Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo průmyslu a obchodu Prezentace k nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání 4.5.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo průmyslu a obchodu Prezentace k nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání 4.5.2009."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu Prezentace k nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání 4.5.2009

2 Nařízení 764/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, zkráceně nařízení o vzájemném uznávání

3 Nařízení 764/2008 Hlavním cílem je odstranit problémy při aplikaci tzv. zásady vzájemného uznávání (vychází z čl. 28 Smlouvy a z judikatury ESD) Týká se výrobků, - pro které neexistují harmonizované předpisy ES (tzv.neharmonizované výrobky) - a které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě v souladu s jeho vnitrostátními předpisy

4 Působnost nařízení Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které na základě technického pravidla - zakazuje uvést výrobek na trh - nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku - nařizuje stažení výrobku z trhu

5 Technické pravidlo Čl. 2 odst. 2 nařízení Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu - které není předmětem harmonizace - a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při uvádění dodrženo, a stanoví - požadované vlastnosti (úroveň jakosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.) - jiný požadavek (podmínky použití recyklace)

6 Postup orgánu při přijímání rozhodnutí I. Písemné oznámení příslušnému podnikatelskému subjektu, že hodlá přijmout rozhodnutí dle čl. 2 nařízení (tedy ještě před přijetím samotného rozhodnutí) Podnikateli je poskytnuto alespoň 20 pracovních dnů k uplatnění připomínek

7 Postup orgánu při přijímání rozhodnutí II. V oznámení musí být upřesněno technické pravidlo na jehož základě je rozhodnutí přijímáno Zamýšlené rozhodnutí musí být podpořeno vědeckými či technickými argumenty pro použití některého z důvodů uvedených v čl. 30 Smlouvy o založení ES (veřejná bezpečnost, ochrana života a zdraví, aj.)

8 Postup orgánu při přijímání rozhodnutí III. Před konečným rozhodnutím nelze dočasně pozastavit uvedení výrobku na trh (až na výslovně uvedené výjimky) Fikce – dle čl. 6 odst. 4 nařízení Konečné rozhodnutí je přezkoumatelné u vnitrostátních soudů

9 Aplikace nařízení ze strany příslušných úřadů Přijímání opatření dle čl. 2 a čl. 7 nařízení Oznamovací povinnost vůči EK o rozhodnutích přijatých dle čl. 2 a čl. 7 odst. 2 nařízení

10 Oznamovací povinnost Povinnost oznámit Evropské komisi: - každé rozhodnutí přijaté dle čl. 2 a čl. 7 nařízení Povinnost oznámit na žádost kontaktnímu místu počet přijatých rozhodnutí a další informace dle čl. 12

11 Implementace nařízení Účinnost nařízení dne 13. května 2009 Nařízení je závazné a přímo aplikovatelné Implementováno usnesením vlády č. 597/2009 ze dne 4. května 2009 Součástí schváleného materiálu je rovněž Manuál k implementaci nařízení (viz níže)

12 Usnesení vlády k implementaci nařízení Zřízení Kontaktního místa pro výrobky na MPO Povinnost ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů jmenovat zástupce za každý tento úřad Schválení Pokynů pro Kontaktní místo a zástupce úřadů

13 Kontaktní místo pro výrobky I. Kontaktní místo především poskytuje informace o: -příslušných technických pravidlech pro konkrétní výrobek na území členského státu (jak v ČR tak v jiných členských státech) - požadavcích na předchozí schválení - zásadě vzájemného uznávání -obecně k uplatňování nařízení

14 Kontaktní místo pro výrobky II. - Kontaktní údaje zástupců úřadů, které mohou podnikatelé kontaktovat přímo -Informace o opravných prostředcích -Kontaktní místo má povinnost zodpovědět dotaz do 15 pracovních dnů -Informace jsou poskytovány bezplatně

15 Spolupráce kontaktního místa a zástupců Předání kontaktních údajů zástupce věcně příslušného úřadu – z věcně příslušného odboru/oddělení Na žádost kontaktního místa poskytnou zástupci informace o technických pravidlech, požadavcích na předchozí schválení Informace budou zástupci poskytovat rovněž přímo podnikateli, pokud se na ně obrátí

16 Role Evropské komise Guidelines ke specifickým oblastem (zbraně a střelivo, vzácné kovy, aj.) Seznam neharmonizovaných výrobků – viz dále Zpracovává každoročně zprávu o počtu přijatých rozhodnutí

17 Web Evropské komise http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods /mutrec_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods /mutrec_en.htm Obecné informace o zásadě vzájemného uznávání Seznam jednotlivých výrobků - rozdělení dle CN kódů – společné označení, každá položka je označena osmi místným kódem

18

19

20 Kontakty Kontaktní místo pro výrobky: - vyrobky@mpo.czvyrobky@mpo.cz -tel: 224 852 470 -web: http://www.mpo.cz/cz/eu-a- vnitrni- trh/zbozi/http://www.mpo.cz/cz/eu-a- vnitrni- trh/zbozi/ Evropská komise: http://ec.europa.eu/enterprise/regula tion/goods/mutrec_en.htm

21 Děkuji Vám za pozornost! Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU, oddělení pro neharmonizovanou sféru a SOLVIT Mgr. Barbora Hanáková Tel: 224 852 470 Fax: 224 853 079 E-mail: hanakova@mpo.czhanakova@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo průmyslu a obchodu Prezentace k nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání 4.5.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google