Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

2 2 Prospěchová stipendia •od školního roku 2010/2011 •zvýšit zájem o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s technickým zaměřením •udržet žáky v podporovaných oborech vzdělání •motivovat žáky – k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu – k osvojení a rozvoji odborných dovedností – k zlepšení docházky a chování žáků

3 3 Kritéria a podmínky pro přiznání stipendia (hodnocené období – pololetí) •hodnocení z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný •celkové hodnocení na vysvědčení vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) •hodnocení chování stupněm hodnocení 1 – velmi dobré •uložená výchovná opatření ředitelem školy •nepřítomnost ve vyučování

4 4 Měsíční výše přiznaného stipendia •podle ročníku •podle dosaženého stupně prospěchu z odborného výcviku u učebního oboru 1. ročník 2. ročník 3. ročník 300 a 400 Kč 300 a 500 Kč 400 a 600 Kč u maturitního oboru 1. ročník 2. ročník 3. a 4. ročník 150 a 200 Kč 150 a 250 Kč 200 a 300 Kč

5 5 Podporované obory vzdělání (denní forma vzdělávání) •23-56-H/01 Obráběč kovů •23-51-H/01 Strojní mechanik •36-65-H/01 Vodař •36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací •36-67-H/01 Zedník •36-64-H/01 Tesař •36-56-H/01 Kominík •29-56-H/01 Řezník – uzenář •28-52-H/01 Chemik •34-57-H/01 Knihař •23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

6 6 Podporované obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (denní forma vzdělávání) •23-51-E/01 Strojírenské práce •36-67-E/01 Zednické práce •36-64-E/01 Tesařské práce •29-51-E/01 Potravinářská výroba

7 7 Výplata prospěchových stipendií žákům •prospěchové stipendium pobírá téměř 39 % žáků v podporovaných oborech vzdělání •zapojeno 17 krajských středních škol •nárůst počtu žáků v podporovaných oborech vzdělání •objem vyplacených prostředků školní rok 2010/2011 – 586 tis. Kč školní rok 2011/2012 – 695 tis. Kč školní rok 2012/2013 – 1 090 tis. Kč školní rok 2013/2014 – 534 tis. Kč (1. pololetí)

8 Přijímací řízení § 60 odst. 16 školského zákona •podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení ředitel školy –stanoví pořadí uchazečů –zveřejní seznam přijatých uchazečů –nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách •ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení 8

9 9 Vývoj počtu žáků ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem Kategorie oborů vzdělání Školní rok 2009/102010/112011/12 2012/132013/14 Střední vzdělání – C 566052 48 S výučním listem – E 604610576537506 S výučním listem – H 4 8124 7194 5954 5094 418 S maturitní zkouškou – L/0 1 8441 8341 6561 4091 343 S maturitní zkouškou – M 8 5828 3667 5996 9686 486 Gymnaziální – K 6 3856 1725 8885 6385 510 Nástavby – L/5 9361 003935767699 Celkem23 21922 76421 30119 88019 010

10 10 Vývoj počtu žáků v 1. ročnících Kategorie oborů vzdělání Školní rok 2012/13 Školní rok 2013/14 Nárůst/ úbytek Střední vzdělání – C 2827 S výučním listem – E 198189-9 S výučním listem – H 1 5991 531-68 S maturitní zkouškou a OV – L/0 27035181 S maturitní zkouškou bez OV – M 1 6181 64022 Gymnaziální – K/4 54560459 Gymnaziální – K/8 41643216 S maturitní zkouškou nástavby – L/5 38141938 Celkem5 0555 193138 Poznámka: OV – odborný výcvik

11 11 Vývoj počtu škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem Školy a školská zařízení20092010201120122013 Speciální a praktické školy17191514 Střední školy a konzervatoř61 56 55 Základní umělecké školy129300 Domy dětí a mládeže108100 Pedagogicko–psychologické poradny44222 Dětské domovy, domovy mládeže, CCV1110997 Celkem115111868178 Poznámka: 3 speciální školy mají součást střední škola – obor Praktická škola dvouletá

12 Změny v síti středních škol Splynutí středních škol •Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. •Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice – nový subjekt •zachování nabídky oborů vzdělání –26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik –26-51-H/01 Elektrikář –26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje •odborný výcvik na pracovišti Do Nového 12


Stáhnout ppt "Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google