Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezioborová komunikace na OCSS ve FN Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezioborová komunikace na OCSS ve FN Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 Mezioborová komunikace na OCSS ve FN Hradec Králové
Zuzana Holečková

2 Komunikace na operačních sálech
Sestra instrumentářka – sestra obíhající Komunikace uvnitř operačního týmu Při uvažování nad tématem přednášky jsem si uvědomila, že pojem komunikace na op. sálech bývá v povědomí odborné veřejnosti zjednodušována pouze na komunikaci mezi sestrami ( instr. – obíhající,) nebo na komunikaci uvnitř operačního týmu. Ale není tomu tak

3 Současné trendy moderní medicíny
Optimalizace léčebných procesů Snižování morbidity a mortality u pacientů Současné trendy moderní medicíny, které jsou, kromě odborného hlediska, ve velké míře ovlivňovány hlavně ekonomickým tlakem, se soustředí na optimalizaci léčebných procesů, které v konečném důsledku vedou ke snižování morbidity a mortality u pacientů.

4 Mezioborová spolupráce
Složitější a komplikovanější onemocnění a operace Onkochirurgie Traumatologie Ortopedie Kardiochirurgie Urologie A vedou také k tomu, že musíme navázat mezioborovou spolupráci. Neboť Díky finanční náročnosti léčby pacientů se stále složitějšími a komplikovanějšími onemocněními, bývají tito nemocní soustředěni do center, která se nacházejí většinou ve velkých nemocnicích. Zde jsou tak léčeni odborníky z různých oborů. Přiklad: Pacienti ….nádory zažívacího traktu a parenchymatózních orgánů, polytraumata a sdružená poranění…

5 Cíl mezioborové komunikace
Dosažení úspěchu a dobrých výsledků léčby Racionální využití plánované operační doby Optimalizace možnosti zařazení akutních operačních výkonů Vytvoření klidného pracovního prostředí a minimalizace stresové zátěže

6 Co se stane? Zvýší se kvalita péče o pacienta
Zlepší se organizace práce Sníží se stres v pracovním procesu Vytvoří se lepší pracovní atmosféra Kvalitní fungující mezioborová spolupráce vede v důsledku ke spokojenosti pacienta, personálu, ale i v neposlední řadě k ekonomickým úsporám.

7 Aplikace mezioborové komunikace na OCSS ve FN Hradec Králové
Zařazení OCSS do komunikačních procesů FN Hradec Králové Komunikace s klinikami ve FN Hradec Králové Osobní komunikace - Perioperační bezpečnostní proces Administrativní komunikace - Medix Operační sály jsou pouze jednou částí v posloupnosti péče o pacienta, nikoli však článkem nezanedbatelným. Cílem mé přednášky je ukázat jakým způsobem je na COS ve FN Hradec Králové mezioborová komunikace aplikována.

8 Oddělení Centrálních operačních sálů a sterilizace
Samostatné oddělení ve FN Hradec Králové Celkem na OCSS pracovníků Skladba pracoviště : Centrální operační sály Centrální sterilizace – CS nástroje CS prádlo CS Neurochirurgie

9 Centrální operační sály

10 Centrální sterilizace

11 Komunikace s managementem FN Hradec Králové
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocniční hygiena Oddělení kontroly a kvality Ekonomický úsek Personální a mzdové oddělení

12 Komunikace s ostatními složkami FN Hradec Králové
Oddělení zdravotnické techniky Oddělení zdravotnického materiálu Lékárna Oddělení spotřebního materiálu Prádelna

13 Mezioborová spolupráce s klinikami ve FN Hradec Králové
KARIM Klinika Všeobecné chirurgie a Onkochirurgie, Traumatologie, Cévní Klinika Kardiochirurgická, Hrudní Klinika Urologická Klinika Dětské chirurgie, Ortopedie, PGK, NCHK CS celá FN a externí zákazníky

14 Osobní komunikace Sestra – sestra Sestra – lékař Sestra – klient
! Perioperační bezpečnostní proces ! ! Edukace pacientů !

15 Perioperační bezpečnostní proces
Zvýšení kvality péče o pacienta a jeho bezpečí Zachycení nežádoucích událostí – záměna pacienta, operované strany či orgánu

16 Perioperační bezpečnostní proces

17 Perioperační bezpečnostní proces

18 Komunikace administrativní a její nástroje
Medix – Sesterský operační protokol Plánovaný operační program Ukazatelé kvality – hygienické stěry, měření ovzduší na OCS, sterilita pomůcek, reklamace, nežádoucí události. Předávací protokol sterilních kontejnerů Standardy OCSS, standardy a směrnice FN Hradec Králové

19 Medix Komunikace s Centrální sterilizací
Ekonomický přehled o operacích Zjednodušení sesterské administrativy – tvorby žádanek a tvoření sesterské dokumentace Možné plánování operačních programů

20 Práce s Medixem

21 Závěr Mezioborová komunikace na OCSS
Zlepšení péče o pacienta a jeho bezpečí Ekonomický efekt Lepší pracovní prostředí Cílem mé přednášky bylo ukázat, že COS na velkém pracovišti patří mezi Interdisciplinární obory. A kvalitní mezioborová komunikace vede ke zlepšení péče o pacienta, hlavně o jeho bezpečnost. Ve svém důsledku má i ekonomický efekt a vede ke zlepšení atmosféry při práci.

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mezioborová komunikace na OCSS ve FN Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google