Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. nejjednodušší podává fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane) údaje jsou řazeny v místních či časových sledech nebo abecedním způsobem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. nejjednodušší podává fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane) údaje jsou řazeny v místních či časových sledech nebo abecedním způsobem."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 nejjednodušší podává fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane) údaje jsou řazeny v místních či časových sledech nebo abecedním způsobem uplatnění v administrativních a prakticky odborných textech, zpravodajství či soukromé korespondenci

3 využívá se funkčního stylu: - prostěsdělovacího: oznámení, zpráva, dopis, telegram, běžný hovor - prakticky odborného nebo administrativního/ publicistického: úřední oznámení, obchodní dopis, formulář, dotazník zprávy, inzerát, reklama, rozhlasové a televizní zprávy

4 referuje příběhy, události či děje jako jedinečné usiluje o zajímavé sdělení, s napětím lze v něm uplatnit různé kompozice - chronologickou (děj ubíhá přirozenou časovou posloupností), retrospektivní (děj ubíhá od konce k začátku) či paralelní (více vedle sebe jdoucích dějových linií) používá se i v běžné komunikaci a publicistice je základní linií epických žánrů krásné literatury a beletrizujících publicistických žánrů

5 využívá se funkčního stylu: - prostěsdělovacího: vyprávění příhody, vzpomínky (ústní i písemné - memoáry) - publicistického: novinová reportáž, črta, rozhlasová a televizní reportáž - uměleckého: v próze vyprávění se zápletkou (v novele, povídce či románu)

6 vystihuje vnější znaky objektu nebo děje (popř. pracovního postupu) soustředí se na detaily, části nebo přímo na celek popisovat lze podle různých klíčů - od nejdůležitějšího, nejznámějšího, dle souřadnic, směrů atd. využívá se v oblasti odborné a umělecké, v některých publicistických žánrech

7 vystihuje vnitřní znaky objektu, kterým může být např. osoba charakteristiku lze provádět přímou (konstatováním prvků a jevů), či nepřímou (objekt je přiblížen na základě situací, ve kterých se vyskytuje) užití je patrné v umělecké oblasti

8 vysvětluje podstatu jevu soustředí se na jeho vnější znaky, na vnitřní vztahy, souvislosti a jeho příčiny nachází se v odborných teoretických, praktických i popularizačních textech nebo v publicistice (analýzy, analytické úvahy)

9 využívá se funkčního stylu: - prostěsdělovacího nebo administrativního: seznam, dotazník či životopis, popisné části ve výkladu - publicistického: popis v reklamních prospektech, cestopis - uměleckého: popis postav, prostředí či jiných objektů jako součásti vyprávění

10 vyjadřuje názory autora zahrnuje zamyšlení, hodnocení, srovnávání či vyvozování logických závěrů, vyjadřuje i postoje nebo city uplatňuje se v odborných tématech (je základním postupem eseje) nebo v krásné literatuře

11 využívá se funkčního stylu: - prakticky odborný: diskuse, úvaha - vědecký: úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze, odborná diskuse - publicistický: úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda - umělecký: úvaha (postoje a city autora) v próze i poezii

12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slohov%C3%BD_postu p http://cs.wikipedia.org/wiki/Slohov%C3%BD_postu p http://cs.wikipedia.org/wiki/Slohov%C3%BD_%C3 %BAtvar http://cs.wikipedia.org/wiki/Slohov%C3%BD_%C3 %BAtvar


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. nejjednodušší podává fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane) údaje jsou řazeny v místních či časových sledech nebo abecedním způsobem."

Podobné prezentace


Reklamy Google