Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika základního vzdělávání Mgr. Hana Pochobradská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika základního vzdělávání Mgr. Hana Pochobradská"— Transkript prezentace:

1 Problematika základního vzdělávání Mgr. Hana Pochobradská
Okresní porady duben 2013 Problematika základního vzdělávání Mgr. Hana Pochobradská

2 Důležité odkazy Cesta k přílohám o změnu v RŠŠZ, metodika pro obce při konkursním řízení, metodika k výjimkám z počtu dětí, žáků  http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty Výklady MŠMT – např. výklad zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Veškeré informace z oblasti legislativy naleznete na školském portále v sekci Management škol – Ředitelna – Legislativa pro školy (např.  Vzor – Autoremedura – základní vzdělání, Metodika k rozhodování ředitele nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání – ZŠ, Kritéria přijímání žáka do školní družiny (věk, ročník a při naplnění kapacity datum narození)… Poděkování za vstřícnost a spolupráci ředitelům základních škol v Pardubickém kraji

3 Informace na školském portále
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání – ZŠ ze dne 24. ledna zveřejněn seznam obsahu spisu předávaný ředitelem základní školy na Krajský úřad Pardubického kraje. Při odvolání je nutné doložit veškeré vyjmenované podklady. Upozornění na bod 3. 3. Protokol o vyjádření se k podkladu rozhodnutí, pakliže se zákonný zástupce dostavil a k podkladům se vyjádřil, popř. výzva zákonnému zástupci o možnosti vyjádřit se v určité lhůtě k podkladům rozhodnutí společně doplněná doručenkou, pakliže se rodič nedostavil a své možnosti nevyužil. (v souladu s ust. § 18 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů) (kopie ověřená s originálem). …“§ 36 odst (3) zákona 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zní „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal“…

4 Správní řízení Pozn: Účastník musí nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Je třeba do odůvodnění zmínit, že účastník byl prokazatelně vyrozuměn o svém právu vyjádřit se k podkladu rozhodnutí, čehož buď využil a k věci se ještě vyjádřil, nebo nevyužil a lhůta mu k vyjádření daná marně bez jeho reakce uplynula, načež správní orgán přistoupil k vydání dotčeného rozhodnutí. Dále je vždy nutné důkladné odůvodnění. Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí. Vy jako ředitelé základních škol svá rozhodnutí musí odůvodňovati důkladně a pečlivě. Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění je podle ustálené judikatury nepřezkoumatelné, neboť důvody, o něž se výrok opírá, zcela chybějí. Takové rozhodnutí musí být v odvolacím nebo přezkumném řízení zrušeno.

5 Změny v legislativě MŠMT připravuje novelu školského zákona – účinnost od Upozornění na vyplňování výkazu M 3a, M3 a na § 49 odst. 1 školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. …“(1) O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky“…

6 Další odkazy ke článkům na ŠP Pk

7 Poděkování Děkuji za Vaši pozornost a budu se těšit na setkání např. na Krajské poradě v listopadu 2013 Mgr. Hana Pochobradská referent základního vzdělávání Odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice Tel


Stáhnout ppt "Problematika základního vzdělávání Mgr. Hana Pochobradská"

Podobné prezentace


Reklamy Google