Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYPRAVOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYPRAVOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 VYPRAVOVÁNÍ

2 VYPRAVOVÁNÍ = slohový útvar, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti. - události i příběhy, které tvoří podstatu vypravování, mohou být čerpány ze života nebo být vymyšleny

3 základem vypravování je děj
vypravování vystihuje události v časové posloupnosti a v příčinné návaznosti vypravování usiluje o dějové napětí a živé názorné vystižení jedinečných událostí vypravování nabývá na účinnosti, je-li podáno v 1. osobě čísla jednotného

4 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY slovesné tvary v přítomném čase pro dosažení dějového napětí (jinak vypravujeme v čase minulém) krátké věty k dosažení rychlého spádu děje věty jednočlenné a větné ekvivalenty dějová slovesa (vyhýbáme se slovesům být a mít) přímá řeč

5 OSNOVA VYPRAVOVÁNÍ Úvod Stať (vlastní vypravování) Závěr

6 Úvod navozuje základní informace vystihuje prostředí
seznamuje s postavami je v něm naznačena základní situace

7 Stať (vlastní vypravování)
Stať je převyprávění hlavní události příběhu a událostí. Je složena ze: zápletky – má-li být text vypravováním, je potřeba dojít k nějakému problému, který je většinou v závěru nějak vyřešen, nebo může zůstat výsledek nedokončený vyvrcholení – zde dochází v největšímu napětí rozuzlení – uklidnění situace

8 Závěr zakončuje vypravování
může obsahovat celkové shrnutí textu vyvození hlavních tezí apod. vyvození ponaučení

9 PŘÍMÁ ŘEČ oživuje vypravování i jiný slohový útvar
doslovně sděluje, co někdo řekl od ostatní věty ji oddělujeme uvozovkami dle následujících pravidel

10 Uvozovací věta následuje za přímou řečí
„P……….. ,(!?)“ z………….. . „Pojďme domů,“ zvolal Petr.

11 Uvozovací věta předchází přímé řeči
U…………. : „P……………. .(?!)“ Uslyšel zpěv a zvolal: „Poslouchejte, prosím!“

12 Uvozovací věta je vložená do přímé řeči
„P…… ,“ ř……… , „u……. .(?!)“ „Promiňte,“ řekl Pavel, „už se to nestane.“

13 Doplň následující vypravování
Bylo sychravé ráno. Počasí bylo naprosto typické pro podzimní čas. Nebylo nutné se divit tomu, že za oknem bylo lépe než venku. Teprve se rozednívalo. Domem se linulo krásné ticho. Poklidnou atmosféru rána narušil záhadný zvuk…

14 Použité zdroje: STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 174 s. ISBN HRDLIČKOVÁ, Hana, Miroslava HORÁČKOVÁ a Hana REZUTKOVÁ. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Vyd. 1. Všeň: Alter, 2001, 78 s. ISBN STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 182 s. ISBN


Stáhnout ppt "VYPRAVOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google