Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provoz lůžkové části Kliniky pracovního lékařství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provoz lůžkové části Kliniky pracovního lékařství"— Transkript prezentace:

1 Provoz lůžkové části Kliniky pracovního lékařství
Friedlová J., Račáková E., Hrubá J., Řehořová J. Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc

2 Prostory oddělení

3 Lůžkové oddělení Vybavení
- 6 třílůžkových pokojů, pokoj pro infuzní ambulantní terapii - místnost pro aplikaci VKT, jídelna, kuchyň, - sklad čistého prádla, čistící místnost, sesterna, soc. zařízení Zdravotnický personál - přednosta, zástupce pro LP - primář, 2 lékaři pro lůžka, vrchní a staniční sestra v jedné osobě, 5 všeobecných sester, 1 sanitárka

4

5

6 Příchod pacienta na oddělení
Seznámení s prostorami a s chodem oddělení, uvedení na pokoj, uložení na lůžko Předepsání ošetřovatelské a lékařské dokumentace „HINZ „ Příjem pacienta lékařem Stanovení plánu vyšetření, léčby, diety a pohybového režimu Ošetřovatelská anamnéza Stanovení ošetřovatelského plánu

7 Další práce sestry Seznámení s právy a povinnostmi pacientů a s domácím řádem Plnění ordinací lékaře – žádanky, objednání vyšetření, zajištění návaznosti vyšetření, poučení pacienta Dle potřeby vyplnění dalších ošetřovatelských dokumentů – bilance tekutin, akutní karta, klasifikace i.v. vstupů

8 V průběhu hospitalizace
Sestra sleduje účinky léčby Odesílá na nejrůznější vyšetření Vede ošetřovatelskou dokumentaci Realizuje ošetřovatelský plán Adekvátně reaguje na změny zdravotního stavu pacienta - informuje lékaře Velká vizita probíhá 2x týdně

9

10 Sestra provádí zdravotní výchovu
Primární prevence - prevence vzniku nemoci životospráva se zaměřením na konkrétní onemocnění radit, co může pracovník sám udělat pro zlepšení pracovních podmínek např. u nedoslýchavosti – důsledné nošení chráničů sluchu, absolvování preventivních prohlídek, event. poradenství v oblasti zlepšení pracovních podmínek

11 Sekundární prevence Zastavení chorobného procesu včasným odhalením nemoci, dodržováním léčebných postupů, dietních opatření včetně zákazu kouření tak, aby se nemoc nezhoršovala Např. u nedoslýchavosti – včasné vyřazení z rizika hluku, pravidelné kontroly sluchu, léčba dle ORL doporučení, event. opakovaná infuzní vazodilatační léčba ke zpomalení sluchových ztrát

12 Terciální prevence Předcházení vzniku komplikací a zhoršování nemoci
Např. u nedoslýchavosti – tinitus, točení hlavy, změna způsobu komunikace až snížená schopnost v rozhodování – dispenzární péče, léčba (včetně sluchadel)

13 Volný čas pacientů Vycházky po areálu FN – vždy po domluvě s lékařem a sestrou – možnost zajít si do novinového stánku, bufetu, cukrárny K dispozici knihovnička na oddělení Možnost sledování TV Duchovní služba – kaple se nachází v areálu FN, možnost účasti na bohoslužbách Návštěvy – povoleny takřka nepřetržitě – nesmí však narušovat chod oddělení

14 Ukončení hospitalizace
Většinou propuštění do domácího ošetřování Sestra uzavře ošetř. a lék. dokumentaci Vypíše „lístek na peníze“, předá tiskopis o PN a propouštěcí zprávu Informuje o dalším vyšetření a kontrolách na našem odd. Při překladu na jinou kliniku vypíše sesterskou překládací zprávu

15 Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný den


Stáhnout ppt "Provoz lůžkové části Kliniky pracovního lékařství"

Podobné prezentace


Reklamy Google