Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská práva."— Transkript prezentace:

1 Lidská práva

2 Obsah základní lidská práva univerzální a specifická lidská práva
základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv poškozování lidských práv – diskriminace, šikana

3 Základní lidská práva souhrn práv a svobod, která jsou přisuzována každé lidské bytosti základní pravidla, která umožňují všem lidem uplatnit svou lidskou důstojnost přirozená práva každého jedince jsou pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, vyznání, politickou , národnostní nebo sociální příslušnost lidská práva jsou nedělitelná každý člověk má nejen lidská práva, ale i odpovědnost respektovat lidská práva druhých Moje právo končí tam, kde začíná právo druhého

4 Kategorie lidských práv
lidská práva můžeme rozčlenit do dvou kategorií: občanská a politická práva – zaměřena na svobody (právo na život, na svobodu názoru, sdružování a shromažďování..) ekonomická , sociální a kulturní práva – zaměřena na životní jistoty (právo na práci, vzdělání, výživu, obydlí, zdravotní péči, právo na kulturní rozvoj, právo žít v čistém životním prostředí chráněném před zničením…..)

5 Univerzální a specifická lidská práva
Při definici lidských práv se často setkáváme s pojmem univerzální nebo specifická lidská práva: Univerzálnost lidských práv spočívá v tom, že jsou tu pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, politické nebo jiné názory, národnostní nebo sociální původ.Všichni jsme se narodili svobodní a rovní v důstojnosti a v právech. Specifická lidská práva se týkají jednotlivců nebo komunit – jsou ohroženi v dodržování všeobecných práv, často diskriminováni – např. děti, zdravotně postižení, nemocní, uprchlíci, ženy, staří lidé, národnostní menšiny… Proto byla dohodnuta specifická lidská práva zaměřená na tyto skupiny lidí.

6 Základní dokumenty Všeobecná deklarace lidských práv – přijata Valným shromážděním OSN 10.prosince 1948 10. prosinec je Mezinárodním dnem lidských práv seznam zhruba třiceti základních práv každého člověka kdekoliv na světě bez ohledu na jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, sociální původ… Vlády, které ji podepsaly se zavazují zajišťovat práva nejen pro své občany, ale také pro lidi z jiných států Podívejte se na znění deklarace

7 Základní dokumenty Všeobecná deklarace je pouze prohlášení - není to mezinárodní zákon, proto byly přijaty mezinárodně závazné dokumenty, které podrobněji vymezují jednotlivé kategorie lidských práv: Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech

8 Základní dokumenty Úmluva o právech dítěte – schválena 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN jako závazný mezinárodní dokument viz Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin Evropská sociální charta …. Viz:

9 Úkol: Pokud jste pozorně sledovali tuto prezentaci, tak jste zaznamenali, že obsahuje odkazy na dokumenty k lidským právům, které jsou na webových stránkách určitých organizací. Zjistěte čím se tyto organizace zabývají, jaký je jejich význam.

10 Ochrana lidských práv Ochrana lidských práv v ČR je zakotvena v Listině základních práv a svobod Instituce, kde se můžeme domáhat dodržování lidských práv: soudy hromadné sdělovací prostředky poslanci – volení zástupci ombudsman – veřejný obhájce práv

11 Úkol Víš, kdo je nyní ve funkci ombudsmana? Kde je sídlo jeho úřadu?
Znáš nějaké pořady v televizi, které se zaměřují na problematiku dodržování lidských práv? Který poslanec Parlamentu má svou kancelář v blízkosti Tvého bydliště ? Která evropská instituce dohlíží na dodržování lidských práv a můžeš se na ni obrátit?

12 Poškozování lidských práv
V souvislosti s nedodržováním a poškozováním lidských práv se setkáváme s pojmy: diskriminace rasismus xenofobie šikana násilí Dokážeš tyto pojmy vysvětlit? Jak se dá těmto závažným projevům bránit? S těmito projevy se často váže označení- předsudky, stereotypy – víš co znamenají , uveď nějaký příklad.

13 Otázky k lidským právům:
Ve kterém mezinárodním dokumentu jsou zakotvena práva každého dítěte? Kdy byla vyhlášena Všeobecná deklarace lidských práv? Jmenuj alespoň 5 základních práv člověka: Co je to rasová diskriminace a co můžeme proti rasismu dělat? Co je to předsudek? Co znamená slovo minorita?

14 Test: Lidská práva Specifická lidská práva jsou:
všeobecná práva, která se týkají lidských potřeb všech lidí kdekoli na světě práva platná a různá v jednotlivých státech práva některých skupin lidí, která jsou snáze nebo častěji ohrožována 2. Součástí naší Ústavy je: Všeobecná deklarace lidských práv Listina základních práv ä svobod Evropská sociální charta 3. Základní lidská práva jsou: práva, která se týkají základních potřeb ohrožených skupin lidí práva občanů ČR 4. Jak se dělí základní lidská práva? Práva nejdůležitější a vedlejší Práva hospodářská a společenská a práva politická a soukromá Práva ekonomická, sociální a kulturní a práva občanská a poltická


Stáhnout ppt "Lidská práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google