Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly ? celostátní seminář k nové blokové výjimce, která platí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly ? celostátní seminář k nové blokové výjimce, která platí."— Transkript prezentace:

1 Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly ? celostátní seminář k nové blokové výjimce, která platí od 1. června 2010 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové 7. září 2010 ?§?§

2 Čestné předsednictvo Iva Pohořelá ředitelka AUTOSERVIS AKADEMIE Iva Pohořelá ředitelka AUTOSERVIS AKADEMIE Ing. Josef Lhoták prezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) Ing. Josef Lhoták prezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) JUDr. Michal Petr Ph.D. ředitel Sekce legislativy, ekonomiky a mezinárodních záležitostí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Roman Havlásek vedoucí Servisní služby Škoda Auto a.s. Ing. Pavel Tunkl tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA)

3 Ing. Josef Lhoták prezident Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) „ Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly? “ „ Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly? “

4 Co je to bloková výjimka ? Co je to bloková výjimka ? Dohody, které obsahují ujednání o rozdělení trhu, o přímém nebo nepřímém určení nákupních cen, příp. jiných obchodních podmínek atd. jsou v EU zakázané. Zákaz uvedených dohod není absolutní a jsou možné skupinové nebo blokové výjimky ze zákazu. Příkladem blokové výjimky je i Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002, tedy dosavadní bloková výjimka pro prodej nových motorových vozidel, jejich servis a náhradní díly.

5 Vertikálními dohodami se rozumí dohody uzavřené mezi dvěma nebo více podniky, z nichž každý pro účely dohody nebo jednání ve vzájemné shodě jedná na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce, a které se týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby.

6 Code of Good Practice, dobrovolný kodex dobrého chování navržený evropskými výrobci automobilů: - právo na rozhodce ve sporech - výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou min. 2 roky - výpovědní lhůta min. 1 rok při výplatě odškodného nebo při reorganizaci celé sítě.

7 Požadavky SAČR: Požadavky SAČR: - možnost prodeje a servisu více značek motorových vozidel (multi-branding) - možnost prodeje a servisu více značek motorových vozidel (multi-branding) - ochranu autorizovaných obchodníků před libovolným vypovězením dealerské smlouvy - ochranu autorizovaných obchodníků před libovolným vypovězením dealerské smlouvy - právo na rozhodce ve sporech - právo na rozhodce ve sporech - nárok na servisní smlouvu při splnění servisních standardů - nárok na servisní smlouvu při splnění servisních standardů - přístup nezávislých autoservisů k technickým informacím, přípravkům a školením.

8 Rezoluce Evropského parlamentu ze dne 27.04.2010: Rezoluce Evropského parlamentu ze dne 27.04.2010: - nezvyšovat závislost obchodníků a servisů na výrobcích vozidel - zachovat víceznačkovost, lhůty pro vypovězení smlouvy, právo na rozhodce atd. - nesouhlas s pouhým dobrovolným kodexem dobrého chování nabízeným výrobci vozidel - celkem 23 bodů rezoluce Evropského parlamentu.

9 Prodej nových motorových vozidel po 1. červnu 2010 ve vztahu k blokovým výjimkám Prodej nových motorových vozidel po 1. červnu 2010 ve vztahu k blokovým výjimkám - od 1. června 2010 do 31. května 2013 platí: Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 - v sektoru prodeje nových motorových vozidel platnost dosavadní blokové výjimky prodloužená o 3 roky Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 - v sektoru prodeje nových motorových vozidel platnost dosavadní blokové výjimky prodloužená o 3 roky - od 1. června 2013 platí: Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 - tzv. obecná bloková výjimka bude pro prodej nových motorových vozidel platit od 1. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 - tzv. obecná bloková výjimka bude pro prodej nových motorových vozidel platit od 1. června 2013

10 V případě platnosti obecné blokové výjimky pro prodej od 1. června 2013 : V případě platnosti obecné blokové výjimky pro prodej od 1. června 2013 : - výrobce vozidel může požadovat jen prodej své jedné značky - konec stávajících výpovědních lhůt a žádná povinnost zdůvodnění výpovědi - bez svolení výrobce vozidel nelze zřídit prodejní pobočky či vyskladňovaní místo - žádné právo na převod smlouvy v rámci značkové sítě - žádné právo na rozhodčí doložku pro řešení sporů nezávislým rozhodcem atd.

11 V případě platnosti obecné blokové výjimky pro prodej od 1. června 2013 : V případě platnosti obecné blokové výjimky pro prodej od 1. června 2013 : - zachována možnost tzv. paralelních obchodů, spotřebitelé mohou nakupovat motorová vozidla v jiných členských státech EU a využívat cenových rozdílů - zachována možnost tzv. křížových obchodů mezi autorizovanými obchodníky dané značky ve všech státech EU - nijak se nemění postavení tzv. zprostředkovatelů (osoby nebo podniky nakupující nová vozidla jménem zákazníka), které obecná bloková výjimka podporuje, na rozdíl od tzv. překupníků (nezávislí prodejci, kupující vozidla za účelem dalšího prodeje)

12 SAČR odmítá, aby pro sektor prodeje nových motorových vozidel platila po 1.červnu 2013 jen současná obecná bloková výjimka. SAČR podpoří snahu dalších obdobných svazů, zastřešující bruselské asociace CECRA, Evropského parlamentu a dalších institucí, aby po 1.červnu 2013 nedošlo k nežádoucímu oslabení pozice autorizovaných obchodníků vůči výrobcům vozidel.

13 Servis motorových vozidel a distribuce náhradních dílů (aftersales) po 1. červnu 2010 ve vztahu k blokovým výjimkám Servis motorových vozidel a distribuce náhradních dílů (aftersales) po 1. červnu 2010 ve vztahu k blokovým výjimkám od 1.června 2010 platí: pro sektor 4 předpisy: od 1.června 2010 platí: pro sektor 4 předpisy: - nová bloková výjimka, resp. Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 - Sdělení Komise - Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla - obecná bloková výjimka, resp. Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 - Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením

14 Nová bloková výjimka pro servis a náhradní díly - Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 Nová bloková výjimka pro servis a náhradní díly - Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 3 tvrdá omezení, která vedou k odebrání výhod blokové výjimky : 3 tvrdá omezení, která vedou k odebrání výhod blokové výjimky : - autorizované servisy nesmí omezit prodej náhradních dílů nezávislým autoservisům - autorizované servisy nesmí omezit prodej náhradních dílů nezávislým autoservisům - výrobce vozidel nesmí omezovat dodavatele dílů a zařízení při přímém prodeji autorizovaným nebo nezávislým servisům nebo konečným uživatelům, - výrobce vozidel nesmí omezovat dodavatele dílů a zařízení při přímém prodeji autorizovaným nebo nezávislým servisům nebo konečným uživatelům, - dodavatel pro prvomontáž může na svoje komponenty nebo náhradní díly umísťovat obchodní značku nebo logo.

15 Výrobci vozidel mohou požadovat, aby autorizované servisy: Výrobci vozidel mohou požadovat, aby autorizované servisy: - používaly náhradní díly originální nebo srovnatelné kvality - používaly náhradní díly originální nebo srovnatelné kvality - používaly při záručních opravách, bezplatném servisu a při svolávacích akcích originální náhradní díly dodávané přímo výrobcem vozidel - používaly při záručních opravách, bezplatném servisu a při svolávacích akcích originální náhradní díly dodávané přímo výrobcem vozidel Autorizované servisy mohou díly nakupovat, kde chtějí, u výrobce vozidel nebo na nezávislém trhu. Povinnost nákupu 30 % dílů u výrobce vozidel už neplatí. Autorizované servisy mohou díly nakupovat, kde chtějí, u výrobce vozidel nebo na nezávislém trhu. Povinnost nákupu 30 % dílů u výrobce vozidel už neplatí.

16 Obecná bloková výjimka - Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 Obecná bloková výjimka - Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 Na poprodejní služby, servis motorových vozidel a náhradní díly se vztahuje také obecná bloková výjimka, tedy Nařízení Komise (EU) č. 330/2010. Platí od 1. června 2010 do 31.května 2022. Na poprodejní služby, servis motorových vozidel a náhradní díly se vztahuje také obecná bloková výjimka, tedy Nařízení Komise (EU) č. 330/2010. Platí od 1. června 2010 do 31.května 2022. - neobsahuje pro servis motorových vozidel a sektor náhradních dílů prakticky nic nového - výrobce vozidel nemůže určovat prodejní ceny, stanovit může jen maximální cenu nebo doporučenou prodejní cenu.

17 Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla Vydány zároveň s novou blokovou výjimkou pro servis a náhradní díly. Vydány zároveň s novou blokovou výjimkou pro servis a náhradní díly. - výrobci vozidel už nemohou nadstandardní a prodloužené záruky podmiňovat prohlídkami v autorizovaných servisech - nárok na servisní smlouvu při splnění kritérií (servisních standardů) - zpřísněná kontrola nad zajištěním přístupu k technickým informacím, značkovým přístrojům, přípravkům a školením.

18 Přístup k technickým informacím je zajištěn i dalšími předpisy: Přístup k technickým informacím je zajištěn i dalšími předpisy: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla - Nařízení Komise (ES) č. 692/2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro 6) (s ohledem na užitková vozidla uváděná na trh ode dne 1. ledna 2013).

19 Kategorizace náhradních dílů: Kategorizace náhradních dílů: „Náhradními díly se rozumí zboží, které je určené k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží, jako jsou maziva nutná pro použití motorového vozidla, s výjimkou paliva.“ „Náhradními díly se rozumí zboží, které je určené k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží, jako jsou maziva nutná pro použití motorového vozidla, s výjimkou paliva.“ „Původním dílem nebo zařízením“ se rozumí díl nebo zařízení, jež jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem motorových vozidel pro výrobu dílů nebo zařízení pro montáž daného motorového vozidla. Patří sem díly nebo zařízení, jež jsou vyrobeny na stejné výrobní lince, jako tyto díly a zařízení. „Původním dílem nebo zařízením“ se rozumí díl nebo zařízení, jež jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem motorových vozidel pro výrobu dílů nebo zařízení pro montáž daného motorového vozidla. Patří sem díly nebo zařízení, jež jsou vyrobeny na stejné výrobní lince, jako tyto díly a zařízení. Aby byly díly považovány za díly „odpovídající kvality“, musí mít dostatečně vysokou kvalitu, aby jejich použití neohrožovalo dobré jméno dané schválené sítě. Aby byly díly považovány za díly „odpovídající kvality“, musí mít dostatečně vysokou kvalitu, aby jejich použití neohrožovalo dobré jméno dané schválené sítě.

20 Nový obchodní model spolupráce mezi výrobci vozidel a jejich autorizovanými obchodníky a servisy vypracovaný ZDK/SRN Nový obchodní model spolupráce mezi výrobci vozidel a jejich autorizovanými obchodníky a servisy vypracovaný ZDK/SRN Ústřední svaz německých prodejců a opravářů motorových vozidel ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) vypracoval návrh nového obchodního modelu spolupráce mezi výrobci vozidel a jejich autorizovanými obchodníky a servisy. Ústřední svaz německých prodejců a opravářů motorových vozidel ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) vypracoval návrh nového obchodního modelu spolupráce mezi výrobci vozidel a jejich autorizovanými obchodníky a servisy. Výrobci automobilů a autorizovaní obchodníci mají v rámci svých obchodních vztahů a spolupráce v zásadě stejně orientované cíle: Výrobci automobilů a autorizovaní obchodníci mají v rámci svých obchodních vztahů a spolupráce v zásadě stejně orientované cíle: - co nejlepší prodej a konkurenceschopnost dané značky - co největší spokojenost zákazníků s daným vozidlem a jeho servisem. - co nejlepší prodej a konkurenceschopnost dané značky - co největší spokojenost zákazníků s daným vozidlem a jeho servisem.

21 Vývoj výnosnosti z obratu autorizovaných obchodníků v SRN 1999-2009 Vývoj výnosnosti z obratu autorizovaných obchodníků v SRN 1999-2009

22 Vývoj průměrné doby pro údržbu a opravy osobního automobilu v h/rok Vývoj průměrné doby pro údržbu a opravy osobního automobilu v h/rok

23 Základ nového obchodního modelu ZDK: Základ nového obchodního modelu ZDK: - výrobce vozidel i autorizovaný obchodník musí docilovat přiměřený zisk - výrobce vozidel i autorizovaný obchodník musí docilovat přiměřený zisk - zisk je rozhodujícím indikátorem zdravého a efektivního obchodního modelu - středobodem nového modelu je vedle zisku orientace na zákazníka - přiměřené rozdělení rizika = výrobce i obchodník nesou ty náklady, které jim skutečně přináleží - autorizovaní obchodníci jsou pro výrobce vozidel nejdůležitějším obchodním kanálem.

24 Návrh nového obchodního modelu ZDK: Návrh nového obchodního modelu ZDK: - obchodník objednává u výrobce jen vozidla, na která má objednávky nebo je chce jako výstavní či předváděcí - obchodník objednává u výrobce jen vozidla, na která má objednávky nebo je chce jako výstavní či předváděcí - výrobce vozidel prodává nová vozidla v zásadě jen prostřednictvím autorizovaných obchodníků - velikost a strukturu sítě obchodníků výrobce vozidel přizpůsobí odbytu - výrobce rozděluje vozidla rovnoměrně bez nevynucených preferencí obchodníků - systémy provizí a bonifikací musí být jednoduché, transparentní, plánované a pro všechny obchodníky stejné atd.

25 Návrh nového obchodního modelu ZDK: Návrh nového obchodního modelu ZDK: - odpovědnost za obchod s ojetými vozidly mají v zásadě autorizovaní obchodníci - odpovědnost za obchod s ojetými vozidly mají v zásadě autorizovaní obchodníci - pokud výrobce distribuuje ojetá vozidla (služební, roční apod.), měl by je nejprve nabídnout do prodeje autorizovaným obchodníkům - výrobce vozidel by měl přijmout závazek, že sám nebude klasickou servisní činnost provádět - také oblast záručních oprav musí přinášet autorizovanému servisu přiměřený zisk - výrobce vozidel má pro úhradu záručních úkonů pevné lhůty.

26 Návrh nového obchodního modelu ZDK: Návrh nového obchodního modelu ZDK: - rozhodnutí o objemu a struktuře skladu náhradních dílů přísluší pouze autorizovanému obchodníkovi/servisu - rozhodnutí o objemu a struktuře skladu náhradních dílů přísluší pouze autorizovanému obchodníkovi/servisu - je nutné dělat rozdíl mezi předepsanými počty výstavních vozidel (nejprodávanější x prodejně okrajová) - určovat počty vozidel, která musí mít obchodník skladem, není dnes už zapotřebí - určovat počty předváděcích vozidel není nezbytně nutné, zkušební jízda ale musí být zákazníkovi nabídnuta

27 Návrh nového obchodního modelu ZDK: Návrh nového obchodního modelu ZDK: - Jestliže výrobce poskytne obchodníkovi potřebné rozhraní a obchodník si sám zvolí software, je to obchodník, kdo nese náklady s tím spojené. V případě, že výrobce předepíše určitý software nebo hardware, musí nést náklady on. - Jestliže výrobce poskytne obchodníkovi potřebné rozhraní a obchodník si sám zvolí software, je to obchodník, kdo nese náklady s tím spojené. V případě, že výrobce předepíše určitý software nebo hardware, musí nést náklady on. - Jednotný vzhled (Corporate Identity-CI) objektů je v zájmu jak výrobců, tak obchodníků. Jestliže je tomu tak, pak by se měli o náklady s tím spojené dělit. - Jestliže výrobce předepíše obchodníkovi značkově specifické investice, musí být dohodnuta určitá ochrana těchto investic. Pro případ, že by výrobce po realizaci investice chtěl dealerskou smlouvu předčasně vypovědět.

28 Dámy a pánové, Dámy a pánové, Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Co se od 1. června 2010 skutečně změnilo v předpisech pro servis a obchod s motorovými vozidly ? celostátní seminář k nové blokové výjimce, která platí."

Podobné prezentace


Reklamy Google