklad
výkladový postup v učební komunikaci populárně naučný výklad směrnice, předpisy, zákony a výklady k nim odborný referát, proslov, projev komentář, úvaha, analýza mezním útvarem je esej – smíšení stylu odborného a uměleckého, prostupuje i postup výkladový s úvahovým v anglosaské praxi je esej zamyšlení kratšího rozsahu na obecné téma (!!!) přehlednost stavby textu, termíny, složitá větná stavba, důsledkové a vysbětlovací poměry mezi souřadně spojenými větami, vedlejší věty příčinné, podmínkové a přípustkové

11 ÚVAHOVÝ SLOHOVÝ POSTUP
vyjadřuje názory autora, zahrnuje do sebe zamyšlení, hodnocení, srovnání a vyvozování závěrů, může ale vyjadřovat i postoje a city autor vyjadřuje vlastní stanoviska od výkladu se odlišuje měrou subjektivity d diskuse, úvaha – odborný styl vědecká úvaha, recenze úvodník, komentář – publicistický styl projevy v uměleckém stylu obdobná stavba jako výklad, časté řečnické otázky, příznačné je užití sloves 1.os plurálu imperativu


Stáhnout ppt "Slohové postupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google