Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DLOUHODOBÉ KONTRAKTY PRO VELKÉ ZÁKAZNÍKY Společný seminář SVSE a Skupiny ČEZ 15. května 2008 Praha ČEZ Prodej, s.r.o. generální ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DLOUHODOBÉ KONTRAKTY PRO VELKÉ ZÁKAZNÍKY Společný seminář SVSE a Skupiny ČEZ 15. května 2008 Praha ČEZ Prodej, s.r.o. generální ředitel ČEZ Prodej, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 DLOUHODOBÉ KONTRAKTY PRO VELKÉ ZÁKAZNÍKY Společný seminář SVSE a Skupiny ČEZ 15. května 2008 Praha ČEZ Prodej, s.r.o. generální ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

2 AGENDA  Zásadní změna velkoobchodního trhu SE  Nový model/způsob prodeje SE pro konečné zákazníky  Dlouhodobé kontrakty - nový fenomén na trhu s elektřinou

3 V ROCE 2007 ČESKÝ VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU ZAVRŠIL SVOJI TRANSFORMACI ZAHÁJENÍM ČINNOST ENERGETICKÉ BURZY PRAHA (PXE)  zahájením obchodování na burze (PXE) došlo k zásadní změně fungování velkoobchodního trhu s elektřinou v ČR - nový model je obdobou vyspělých evropských trhů s elektřinou  vznikem a zahájením činnosti burzy (PXE):  došlo k zajištění maximální transparentnosti tvorby velkoobchodní ceny elektřiny a tím konečné ceny pro zákazníky  je umožněno obchodníkům s elektřinou si průběžně pořizovat elektřinu pro svoje konečné zákazníky na příslušná období  se objevily nové výzvy pro účastníky (obchodníci a zákazníci) trhu s elektřinou pro konečné zákazníky Změna modelu prodeje elektřiny ´pro konečné zákazníky (velkoodběratelé) Regulovaný trh Aukce, VPP, obchod ování přes brokers ké screeny Kontinuál ní obchodo vání 2002 2005 Hroma dná kampa ň (např. DUHA, aukce) 2007

4 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ ELEKTŘINY PŘES BURZU (PXE) OVLIVNIL I ZPŮSOB PRODEJE KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM V SEGMENTU „VELKOODBĚRATELÉ“  obchodníci s elektřinou stanovují ceny elektřiny s ohledem na aktuální vývoj cen elektřiny pro dané období na velkoobchodním trhu, tzn. na burze (PXE)  v segmentu velkoobchodních zákazníků došlo s ohledem na spuštění burzy (PXE) ke změně modelu prodeje elektřiny:  spuštěním PXE byl zahájen přechod k tzv. kontinuálnímu obchodování s elektřinou  ocenění diagramu zákazníka probíhá s ohledem na aktuální ceny na burze (PXE)  nabídky jsou časově omezené (hodiny/dny/týdny), tak aby odráželi změnu cen na velkoobchodním trhu  v případě ČEZ Prodej došlo ke zjednodušení a urychlení procesu kontraktace - využití tzv. „Závazného přijetí nabídky“  obchodník s elektřinou z principu nemůže být a není pro zákazníky garantem nejlepšího nákupu elektřiny v čase  principy fungování burzy (PXE) vnáší do prodeje elektřiny nový prvek/atribut a tím je vývoj kurzu CZK/EUR, který ovlivňuje konečnou cenu pro zákazníky  produktová skladba na burze (PXE) umožňuje a motivuje nabízet víceleté kontrakty pro konečné zákazníky

5 NABÍDKA VÍCELETÝCH KONTRAKTŮ JE Z POHLEDU OBCHODNÍKŮ S ELEKTŘINOU ZAJÍMAVÁ, ALE VEDLE VÝHOD PŘINÁŠÍ I RIZIKA  obchodníkům s elektřinou umožňují víceleté smlouvy:  zajistit si stabilní portfolio zákazníků na delší časové období  navázat dlouhodobou spolupráci s takovými zákazníky  zajištění výnosů z prodané elektřiny a znalost části nákladů s tím spojených  průběžné pořízení velkoobchodních produktů na burze (PXE), tak aby pokryli příslušnou část dodávky elektřiny  naopak nabídka dlouhodobých kontraktů v sobě skrývá i rizika, která vyplývají z nejistot jak na straně pořízení, tak i na straně prodeje:  na delší období se obchoduje pouze část velkoobchodních produktů (roční pásmo, čtvrtletní pásmo, …) a „ocenění“ ostatních produktů se stává otevřenou/rizikovou pozicí  „dotvarování“ diagramu resp. dorovnání dodávky nad rámec standardních produktů vždy probíhá až v daném roce, což se opět stává otevřenou/rizikovou pozicí  cena odchylky v budoucích letech je též neznámá a její vývoj nemusí vždy kopírovat cenu SE - jedná se o složku, která je ovlivněna regulací  vývoj kurzu CZK/EUR na straně pořízení elektřiny (elektřina na PXE se obchoduje v EUR a většinou je prodávána zákazníkům v CZK) resp. na straně prodeje v případě stanovení konečně ceny v EUR  skutečný tvar diagramu zákazníků v budoucích obdobích (2-3 roky dopředu)

6 VÍCELETÉ SMLOUVY UMOŽŇUJÍ ZÁKAZNÍKŮM LÉPE ŘÍDIT NÁKLADY V ČASE A ELIMINOVAT RIZIKO RŮSTU CENY ELEKTŘINY V ČASE  víceleté smlouvy na dodávku elektřiny nabízejí konečným zákazníkům řadu výhod:  zajištění dodávky elektřiny na delší časové období za pevnou a dopředu známou cenu a známých podmínek její dodávky  možnost plánování nákladů spojených se spotřebou elektřiny na více let dopředu  díky smluvně stanovené pevné ceně na budoucí období tak zákazník eliminuje riziko spojené s vývojem ceny elektřiny na velkoobchodním trhu  současně tak zákazník eliminuje riziko spojené s vývojem FX CZK/EUR (elektřina na burze PXE je kótovaná v EUR)  lepší vyjednávací pozici s ohledem na vyšší cenu uzavíraného kontraktu  naopak rozhodnutí nakoupit elektřinu na více let dopředu přináší rizika spojená s:  okamžikem rozhodnutí elektřinu nakoupit s ohledem na vývoj její cen na burze (PXE)  možnou změnou tvaru oceněného diagramu pro budoucí období (2-3 roky dopředu)

7 VÝVOJ CEN NA PRAŽSKÉ BURZE (PXE) POTVRZUJE SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ NAKUPOVAT ELEKTŘINY NA DELŠÍ ČASOVÁ OBDOBÍ1/2 Prodejní cena v EURech - PXE

8 VÝVOJ CEN NA PRAŽSKÉ BURZE (PXE) POTVRZUJE SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ NAKUPOVAT ELEKTŘINY NA DELŠÍ ČASOVÁ OBDOBÍ2/2 Prodejní cena v EURech - PXE

9 9 V „PRODEJNÍ KAMPANI“ NA ROK 2008 ZÁKAZNÍCI ČEZ PRODEJ VELMI UVÍTALI MOŽNOST NAKOUPIT ELEKTŘINU NA 2-3 ROKY DOPŘEDU zákazníci s tříletým kontraktem na období 2008 - 2010 zákazníci s jednoletým kontraktem na rok 2008 zákazníci s dvouletým kontraktem na 2008 - 2009 zdroj:ČEZ Prodej 54% 37% 9% V segmentu firemních zákazníků dosáhli víceleté kontrakty 46% smluveného objemu elektřiny pro rok 2008


Stáhnout ppt "DLOUHODOBÉ KONTRAKTY PRO VELKÉ ZÁKAZNÍKY Společný seminář SVSE a Skupiny ČEZ 15. května 2008 Praha ČEZ Prodej, s.r.o. generální ředitel ČEZ Prodej, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google