Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Slohové postupy Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_12 Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 SLOHOVÉ POSTUPY

3 Základní směrnice, zadání pro výstavbu textu.
Slohové postupy Základní směrnice, zadání pro výstavbu textu. Na slohovém postupu je založen výběr slohového útvaru. Volba slohového útvaru je záměrná, mohu použít více postupů, obvykle jeden převažuje.

4 Slohové postupy INFORMAČNÍ POPISNÝ VYPRÁVĚCÍ VÝKLADOVÝ A ÚVAHOVÝ

5 Slohové postupy INFORMAČNÍ Sdělovaná fakta se pouze konstatují, neuvádějí se do souvislostí. Uváděny základní údaje, fakta hromaděna za sebou, často prostý výčet. Útvary – životopis, obchodní dopis, SMS, .

6 Slohové postupy Uplatňuje se v některých administrativních textech, v krátkých publicistických žánrech, a to hlavně zpravodajských, ale i v soukromé komunikaci (vzkazy jednotlivých členů rodiny).

7 POPISNÝ Zachycuje a vypočítává jednotlivé složky předmětů,
Slohové postupy POPISNÝ Zachycuje a vypočítává jednotlivé složky předmětů, jevů či dějů na základě jejich smyslového pozorování. Pořadí informací – náhodné, je lépe ale postupovat systematicky. Chybí soudržnost textu, uplatňují se podstatná a přídavná jména, jmenné vyjadřování. Útvary – popis (statický, dynamický, prostý, výběrový, odborný, umělecký – líčení), charakteristika.

8 Slohové postupy Popis statický – např. přístroje, jsou pojmenovány jednotlivé části, funkce. Popis dynamický – popisuje se i průběh děje, často popis pracovního postupu, průběh sportovního utkání. Popis prostý – má funkci prostě sdělnou, klade důraz na podstatné vlastnosti a jejich seřazení. Popis výběrový – zachycuje znaky odlišné od znaků jiného předmětu téže třídy.

9 Slohové postupy Popis publicistický – bývá omezen na nejdůležitější fakta. Najdeme ho v např v reportážích ze sportovního utkání.

10 Popis odborný – v odborné literatuře.
Slohové postupy Popis odborný – v odborné literatuře. Cíl – nejen představa o objektu, ale i odborné poznání objektu. Musí být úplný, systematický, podrobný. Srovnává a hodnotí znaky. Často ilustrace, znaky, schémata. Popis umělecký – subjektivně zabarvený, líčení – v umělecké literatuře, využívá umělecké prostředky vyjádření. Zpomaluje dějový spád.

11 Slohové postupy VYPRÁVĚCÍ Zprostředkovává posloupnost dějů, zachycuje skutečnou nebo fiktivní událost odehrávající se na časové ose. Vysoká míra soudržnosti. Důležitá osoba vypravěče. Útvary – běžné vypravování, umělecké vypravování.

12 Slohové postupy Běžné (prosté) vypravování – v každodenní komunikaci, v nepřipravených (mluvených) projevech, jednotlivé dějové složky se prolínají. Má nepropracovanou a nepromyšlenou kompozici, jednotlivé dějové složky jsou řazeny tak, jak v čase probíhaly, jsou spjaty s konkrétní komunikační situací. Umělecké vypravování – umělecký funkční styl. Propracovaná kompozice, promyšlená volba jazykových prostředků. Chronologická kompozice – děj je vyprávěn tak, jak probíhal v čase. Retrospektivní – začíná se od konce, vzpomínání. Paralelní – sledujeme dva či více souběžných příběhů. Využívá přímé řeči, nevlastní přímé řeči, polopřímé řeči.

13 VÝKLADOVÝ Zachycuje podstatu předmětů a jevů. Postihuje
Slohové postupy VÝKLADOVÝ Zachycuje podstatu předmětů a jevů. Postihuje vnitřní souvislosti mezi fakty (příčinné, časové, prostorové). Složitá a promyšlená větná stavba, zhuštěné (kondenzované) vyjadřování. Text je koherentní (soudržný) a logicky uspořádaný. Uplatnění – odborné texty, složitější publicistické texty. Útvary – výklad.

14 Slohové postupy Charakteristické je členění textu buď horizontální na kapitoly, podkapitoly, odstavce. Vertikální – doprovodné texty – poznámky, vsuvky, doplnění grafy, nákresy, schématy. Velikost a druh písma, zvýraznění. Mnoho termínů, neutrální slovní zásoba, vyloučena je emocionalita a expresivita.

15 Slohové postupy Výklad vychází z výsledků vědeckého bádání, vykládá, zpřístupňuje, popularizuje. Obvykle psaný, druhotně mluvený. Monologický. Kompozice: INDUKCE – analyzují se jednotlivá fakta a utvoří se zobecnění. DEDUKCE – obecný závěr se na jednotlivých faktech a vztazích dokazuje.

16 Slohové postupy ÚVAHOVÝ Zachycení vnitřních souvislostí mezi fakty. Autor dochází k subjektivním závěrům, využívá citového působení. Útvary: esej, odborná, umělecká a publicistická úvaha.

17 Slohové postupy Odborná úvaha v odborných textech, v nichž vystupuje do popředí osobnost autora. Často zpochybňuje objektivní fakta. Čtenáře vede k hledání řešení. Umělecká úvaha – součást uměleckých textů, nízká míra objektivity. Nevede čtenáře k řešení, předkládá myšlenkové procesy jednajících postav. Nese estetické poselství. Neřeší nejpodstatnější problémy, nevyčerpá problém úplně.

18 Slohové postupy Publicistická úvaha – v publicistických analytických žánrech (komentář, úvodník, recenze, kritika). Esej – spojuje umělecký a odborný funkční styl. Zpracovává vážně celospolečenská témata, uvažuje o nich, přináší argumenty pro nabízená řešení, navazuje kontakt se čtenářem. Je založen na hluboké znalosti odborné problematiky, využívá i prostředků uměleckého stylu, např. obrazná vyjádření aj.

19 Slohové postupy Zdroj: Vlastní práce autorky Hoffmannová, Jana, Ježková, Jaroslava, Vaňková, Jana. Komunikace a sloh. 1. vydání. Plzeň: Fraus,


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google