Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_08

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_08"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_08
Název materiálu: Funkční styly II Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží jako opakování učiva o funkčních stylech. V první části je shrnutí stylů a ve druhé žáci přiřazují konkrétní texty k jednotlivým stylům. Očekávaný výstup: Žáci přiřazují neznámé texty k funkčním stylům. Klíčová slova: funkční styly Metodika: Podklad pro opakování učiva Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Funkční styly - procvičování

3 Styl prostě sdělovací užíváme ho v každodenní komunikaci
forma písemná i ústní podává běžné informace, všeobecná srozumitelnost neutrální slovní zásoba útvary: inzerát, , pozvánka, reklama, osobní dopis

4 Styl administrativní „úřední“
užívá se při styku s institucemi, úřady, firmami… stručný, heslovitý často tabelární forma, formuláře písemný útvary: žádost, úřední dopis, životopis…

5 Styl odborný podává pravdivé informace a fakta
užívá cizích slov, terminologie obsahuje složitá souvětí některé texty mohou být pro laiky nesrozumitelné útvary: referát, výklad, odborná esej, návod k obsluze…

6 Styl publicistický „novinářský“
užívá se v hromadných sdělovacích prostředcích výrazná grafická stránka často nezvyklá slovní spojení a slova příležitostně vytvořená podává aktuální informace útvary: fejeton, novinový článek, sloupek

7 Styl umělecký užívaný v literatuře ovlivněný fantazií a citovostí
informace, které podává, nemusejí být pravdivé má působit estetickým dojmem zařazujeme sem prózu, poezii, drama útvary: román, báseň, balada, píseň

8 Přiřaď dané texty k jednotlivým funkčním stylům.
styl prostě sdělovací styl odborný styl administrativní styl publicistický styl umělecký

9 Text č. 1

10 Text č. 2

11 Text č. 3

12 Text č. 4

13 Text č. 5

14 Text č. 6

15 Text č. 7

16 Text č. 8

17 Text č. 9

18 Text č. 10

19 Použité zdroje Text 1-8: Kladensko 5+2 dny. Praha 4: AGF Media, a.s., 14. února ISSN .


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_08"

Podobné prezentace


Reklamy Google