Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)"— Transkript prezentace:

1 Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)
Socioekonomická geografie Přednáška č. 4 Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)

2 Základní principy Lokalizační teorie se zabývají lokalizačním rozhodováním podniků a vlivem prostorového umístění podniku na jeho podnikatelský úspěch (na jeho náklady, výnosy, zisk či schopnost inovace)… Rozhodnutí podniku o lokalizaci by mělo být spíše součástí podnikové ekonomiky (ta však nedisponuje dostatečným základem o poznatků o charakteristikách a podmínkách v jednotlivých regionech)

3 Lokalizační teorie Samostatná vědní disciplína
Jde o vytvoření abstraktního modelu způsobu lokalizace průmyslových (resp. ekonomických aktivit) Stále více jsou do teorií zahrnovány neekonomické faktory (kvalitativní či subjektivní povahy), dřívější klasické ekonomické modely se ukázaly nedostatečné

4 Lokalizační teorie A. Webera (1909)

5 Polygonální model - Hamilton (1967)

6 Významnost lokalizačního rozhodnutí
Firma potřebuje pro svou činnost disponovat výrobními faktory: práce, půda, kapitál, inovace), službami, trhem, informacemi, kontakty, musí se přizpůsobit místní socioekonomickým podmínkám ( právo, daně, společenské hodnoty), vytváří také vztah k ŽP Všechny tyto faktory jsou specificky prostorově lokalizované, unikátní a proto je lokalizační rozhodnutí podniky jedním z klíčových rozhodnutí pro jeho existenci.

7 Lokalizační faktory Lokalizační faktory - vztahy, které ovlivňují lokalizační rozhodnutí firmy (výběr místa pro podnikání) dvě základní podmínky: Musí se projevit v nákladech nebo výnosech podniku (pozn. Může však jít o nepeněžní formu – časové náklady, pohodlnost, exkluzivní lokalita (Oxford Str.), udržení inovační schopnosti (snaha přiblížit se univerzitě…) Každý lokalizační faktor je prostorově diferencován podle disponibility, kvality a ceny (viz např. pracovní síla). Není ubikvitou (není k dispozici na všech místech) Velmi důležitá je lokalizační analýza, spatně vybrané místo podnikání může ovlivnit šance na přežití

8 Lokalizační faktory – obecné principy
Význam jednotlivých lokalizačních faktoru se mění v průběhu společensko-ekonomického vývoje (význam surovin v 19. století x priority současných investic) Lokalizační faktory - nepůsobí izolovaně, prolínají se, mnohé se podmiňují (synergie, souvislost) Jejich relevance je odvislá od hierarchické úrovně (Národní úroveň – politická stabilita, ekonomika…Regionální úroveň – mzdy, nezaměstnanost, vzdělanostní struktury…Lokální úroveň – poloha závodu, místní úřady, …)

9 Typy lokalizačních faktorů
Tvrdé lokalizační faktory - projevují se přímo v nákladech (cena práce, daně, …) Měkké lokalizační faktory – neprojevují se přímo v nákladech, ale zásadním způsobem ovlivňují finální rozhodnutí (např. image města, kvalita života,…)

10 Relativita lokalizačního rozhodnutí…
rozhodující pro podnikatele zůstávají jeho schopnosti a podnikatelský záměr výběr konkrétní lokality není vždy nejvíce rozhodující, neboť mnohé faktory nejsou diferencované na lokální úrovni ani regionální úrovni (např. právní systém…) samotné rozhodnutí může být správné, ale obtížně se dá předpovídat vliv „externích“ faktorů (vývoj města, regionální volby, příchod dalšího podniku…)

11 Nejistoty lokalizačního rozhodování
tržní nejistoty (těžké vyčíslení cen vstupů, výstupů, tržních příležitostí, nová konkurence, prostorové rozložení dodavatelů a odběratelů se může změnit…) technologické nejistoty (význam výrobních faktorů se může výrazně v čase měnit díky novým technologiím, komunikaci, dopravě, inovacím…) nemožnost detailně vyhodnotit velké množství informací

12 Vybrané ekonomicko-společenské lokalizační faktory
Pracovní síla – významný lokalizační činitel (Oxford v. JV Asie) Blízkost trhu – záleží na specifikaci činnosti, hlavně v význam v rámci zpracovatelského průmyslu Doprava – v současnosti hlavně ve smyslu kvality dopravní infrastruktury (jinak cena dopravy klesá)…Zároveň mění „cenu“ ostatních LF Dostupnost kapitálu – i joint venture kapitál, systémy pobídek atd.


Stáhnout ppt "Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)"

Podobné prezentace


Reklamy Google