Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL"— Transkript prezentace:

1 Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL
Urči funkční styl Urči situaci a pravděpodobného adresáta textu Urči slohový postup Urči žánr, typ textu Urči jazykové prostředky Urči výstavbu vět i celého úryvku

2 Slohotvorní činitelé Objektivní Subjektivní
Okolnosti vzniku jazykového projevu Podmínky, které ovlivňují výsledný text Objektivní Subjektivní

3 Objektivní slohotvorní činitelé
Podmínky , které nejsou závislé na autorovi textu Funkce projevu Prostředí a situace Oficiálnost/neoficiálnost Kontakt s adresátem Formálnost/neformálnost Dialogičnost/monologičnost Psanost/mluvenost

4 Objektivní slohotvorní činitelé
Projev psaný x mluvený Projev veřejný x …………… Projev připravený x …………… Projev monologický x …………….

5 Subjektivní slohotvorní činitelé
Podmínky, které přímo souvisejí s osobou autora – každý autor má svůj individuální styl Vzdělání Věk Životní zkušenosti Zájmy Povaha Pohlaví Znalost tématu Kulturní rozhled

6 Funkční styl Prostě sdělovací
Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s přáteli Administrativní Texty oblasti úřední, správní a zákona Odborný Texty vědeckého, naučného charakteru Publicistický Texty prezentované v masmédiích Umělecký Texty s estetickým, uměleckým zaměřením

7 Slohový postup způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a rozvádění jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků). Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy. V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a vyprávěcí). Dělení Informační Popisný Vyprávěcí Výkladový Úvahový

8 Slohový postup prostě sdělovací
považován za nejjednodušší fakta o tom, co se kdy a kde stalo, prostě konstatuje (nevysvětluje) uplatňuje se zejména ve funkčním stylu prostě sdělovacím (zpráva, dopis, oznámení), administrativním (žádost), publicistickém (zpráva, reklama)

9 Slohový postup vyprávěcí
podává průběh jedinečného děje dějová linie od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení děje úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost práce s dějovými prvky – zachování časové posloupnosti, retrospektiva… ve funkčním stylu prostě sdělovacím a uměleckém

10 Slohový postup popisný
zachycuje znaky a rysy skutečnosti (věci, osoby, zvířete) často formou výčtu Postupuje se zřetelem k částem a celku, v souvislostem Zachycuje také popis činnosti charakteristika –vystihuje vnitřní znaky osoby výčtem jejích vlastností (charakteristika přímá) nebo příkladem jednání (nepřímá) Využívá se ve všech funkčních stylech

11 Slohový postup výkladový
Vysvětlují se předměty nebo děje zdůvodňuje se podstata jevu i vnitřní vztahy jednotlivých částí celku tímto postupem vysvětlujeme nejenom jeho vnější znaky,ale i vnitřní souvislosti Vysvětlujeme souvislosti mezi nimi a příčinné jevy.

12 Slohový postup úvahový
vyjadřujeme vlastní názory na problém využíváme srovnání, hodnocení, vlastní zkušenost Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry Ty mohou být ovlivněny našimi city a postoji.

13 Slohový útvar Např. Vypravování Úvaha Popis Charakteristika
Popis pracovního postupu Motivační dopis Článek Fejeton

14 Jazykové prostředky Spisovný jazyk Nespisovný jazyk
Odborné názvy – termíny Poetismy Nepřímá pojmenování Hovorová čeština Nespisovný jazyk Obecná čeština Nářečí Slang Argot Profesní mluva

15 Funkční styl prostě sdělovací
Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s přáteli MAJÍ SDĚLOVAT BĚŽNÉ ZÁLEŽITOSTI VŠEDNÍHO DNE ROZHOVOR, DISKUSE, DOPIS, STRUČNÝ POPIS, STRUČNÉ VYPRÁVĚNÍ, TELEFONÁT… SPISOVNÝ, HOVOROVÝ I NESPISOVNÝ JAZYK, SLANG, NÁŘEČÍ, OBECNÁ ČEŠTINA

16 FUNKČNÍ STYL ODBORNÝ ČISTĚ ODBORNÝ POPULÁRNĚ NAUČNÝ
Texty vědeckého, naučného charakteru INFORMOVAT O ODBORNÝCH PROBLÉMECH A TÉMATECH, VZDĚLÁVAT, POSKYTNOUT POUČENÍ VÝKLAD, REFERÁT, PŘEDNÁŠKA, ÚVAHA, ODBORNÝ POPIS, NÁVOD A PRACOVNÍ POSTUP SPISOVNÝ JAZYK , ODBORNÉ NÁZVY=TERMÍNY, MOŽNÉ POUŽÍTÍ VÝRAZŮ SLANGU, PŘEJATÁ SLOVA A ODBORNÉ TERMÍNY

17 FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ
Texty prezentované v masmédiích INFORMOVAT O AKTUÁLNÍCH UDÁLOSTECH A OVLIVŇOVAT ZPRÁVA, KOMENTÁŘ, INTERWIEV, REKLAMA, INZERÁT SPISOVNÝ JAZYK, MOŽNÝ JE I HOVOROVÝ, VYTVÁŘÍ NEOTŘELÉ OBRATY

18 FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ
Texty oblasti úřední, správní a zákona POSKYTOVAT TEXTY DŮLEŽITÉ PRO STÁTNÍ SPRÁVU, INFORMOVAT V OBLASTI ZÁKONA VYHLÁŠKA, ZÁKON, ÚŘEDNÍ DOPIS, ŽIVOTOPIS, OZNÁMENÍ, FORMULÁŘE SPISOVNÝ JAZYK SE SVOU VLASTNÍ TERMINOLOGIÍ

19 FUNKČNÍ STYL ŘEČNICKÝ Texty veřejných mluvených projevů
SDĚLOVAT NÁZORY NA VEŘEJNOSTI A PŘESVĚDČOVAT O NIC PROJEV, PROSLOV Vysoce spisovný jazyk , možné použití nepřímých pojmenování,

20 FUNKČNÍ STYL UMĚLECKÝ Texty s uměleckým zaměřením
TEXTY ESTETICKÉHO PŮSOBENÍ VŠECHNY Z ŽÁNRŮ LYRIKY, EPIKY A DRAMATU PRACUJE SE VŠÍM, CO JAZYK NABÍZÍ A CO ODPOVÍDÁ ZÁMĚRU AUTORA


Stáhnout ppt "Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL"

Podobné prezentace


Reklamy Google