Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní lidská práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní lidská práva."— Transkript prezentace:

1 Základní lidská práva

2 Základní lidská práva Na Zemi žije okolo 7 miliard lidí Každý je jiný
V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?

3 V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?
ff

4 Základní lidská práva Žádní dva lidé na světě nejsou úplně stejní
Každý z nás má různé osobní předpoklady, různé životní podmínky V lidské důstojnosti si všichni lidé mají být rovni Všichni lidé na Zemi by si měli být rovni před zákonem, který by měl chránit základní lidská práva

5 Napiš, nebo nakresli co tě napadne na téma „Lidská práva“

6 Základní lidská práva Každý člověk má své povinnosti, ale i práva.
Lidská práva = souhrn práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. Základní lidská práva jsou sepsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství.

7 Základní lidská práva Každý člověk má nárok na svobodu, bezpečí a kvalitní život. Každý člověk má lidská práva. Každý člověk má odpovědnost respektovat lidská práva druhých.

8 Základní lidská práva Nezadatelná Nezcizitelná Nepromlčitelná
Nezrušitelná

9 Základní lidská práva Občanská Politická Sociální
Zejména právo na život, zákaz mučení a nucené práce, právo na soukromé vlastnictví, svoboda pohybu a pobytu, svoboda svědomí Politická Zejména svoboda projevu, petiční právo, svoboda shromažďovací, spolčovací a všeobecné volební právo přímé, rovné a tajné Sociální Zejména právo na práci, stávku, odměnu, zákaz práce dětí

10 Dětská práva Základní práva dítěte: Právo na rozvoj Právo na život
Děti mají stejná práva jako dospělí. Práva dítěte platná do osmnácti let, kdy přestává být dítětem. Dokument: Úmluva o právech dítěte. Základní práva dítěte: Právo na rozvoj Právo na život Právo na ochranu

11 Dětská práva Dítě potřebuje ochranu Dítě potřebuje projevování lásky
Dítě má být respektováno jako jedinec s možností rozvoje Dítě má být respektováno jako individualita, která si utváří svůj vlastní život

12 Dětská práva Utvořte skupinky po 4-5 lidech
Z množství situací vyberte ty ve kterých dochází k porušování dětských práv Vybrané situace nalepte na pracovní list Ze seznamu “Dětských práv” určete která práva byla porušena v konkrétních případech a zapište na pracovní list

13 Základní lidská práva Manželka za 50 ovcí: Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generacehttp:// s/4/Manzelka_za_50_ovci.html?lessonID=16&lesson= one&inThemeID=11&play=now Lidská práva

14 Základní lidská práva Ben nastoupil do autobusu a sedl si hned za řidiče. Na další zastávce přistoupila starší paní a ta mu řekla, že v první půli autobusu mohou sedět pouze „bílí“. Ben se musel přesunout na sedadlo na konci autobusu. Diskriminace = je omezování práv jednotlivců nebo skupin X Tolerance = respekt k odlišnostem Rasismus? Xenofobie?

15 Základní lidská práva PŘEDSUDEK = je posuzování lidí podle toho, co jsme o nich slyšeli nebo co se o nich obecně říká. RASISMUS = chápeme jako např. nadřazování jedné rasy nad druhou, je spojeno s ponižováním nebo s agresivním jednáním vůči příslušníkům jiné národnosti či rasy. XENOFOBIE = rozumíme strach z něčeho cizího, je to zejména nesnášenlivost k lidem z jiných zemí.


Stáhnout ppt "Základní lidská práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google